• Modlitby sv. Terezie z Lisieux

  Modlitba sebeodevzdání: “Bože můj, blažená Trojice! Toužím Tě milovati a působiti, abys byl milován. Chci pracovati k oslaven Církve svaté, zachraňujíc duše na zemi a vysvobozujíc ty,které trpí v očistci. Dychtím naplniti dokonale Tvou vůli a dosáhnouti toho stupně slávy, který Jsi mně připravil ve svém království. Zkrátka, toužím se státi svatou. Avšak cítím svou slabost, a proto Tě prosím, Bože, buď ty sám mou svatostí! Protože jsi mě tak miloval, žes mi dal svého jediného Syna, aby byl mým Spasitelem a mým snoubencem, nekonečné poklady Jeho zásluh patří mně.
 • 90 otázek pro exorcistu V

  Informaci o knize, z níž je čerpáno je v https://tradice.net/2022/08/2022-08-29/#gsc.tab=0 Okultismus, spiritismus: neškodné hry, nebo nebezpečí? Člověka odjakživa fascinoval neviditelný svět a s ním spojené tajemství. Okultismus této přitažlivosti využívá. Okultní praktiky jsou tedy nebezpečím proto, že vyvolávají nezdravou zvědavost. Tyto praktiky slibují zajistit přístup do neviditelného světa a získání některých schopností. Nástraha spočívá v tom, že tyto schopnosti jsou skutečné jako třeba “dar” věštění, jasnovidectví nebo léčitelství. Co je za těmito praktikami?
 • 90 otázek pro exorcistu IV

  Informaci o knize, z níž je čerpáno je v https://tradice.net/2022/08/2022-08-29/#gsc.tab=0 31. Co je kletba, uhranutí nebo očarování? Kletba je schopnost uškodit druhému přivoláním démona. Má tedy tři účastníky: toho, jenž chce uškodit, čaroděje, který kletbu přivolává a oběť. Obecně kletbu přivolává nějaký prostředník, kterému říkáme například mág, čaroděj, zaklínač a podobně, který uzavřel dohodu s démonem, aby dodal svému umění účinnost, Člověk, jenž se snaží uškodit, přivolává démona do svých služeb, aby mu pomohl působit na třetí osobu.
 • Modlitby sv. Maxmiliána Kolbe

  Svatý Maxmilián Kolbe šířil zázračnou medailku ze zjevení Panny Marie v Ru de Bac. Doplnil slova medailky “Ó, Maria, počatá bez hříchu, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme,” dodatkem “ i za všechny, kteří se k tobě neutíkají, a zvláště za nepřítele Církve a za ty, kteří ti jsou svěřeni.” Když ho v Japonsku v roce 1935 prohlížel prof. Pavel Nagai divil se, že má plíce ze čtyř pětin postižené tuberkulózou a vysokou teplotou přes 10 let, aniž by se lepšil nebo se zhoršoval.
 • Propojenost mariánských zjevení

  Svatí jsou sjednocení s Bohem. V této jednotě myšlení, mluvení a jednání vyniká Panna Maria. Ve svých zjeveních logicky není v rozporu sama se sebou, a proto jedno její pravé zjevení nemůže popírat druhé. Svatá Kateřina Labouré měla tři zjevení Panny Marie. První bylo v noci ze 18. na 19. 7. 1830 v roce 1830. V něm se dozvěděla: “Časy jsou velmi zlé.” a jaké pohromy se na celý svět valí a viděla u Panny Marie utrápenou tvář.
RSS kanál