• Duch Svatý usvědčuje ze hříchu

  Co čekat od Ducha Svatého? Mezi odpovědi patří: usvědčování ze hříchu. Je závěr ze slov Krista Pána z Janova evengelia 16,7-8: “Ale já vám říkám pravdu: Je to pro vás dobré, abych já odešel. Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li však, pošlu ho k vám. A on, až přijde, usvědčí svět ze hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu.” To, že vzývání Ducha Svatého za účelem usvědčování ze hříchu je velmi zanedbané potvrzují
 • Modlitba krále Davida

  Součástí křesťanských modliteb jsou žalmy. Podobnost se žalmy je i této modlitbě krále Davida z II. Knihy královské v 7.kapitole: “Dle všech slov těchto a dle veškerého viděni tohoto, tak mluvil Natan k Davidovi. David pak vešel, a sedě před Hospodinem pravil: ״Kdo jsem já, Hospodine Bože, a co je dům můj, žes mne přivedl až sem? Ale i to se zdálo málo před obličejem tvým, Hospodine Bože,i mluvil jsi také o domu služebníka svého na dlouhé časy!
 • Duchovní přijímání svátostí

  Týdny trvá stav, kdy v kostele není obvyklá účast na mši svaté. K tomuto stavu od andělského učitele sv. Tomáše Akvinského Summa teologická III, 79 : “Prospívá tato svátost přijímajícím i na způsob svátosti i na způsob oběti, protože se obětuje za všechny přijímající. Modlí se v mešním kánonu: „Kdokoli z této účasti oltáře přijmeme přesvaté tělo a krev tvého Syna, buďme naplněni veškerým nebeským požehnáním a milostí“. Jiným, kteří nepřijímají, prospívá na způsob oběti, pokud se obětuje za jejich spásu.
 • Hodnota svátosti pokání

  Kardinál Timothy Dolan píše v knize Kněží pro třetí tisíciletí: “Příběh otce Damiána de Veuster jsem poprvé slyšel ve druhé třídě od sestry Bosco a od té doby jsem k tomuto svatému choval zvláštní úctu. Během postní doby jsem znuvu četl jeho životopis od Gavava Dawse Svatý muž a znovu mě dojal. Zkuste uhodnout, co bylo pro otce Damiána nejtěžším kříže. Snad to, že byl čtvrt století mimo Belgii, vzdálen od rodiny a domova, když jako misionář pracoval na tehdy velmi zaostalých Havajských ostrovech?
 • Výročí sv. Jana Sarkandra

  Letošní rok přináší výročí 400. let od mučednické smrti sv. Jana Sarkandra. Historik Jaroslav Kadlec v druhém dílu Přehledu českých církevních dějin píše: “Když se roku 1619 přidala k povstání Morava, nastaly i tam katolíkům těžké chvíle. Jezuité byli vyhnáni, kardinál Dietrichštejn navždy ze země vypovězen, olomoučtí kanovníci oloupeni, vyhnáni nebo uvězněni, dóm vypleněn, domininikáni, františkáni a minorité vyhnáni, kapucíni uvězněni, statky kláštera hradišťského a zábrdovického zabrány a mniši rozprášeni a též kapitula brněnská byla rozehnána.
RSS kanál