Abrahám, starověký mnich: IV, 6
Acepsimas, biskup a mučedník, [+ 376]: IV, 3.5
Afra, mučednice [+ 304]: IV, 12
Afraat, starověký mnich: IV, 9;10.3
Agathius, mučedník, [+ 303]: IV, 9
Agaton, starověký mnich: IV, 10
Aitilahas, jáhen, [+ 376]: IV, 3.5
Albert Veliký (V.), biskup a učitel Církve, [+ 1280]: IV, 4,4
Alfons Maria z Liguori (L.), biskup, učitel Církve, [+ 1787]: IV,1-2; 3.1,3.3-8; 4.1-8,10-13; 5-6; 7.1,5,7.8,8; 8.1; 9; 10.7,10-11,13; 11-13
Alkuin, teolog, [+ 804]: IV,3.1; 8.1
Ambrož, biskup a učitel Církve, [+ 397]: IV, 1; 3.1-2; 4.3; 7.1.4.10.12.14; 6; 8-9;10.5-6,10.10.12; 12
Ambrož Autpert, opat, [+ 784]: IV, 7.8
Amfilochus, biskup, [4 stol. ]: IV, 10.10
Ammon, mnich, [+ 350]: IV, 6
Amos, prorok SZ: IV,14
Anděla z Foligna, řeholnice, [+ 1309]: IV, 7.8; 9
Anselm, aricibiskup, učitel Církve, [+ 1109]: IV, 3.5,3.7; 4.13; 7.5; 8-9;13
Antonín z Padovy(P.), františkán, učitel Církve, [+ 1231]: IV, 1, 8; 10.5
Antonín Veliký(V.), poustevník(80 roků), [+ 356]: IV, 7.3,7-8,10-11,14; 8-9;10.4
Apoštolské konstituce: IV,2,2.8
Aristoteles, filosof, [+ 322 před K.]: IV,7.1,7.5
Arsenius, starověký mnich: IV,6
Asteria, mučednice, [+ 303]: IV, 7.5
Atanáš, patriarcha a učitel Církve, [+ 373]: IV,1; 4.1,8; 7.10
Augustin, biskup a učitel Církve, [+430]: IV,1; 3.1,3.3,3.5,3.8; 4.2-4, 4.11-13; 5-6; 7.1-5,7.8,7.10,7.12; 8-9; 10.1,10.3,10.6,10.9-11;13
Avicenna, filozof, [+ 1037 ]: IV,4.3
Barsanufius z Gazy, [1. pol. 6 stol.]: IV,3.2
Baruch, prorok SZ: IV, 11
Basil Veliký(V.), arcibiskup, učitel Církve, [+ 379]: IV,1-2; 4.4,4.6;6; 7.1; 9; 13
Beda Ctihodný(C.) kněz a benediktin, [+ 735]: IV,7.8,11
Benedikt, zakladatel řádu, [+ 547]: IV,1,3.8, 8,
Bernard, opat, cisteciák, učitel Církve, [+ 1153]: IV,1;3.3; 4.2-3, 4.9-10, 4.12-13; 5; 7.1,7.5,7.8; 8; 10.1,10.5; 11; 13
Bernardin Sienský(S.), kněz františkán, [+ 1444]: IV,1,3.1; 4.4; 5; 7.5; 8; 9; 10.9
Blanka, královna, [+ 1252 ]: IV,9
Blažena, mučednice, [+ 303 ]: IV,8
Boethius, filosof, [+ 525]: IV,10.1
Bohumila, mučednice, [+ 1060]: IV, 10.5
Bohumír, řeholník, [+ 1127]: IV, 10.15
Bonaventura, kardinál, františkán, [+ 1274: IV,1; 3.1-2, 3.5; 3.7; 4.2, 4.4,4.7-8,4.10; 5; 7.6; 8; 10.3-4,10; 13
Brigita, patronka Evropy, [+ 1373]: IV,1; 4.12; 7; 8, 8.1; 13
Caesarius Arleský (A.), biskup, [+ 543]: IV, 4.12; 9
Celestin I., papež, [+ 432]: IV, 8.1
Cyprián, biskup a mučedník, [+ 258]: IV,3.5; 4.5;7.4; 8; 8.1
Cyriak,jáhen a mučedník, [+ 303]: IV,8.2
Cyril Alexandrijský(A.), patriarcha, učitel Církve, [+ 444]: IV,1- 2; 4.4; 7.1; 9; 11
Cyril, věrozvěst, patron Evropy, [+ 869]: IV.8; 10.10
Cyril Jeruzalémský(J.), biskup, učitel Církve, [+ 386]: IV,2; 4.13; 8
Česlav, dominikán, [+ 1241]: IV,6
Didak, řeholní bratr, [+ 1483]: IV,9
Daniel, prorok SZ: IV, 7.5
Daniel, starověký mnich,: IV, 4.1; 10.1
Diadoch, biskup, [+ 486]: IV,3.2
Didim Alexanrijský(A.), laik, [+ 398]: IV,2
Dionýsius Areopagita, biskup, [+ 96]: IV, 7.13; 8
Dominik Savio, student, [+ 1857]: IV,9
Edmund Kampián, mučedník, [+ 1581]: IV,13
Efrém, jáhen, učitel Církve, [+ 373]: IV,1-2; 3.7; 4.3; 7.14; 8-9; 10.2; 13
Eliáš, prorok SZ: IV, 4.11
Engelbert, arcibiskup, [+ 1225]: IV, 7.5
Epifanius, biskup, [+ 403]: IV, 6
Evagrius, biskup, [+ 399]: IV, 4.7; 8
Ezechiel, prorok SZ: IV, 7.5; 9
Fidelius, kapucín, mučedník, [+ 1622]: IV, 10.5
Filip Neri, kněz, [+ 1595]: IV, 4.3.13
František z Assisi(A.), zakladatel řádů, [+ 1226]: IV, 1; 3.2,8; 4.3-5, 7.12; 9,12; 9; 10.5,7; 11
František Saleský(S.), biskup, učitel Církve, [+ 1622]: IV,1; 3.5-6; 4.3,6-7,9-10; 6; 7.1,7.13; 8; 10.12; 13
Františka Chantal, řeholnice, [+ 1641]: IV, 6
Fulgencius, biskup, [+ 533]: IV,1-2; 4.4; 3.1
Fuska, mučednice, [+ 250]: IV,8
Galénos, lékař, [+ 199]: IV,7.14
German, patriarcha, [+ 733]: IV,3.1; 4.3,4.6
Gerard Majella, redemptorista, [+ 1755]: IV,4.4
Gertruda, cisterciačka, [+ 1302]: IV,7.8
Guntram, král, [+ 593]: IV,9
Abakuk, prorok SZ: IV,7.5, 10.2
Hadrián VI, papež, [+ 1526]: IV,13
Hermas, spisovatel, [+ 2. stol.] IV,1
Heřman z Tournai, středověký opat: IV,10.2
Hilarius, biskup, učitel Církve, [+ 367]: IV, 1; 3.3
Hildegarda, abatyše [+ 1179]: IV,11
Hippolyt, kněz, mučedník, [+ 253]: III,IV, 1-2
Hyperechios, starověký mnich: IV,7.3
Homilie: IV,1
Humbert z Romagne, řeholník [+ 1277]: IV, 4.5
Chautard, opat trapistů,[+ 1935]: IV,3.4;
Ignác z Antiochie(A.), biskup, mučedník, [+ 107]: IV, 4.9,12; 7.9
Ignác z Loyoly(L.), zakladatel jezuitů, [+ 1556]: IV, 7.3; 8
Ignác ze Santia, řeholník, [+ 1770]: IV, 10.8
Ildefons, arcibiskup, [+ 667]: IV, 4.8; 10.10
Inocenc III., papež, [+ 1216]: IV,1
Irenej, biskup, mučedník, [+ kolem 200]: IV,1; 2; 13
Izaiáš, prorok SZ: IV, 3.8; 7.5; 11
Izaiáš, mnich, [+ 491]: IV, 3.7; 6; 7.3; 9; 13
Izidor, starověký mnich: IV,8
Izák [+ 407]: IV,8
Izidor (S.), arcibiskup, učitel Církve, [+ 636]: IV,7.8,7.12;13
Jakub, apoštol, [+ 62]: 4.4,5
Jan, apoštol, [+ okolo 100]: IV, 1; 4.2,3,5,10; 7.5; 8-9; 10.13
Jan Amos Komenský, pedagog, [+ 1670]: IV,7.3
Jan z Boha, kněz, [+ 1550]: I,7.1
Jan Bosko, kněz, [+ 1888]: IV, 6; 7.12; 8
Jan Damašský(D.), kněz, učitel Církve, [+ 750]: IV,2; 3.7,4.2,6,10; 7.1; 10.10
Jan Geometr: IV,7.5
Jan Kasián, opat, [+ 432]: IV,7.8; 8-9;10.1
Jan Klimak, opat, [+ 605]:IV,1; 4.13; 8
Jan Kolobos, mnich, [+ 409]: IV,3.8; 7.8
Jan Moschos, mnich, [+ 619]: IV,12
Jan Křtitel,prorok, IV,13
Jan Neapolský, [+ 553]: IV,9
Jan od Kříže, karmelitán, [+ 1591]: IV, 4.5,9; 8
Jan ze Salisbury, teolog, [+ 1180]: IV,3,2
Jan M. Vianney, kněz, [+ 1859]: IV,1; 7.12; 9; 10.12,13; 12-13
Jan z Avily, učitel C., [+ 1569]: IV, 3.7; 7.14; 10.8,13
Jan z Jenštejna, arcibiskup, [+ 1400]: IV,9
Jan Zlatoústý(Z.), patriarcha a učitel Církve, [+ 407) : IV,1-2; 3.6; 4.3,4,6; 7.8-9; 8-9; 10.2-4,12; 11
Jeremiáš, prorok SZ: IV,6; 7.5; 11
Jeroným, kněz, učitel Církve, [+ 420: IV,1; 6; 7.4,12; 9; 10.2,10.7.8.13; 13
John Henry Newman, kardinál, konvertita, [+ 1890]: IV, 3.8;10.5
Jordán, kněz, [+ 1237]: IV,4.8; 10.9
Justin, filosof, mučedník, [+ 165]: IV,8.1
Kancionál: IV, 13
Katechismus: IV,5; 10.14
Kassiodor, opat, [+ 570]: IV, 3.8
Kateřina Janovská, [+ 1510]: IV,8
Kateřina Boloňská, řeholnice, [+ 1463]: IV, 4.6
Kateřina Sienská(S.), patronka Evropy, [+ 1380]: IV,1; 3.6,8; 4.3.5; 6; 7.1; 7.3,5; 8; 9; 10.2,3,5-7,9,13 ;10-11; 13
Kazimír, syn krále, [+ 1484]: IV,4.2
Klára, spoluzakladatelka klarisek, [+ 1253]: IV, 3.7; 4.1; 6.1; 12
Klement I, papež, mučedník, [+ 97]: IV,10.3;13
Klement XI., papež (+ 1721): IV,4.12
Kutbert, biskup, (+ 687): IV, 3.7
Lactancius, apologeta, [+ 320]: IV,8.1
Lev(V.) Veliký, papež, učitel Církve, [+ 461]:IV,1-2; 7.5; 8
Litanie: IV,7.1,7.3
Liturgie: IV,1; 2; 3.3,5,8; 4.2-5,10,13; 6; 7.1,5,7-8; 8-9; 10.1,10,10,15; 11-13
Longinos, starověký mnich: IV, 3.6
Lucie, panna a mučednice, [+ 304]: IV,3.1
Makarius, mnich [+ 390]: IV, 4.1.4; 8
Malachiáš, prorok SZ: IV, 11
Marcel I., papež a mučedník, [+ 309]: IV, 13
Markéta Alacoque, řeholnice, [+ 1690]: IV, 3.7; 10.2; 11
Marie z Agredy, abatyše, [+ 1665]: IV,8
Marie(P.) Magdaléna Pazzi, karmelitka, [+ 1607]: IV,1; 10.13
Martin, biskup, [+ 397 ]: IV, 3.7
Matóés, starověký mnich: IV, 8
Matouš, evangelista,[+ 74]: 4,11,13
Maxim Vyznavač(V.), mnich, [+ 662]: IV,1; 6; 13
Maxmilián Kolbe, kněz a mučedník, [+ 1941]: IV, 3.3; 8
Metoděj Olympský, biskup a mučedník, [+250]: IV,12
Miguel de Cervantes y Saavedra, spisovatel, [+ 1616]: IV, 7.6
Mikuláš, biskup, [+ 350]: IV, 7.10
Mikuláš, vojín, mnich, [+ 832]: IV,7.10
Mnich, neznámý, : IV,3.1.8; 4.9; 6; 7.3; 8- 9; 10.2.6-7; 11-13
Moderát, biskup, [+ 5 stol.]: IV,7.6
Mojžíš, veledůležitá postava SZ: IV, 12
Mojžíš, starověký mnich: IV,6
Morand, kněz, [+ 1115]: IV, 8.1
Mořic s druhy, voják, [+ 287]: IV, 4.10
Nahum, prorok SZ: IV, 7.5
Noe, postava SZ: IV, 7.5
Novacián, teolog, [+258],: IV,3.5
Odon, opat, [+ 942]: IV,9
Ondřej Krétský(K.), biskup, [+ 740]: IV,4.4; 10.9
Optat Milévský, biskup, [+ 370]:IV,2
Origenes, kněz, [+ 253]: IV,1; 7.8; 8; 8.1;10.10
Orsisios, starověký mnich: IV, 1; 8
Pacián, biskup, [+ 392]: IV,2
Pascal, filosof a vědec, [+ 1662]: IV,7.1
Paschal I., papež [+ 824]: IV,6
Patrik, věrozvěst Irska, [+ 461]: IV, 3.7
Paulín z Noly(N.), biskup[+ 431]: IV,1
Pavel, apoštol [+ 67]: IV, 3.4,7; 4.2-4,6,8-9; 6; 7.3,5; 10.3,15
Pavel VI., papež: IV, 8
Pio z P., stigmatizovaný kněz [+ 1968]: IV, 7.5
Pius V., papež, [+ 1572]: IV,1; 10.7
Pius XII., papež: IV, 4.13; 13
Petr, apoštol, [+ 67]: IV, 11; 7.5
Petr, starověký mnich: IV,1, 6
Petr Ctihodný, opat, [+ 1156]: IV, 4.4.5.7
Petr Damiani(D.), kardinál, učitel Církve, [+ 1072]: IV,1; 9
Petr(Ch.) Chryzolog, biskup, učitel Církve, [+ 451]: IV,2; 4.13; 8; 10.3.8,
Poimen, starověký mnich: IV, 3.4.8; 4.4.8,10; 6; 7.1, 7.5; 10,4.10; 13
Polycarp, biskup, mučedník, [po r. 155]: IV,4.10,12; 10.5
Prosper Aquitánský, laik, [+ okolo 460]: IV,7.4
Přísloví, kniha SZ: IV,3,1
Rabanus Maurus, arcibiskup, [+ 857]: IV,1, 9
Remakl, biskup, [+ 668]: IV, 8
Remigius, biskup [+ 530]: IV, 4.5
Richard, biskup [+ 1253] : IV,10.3
Richard od sv. Vavřince, teolog, [+ 1245] : IV,10.9
Richard od sv. Viktora, teolog, [+ 1173]: IV,8
Roman Melodikon, [+ 560]: IV,4.13
Rupert z Deutz, středověký teolog, [+ 1134 ]: IV,4.12; 8
Růženy z Limy, panna, [+ 1617]: IV,3.6
Řehoř z Agrigenta (A.), biskup, [ + 603]: IV,3.1
Řehoř (Naz.) Naziánský, biskup, učitel Církve, [+ 390]: IV,1; 4.13; 7.1,3; 8; 9; 10.3
Řehoř z Nyssy, arcibiskup, [+ 395]: IV,1,4.4,13; 6; 7.1,12
Řehoř Veliký(V.), papež, učitel Církve, [+ 604]: IV,1-2; 3.1,3.5,3.7; 4.3, 4.5; 7.1-5,7.8,7.11; 8-9;10.1-4,10.7,15; 13
Řehoř VII., papež [+ 1085]: IV, 4.13
Robert Bellarmin, kardinál, [+ 1621]: IV,13
Sakramentář Serapionis: IV,1
Samuel, prorok SZ: IV, 10.15
Scupoli, řeholník, [+ 1610]: IV,3.7;6; 7.1,12,14; 9; 10.7,8
Serafim sarovský, [+ 1832]: IV,1,8
Serapia, mučednice, [+ 125]: IV,7.12
Servác, biskup, [+ 384]: IV, 13
Severin, věrozvěst, [+ 482]: IV,13
Sisoa, starověký mnich: IV, 6; 7.8
Sofoniáš, prorok SZ: IV, 7.8
Sofronius, patriarcha, [+ 638]: IV,1; 11; 12
Synkletiké, starověká mniška: IV, 7.8; 8-9
Symforian, mučedník [+ 178]: IV,8
Štěpán, papež a mučedník [+ 257]: IV,8
Teofil, biskup, [+ kolem 180]: IV,2
Terezie z Avily(A.), karmelitka, učitelka Církve, [+ 1582]: IV,8
Terezie Benedikta(B.), karmelitka, [+ 1942]: IV,1; 3.3,6,8; 4.1,2,7; 7.1,8; 8; 10.2
Terezie z Lisieux(L.), karmelitka, [+ 1897]: IV,1; 3,3.5.7; 4.2-5.13; 7.8; 8; 10.12; 13
Tereza (Matka), zakladatelka řádu, [+ 1997]: IV, 4.4
Tertulián, kněz, [+ 220]: IV,3.5; 12
Timotheus se 14 mučedníky ze Strumice, [+ 361]: IV.8
Tomáš A., kněz, dominikán, učitel Církve, [+ 1274]: IV,1-2; 3.1-3; 4.1-5, 4.7-8, 4.11-13;5-6; 7.1,3-5,7-8,10-12,14; 8,-9; 10.1-2,4-5,7,9-13; 11
Tomáš K., spisovatel, [+ 1471] : IV,1; 4.3-5; 7.7-8; 10.2; 12-13
Tomáš z V., biskup, [+ 1555]: IV,3.8; 10.15
Trankvilin, mučedník, [+ 276]: IV,3.8
Urban, papež, [+ 555]: IV,2
Urban II, papež, [+ 1099]: IV, 13
Václav, kníže,[+ 929]: IV,8
Vavřinec z Brindisi, kapucín, učitel Církve [+ 1619]: IV,1
Veronika Juliani, řeholnice, [+ 1727]: IV,12-13
Valerian, mučedník, [+ 178]: IV,10.7
Vilém, opat, cisterciák, [+ 1148]: IV,1; 3.8; 12
Vincenc L., [+ před r. 490]: IV,11
Werich (Guerric), opat, cisterciák, [+ 1157]: IV, 3.1;11
Zachariáš, prorok SZ: IV,11