Kompas Tradice I. s názvem “Boží existence”  nás orientuje na otázku „Je Bůh?“, která  je  tradiční. Je užitečné seznámit se alespoň zčásti s řešení této otázky v minulosti. Tak jako po prvním písmenu abecedy následují další, tak z kladné odpovědi na otázku: „Je Bůh?“ následuje řešení další otázek: „Jak o Bohu smýšlet?“ a další.  Poslední je o cíli člověka, lidstva a světa. 

Po příkladu Panny Marie a svatých za účelem oslavy Boží, posvěcení sebe a spásy duší!

Prameny jsou  uvedeny v textu.  Pokud není uvedeno dílo autora, tak jde obvykle o text převzatý z tisku, např. týdeníku Světlo.

Obsah:

  1. Jak poznat, že je Bůh?
  2. Nesprávné názory – bludy
  3. Správné názory – pravověrnost
  4. Poslední věci člověka
  5. Cíl

Rejstřík autorů