Kompas Tradice V. je věnován Církvi. Nicejské vyznání víry  předkládá: “Věřím v jednu svatou, katolickou, apoštolskou Církev.”

Na město je možné se dívat z více stran a podobně i na Církev.  V úvodu je zvoleno jako východisko to, co se běžně vyslovuje a přesto je i málo živé: jednota Církve, svatost Církve, její katolicita (všeobecnost, univerzalita) a apoštolský základ. Dílo si nenárokuje vyčerpaní všech témat a volí některá s ne všemi tradičními autory. Snahou je napomoci nalézaní toho, co je s posvátnou tradicí slučitelné a co ne. V závěru je poukázáno na Církev nebeskou, kde je jednota, svatost, katolicita a základ apoštolů dokonale uskutečněna. Spojení Církve oslavené v nebi s Církví trpcí v očistci a s Církví putující po zemi je důvodem k  pokornému sebevědomí a též neochvějnou nadějí na vítězství pro Církev bojující na zemi.

Po příkladu Panny Marie a svatých za účelem oslavy Boží, posvěcení sebe a spásy duší!

Prameny jsou  uvedeny v textu.  Pokud není uvedeno dílo autora, tak jde obvykle o text převzatý z tisku, např. týdeníku Světlo.

Obsah:

 1. Čím je Církev
 2. Jednota Církve
 3. Proč je Církev svatá
 4. Církev je apoštolská
 5. Církev je katolická
 6. Co je exkomunikace
 7. Pastorace
 8. Božské ctnosti
 9. Víra
 10. Nevěra
 11. Naděje
 12. Zoufalství
 13. Láska
 14. Nenávist
 15. Písmo svaté
 16. Koncily
 17. Starokřesťanské písemnosti a liturgie
 18. Modlitba
 19. Hora Sinaj - Desatero
 20. Jan Křtitel
 21. Hora blahoslavenství
 22. Svědomí
 23. Lidské skutky
 24. Skutky milosrdenství
 25. Zákon společnosti
 26. Svatí - odlesk Kristova života

Rejstřík autorů