• Akafist ke svatému Cyrilu a Metoději

  Je třeba se držet tradice. Akafist k sv. Cyrilu a Metoději tak činí převodem jejich životopisu v modlitbu. Pomáhá tak rozumu k poznání a vůli k jednání. Kněz: Požehnaný Bůh náš nyní i vždycky i na věky věků. Lid: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, poklad dobra a dárce života, přijď a přebývej v nás, očisť nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.
 • Komunismus a liberalismus

  K příležitosti oslav 200. narozenin Karla Marxe v roce 2018 odhalilo německé město Trevír jeho nadživotní sochu. Byla darována komunistickou Čínou. O Marxovi hovořil pochvalně předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker při otevření výstavy o Marxovi. Vidíme jak si současný západní liberalismus dobře rozumí s komunismem. Překvapení to není pro toho, kdo si zná encykliku Pia XI. Divini Redemptoris z roku 1937. Encyklika má článek 22: “Nyní s hlubokou bolestí zjišťuji: po prvé, pokud lze si vzpomenout, vidíme tu vzpouru důkladně připravenou a prováděnou proti všemu, “co má jméno Boži” (2 Te 2,4).
 • Lumen gentium o zavržení

  Lumen gentium v kapitole 7. pojednává o eschatologii. V článku 48 učí o zavržení: “ A tak „dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána“ (2 Kor 5,6); máme sice už první dary Ducha, ale přesto uvnitř naříkáme (srov. Řím 8,23) a toužíme být s Kristem (srov. Flp 1,23). Láska nás však pudí, abychom spíše žili pro toho, který za nás zemřel a vstal z mrtvých (srov.
 • Okultismus, magie a spiritismus

  První otázka křestního slibu je: „Odříkáš se satana?“ Neplnění tohoto slibu vede k úpadku víry, okultismu, magii, spiritismu a satanismu. Exorcista Gabriel Amorth v knize Exorcisté a psychiatři píše v kapitole Okultismus: „Domnívám se, že okultismus je skutečné Satanovo náboženství, tedy to, co se ze všeho nejvíce staví proti pravému Bohu a proti pravému náboženství; co se také nevyhnutelně ze všeho nejvíce staví proti člověku a jeho intelektuálním a duchovním aspiracím.
 • Jidáš je v pekle

  Jaké jsou důvody pro zápornou věčnost Jidáše? Najdeme je v Písmu svatém. Jidáš byl apoštol. U seznamu apoštolů je u jména Jidáš „zrádce“ (Mk 3,19). Zradu na učení Pána Ježíše zaznamenal sv. Jan 6,63-70: „Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří.“ Ježíš totiž věděl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří, a kdo je ten, který ho zradí.
RSS kanál