• Kající žalmy

  Pokoncilní breviář vypouští kající žalmy z dřívějšího breviáře. Kajícnost, pokání, schopnost uznat a napravovat vinu je nejen v breviáři hodně zapomenuta. Chybí tak patřičný postoj v době epidemií. Čím větším ekonomickým obrem se země stává, tím menším trpaslíkem bývá ve věcech duchovních. Nejstarší diecéze Německa Trier zavřela přes 90% farností. Měla jich 903 a dnes má farností 35. Irsko mělo před čtyřiceti roky tisíc seminaristů a dnes jich má 20. Toto je obecný stav úpadku.
 • Svatá Hedvika

  V letech 1335-1742 Slezsko bylo součástí koruny české. Oslabení této vazby je za husitství. Na tomto území žila sv. Hedvika. I dnes menší část Slezka patří do ČR, a tak patří mezi české patrony. Zemřela v roce 1243 a svatořečená byla 26. 3. 1267 papežem Klementem IV. Jde o prohlášení za svatou 24 roků ve století sv. Anežky a sv. Zdislavy svatořečené až ve 20. století. I to je důvod věnovat pozornost této světici.
 • Úcta sv. Michaela Archanděla

  Mimořádným ctitelem sv. Michaela byl sv. František z Assisi. Sv. Bonaventura píše v Životopise sv. Františka: “Dva roky předtím než odevzdal svého ducha nebi, byl řízením Boží prozřetelnosti po rozličných námahách vyveden do samoty na vyvýšené místo, které se nazývá hora La Verna. Když tam podle obvyklého zvyku začal čtyřicetidenní půst k poctě svatého archanděla Michaela, byl naplněn hojněji než obvykle sladkostí nebeské kontemplace, roznícen ještě vroucnějším plamenem nebeských přání a začal zakoušet hojnost vlévání darů nebeské inspirace.
 • Vedení smyslů

  K čemu nás smysly vedou? Lze se setkat s názorem: “Pro mě platí jen to, co vidím.” Zrak se tak stává nejvyšší autoritou. A co člověk slepý? Pro něj nic neplatí? Jak došel člověk k tomu, že užívá brýle, mikroskopy a dalekohledy? Došel k tomu svým rozumem, kterým napravuje chyby zraku a zdokonaluje jej. Z toho, co člověk poznává smysly dělá závěry přesahující jejich poznání. Již dítě svými: “Proč?” směřuje k překročení své smyslnosti.
 • Sedmibolestná Panna Maria

  Já se zblázním. Bývá tomu tak. Podle Světové zdravotnické organizace se 27 % populace zemí EU, Islandu, Norska a Švýcarska v průběhu roku potýkalo s nějakou formou duševní poruchy. Já si něco udělám. Bývá tomu tak. ČR je nad světovým průměrem v počtu sebevražd. Je častější u mužů než u žen. U mladých lidí kolem 20 let je druhou nejčastější příčinou smrti. Ve světě ani ne během minuty je sebevražda.
RSS kanál