• Církevní rok sv. Mechtildy

  Proč lidé žijí špatný křesťanský život? Odpověď lze dát slovy: “Neprožívají správně církevní rok.” Chceme-li dobrý křesťanský život, tak dobré prožívání církevního roku má být naším stálým zájmem a nemá být vytlačeno na periferii zájmem o něco jiného, co kdo v Církvi dělá něco špatně apod. Sv. Mechtilda. spolurodačka Luthera byla na rozdíl od něj zdrojem pravé reformy. Napravovala poklesnlé mravy nejprve u sebe a pak i druhých dobrým prožíváním církevního roku.
 • Církev Boží

  Na Velký pátek se konají přímluvy, jejichž vzorem jsou přímluvy doby starokřesťanské. První je za Církev: “Modleme se za svatou církev Boží…” Církev je od Boha a má za cíl Boha, jak to určil její zakladatel Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk. Výraz Církev Boží je v listu apoštola Timoteovi 3,15: “…abys věděl, jak je třeba se chovat v Božím domě, v Církvi živého Boha, která je sloupem a pevnou oporou pravdy.
 • Ukřížovaní svatí

  V životopisech svatý píše Izidor Vonruška, František Ekert, Metoděj Kulada a jiní o svatých, co byli pro víru v Ježíše Krista ukřižování. Sv. Dismas, ukřižovaný s Pánem Ježíšem. O něm svatý Jeroným píše v epist. 13. ad Paulinum.: „Zločinec pokutu za vraždy obrátil v mučednictví. Z apoštolů jich bylo pět ukřižováno. Sv. Petr hlavou dolů v Římě, jak si přál roku 67. Sv. Ondřej na kříži tvaru X. Sv. Bartoloměj s kůží sedřenou hlavou dolů ukřižován.
 • Příkladný Jindřich Zdík

  Takto píší o Jindřichu Zdíkovi stránky olomouckého biskupství: “Jindřich (II.), Zdík, 1126–1150. Nepochybně pocházel z nějakého vynikajícího českého rodu, patrně šlechtického. Svým nadáním, zbožností i reformním zanícením se právem může srovnávat s pražským biskupem sv. Vojtěchem. I on stanul na vrcholu tehdejšího vzdělání, stejně také přilnul k tehdejšímu církevnímu hnutí. Ztotožnil se s tehdejším reformním papežským programem a jeho vysokými aspiracemi na povznesení duchovní moci a jejímu vymanění ze světské nadvlády.
 • Litanie ke svatým s neporušeným tělem

  Věřím v těla vzkříšení. Pomocí k věření této náročné pravdy jsou i svatí s neporušeným tělem, k nimž jsou sestaveny soukromé litanie v tomto článku. Informace jsou z jejich životopisů: F. Ekert Církev Vítězná, M. Kulda Církevní rok a jiné. Je např. otázkou, zda po uvedeném trvání neporušení těla toto trvá dále a to, že “dosud” nemusí platit nutně při budoucí četbě. Litanie obsahují polovinu z okolo 200 svatých s neporušeným tělem.
RSS kanál