• Společenství apoštolské doby

  Jak vypadalo společenství křesťanů za apoštolů? To zjistíme z apoštolských písemností. Od sv. Jana I Jan 1,3-6: “Co jsme (tedy) viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste i vy měli s námi společenství. Naše společenství je totiž s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem.Toto píšeme, aby naše radost byla úplná. To je poselství, které jsme od něho slyšeli a vám zvěstujeme: Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není. Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale (přitom) žijeme ve tmě, lžeme a naše jednání není ve shodě s pravdou.
 • Královna Dagmar

  V Životopisech svatých píše Izidor Vondruška : “Bl. Dagmar (česky Drahomíra), dcera českého krále Přemysla Otakara I., manželka dánského krále Waldemara, proslula lidumilností. Svou dobrotou si vydobila lásku lidu dánskéno. Spisovatel Peterson praví, že při zvuku jejího jména se rozraduje srdce každého věrného Dána. Zemřela kolem roku 1213 v Kodani. Její památka je 18.června (nebo i 24. května).” Svatba Dagmar s Valdemarem II. proběhla ve městě Lübeck (dnes Německo) roku 1205.
 • Doba předpostní

  V silničním provozu se užívá semafor. Upozorňuje též na změnu co teprve přijde. Semaforem upozorňujícím na dobu postní je doba předpostní. První výskyt názvu Septuagesima je v aktech I. synody orleánské z roku 511. V Schalerově misálku o ní čteme: “Prožili jsme se Spasitelem několik blahých nedělí, rozjímajíce o jeho tichém a skrytém dětství a těšíce se z moci, kterou ovládá veškero stvoření. Srdce naše se naplnila sladkou nadějí, že jednou budeme věčně se radovat s tímto Králem králů.
 • Podmínkou je pravověrnost

  ”Proč chodíš do kostela?” Tato otázka řeší úmysl přicházejících. Můžeme se tak dozvědět, kdo je turista, milovník koncertů, zloděj. Můžeme se dozvědět o různých důvodech účásti na mši svaté. Můžeme tak zkoumat, kdo je opravdový ctitel Boha. Opravdový ctitel Boha odpoví: “Chodím na mši svatou, abych byl mezi pravověrnými.” Se všemi pravověrnými - “et omnibus orthodoxis”, tak se modlí v tradiční liturgii. Za pravověrností následuje: atque catholice et Apostolice fidei cultoribus - jakož katolické a apoštolské víry ctiteli.
 • Svatý Ambrož o svatých

  Příkladem svatých pohrdají bludaři a hříšníci. Svatí se naopak od svatých učí a dávají je za vzor. Církev putující po zemi se zkvalitňuje Církví oslavenou v nebi. To nám potvrzuje učitel Církve svatý Ambrož kázáním o sv. Šebestiánovi a sv. Anežce. O sv. Anežce: Dnes je památka panny – následujme ji v bezúhonnosti; je památka mučednice – přinesme dary k oběti. Slavíme výročí toho dne, kdy se svatá Anežka zrodila pro nebe.
RSS kanál