Kompas Tradice IV. je o Duchu Svatém. O Duchu Svatém je křestní otázka: “Věříš v Ducha Svatého, Pána a Dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků?”

Vrchol vyniká při pohledu do svého opaku – propasti. Z toho důvodu  jsou zařazena do Kompasu IV. Duch Svatý místa o opaku pozitivního díla Ducha Sv., jímž je  posvěcení.    Jde o negativní dílo  ďábla, prokletí a hříchu. Častá místa o Panně Marii ukazují vzor vztahu k Duchu Svatému.  Uvedené citace dokazují a ukazují, že kde je Panna Maria, tam je Duch Svatý a kde je Duch Svatý tam je Panna Maria.

Po příkladu Panny Marie a svatých za účelem oslavy Boží, posvěcení sebe a spásy duší!

Prameny jsou  uvedeny v textu.  Pokud není uvedeno dílo autora, tak jde obvykle o text převzatý z tisku, např. týdeníku Světlo.

Obsah:

 1. Všeobecně
 2. Působení ve svátostech
 3. Sedm darů Ducha Svatého
 4. Dvanáct plodů Ducha Svatého
 5. Hřích proti Duchu Svatému
 6. Vášně
 7. Ctnosti
 8. Ďábel
 9. Hřích všeobecně
 10. Rozdělení hříchů
 11. Prokletí
 12. Požehnání
 13. Pokání a umrtvování

Rejstřík autorů