• Jména Panny Marie

  Svátek Panny Marie byl schválen pro Španělsko v roce 1513. ThDr. František Cinek píše v knize Mše svatá k 12. září: “Po odvrácení mohutného vpádu mohamedanismu do střední Evropy vítězstvím u Vídně 12. září 1683 zavedl ji papež Inocenc XI. (dekretem ze dne 25. listopadu 1683) jako děkovnou slavnost po celé Církvi, stanoviv ji na neděli v oktávě Narození Panny Marie. Po liturgické reformě za Pia X. umístěna byla na dnešní den.
 • Jmenuji se trápení

  Jak se jmenuješ? Jmenuji se Trápení. I toto jméno má své důsledky. Kladná slova: “Můj nejlepší přitel je Trápení.” Nebo negativní: “S Trápení se nedá vydržet.” O muži, co dostal jméno Trápení čteme v bibli. Nezměnil si jméno, ale prosil, aby ušel trápení: “I Paralipomenon 4,9-10: “Jaebes byl váženější než jeho bratři; jeho matka ho pojmenovala Jaebes se slovy: „Porodila jsem ho s trápením.“ Jaebes vzýval Boha Izraele takto: „Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území!
 • Skutky těla a plody Ducha

  Skutky těla a plody ducha jsou téma apoštola Pavla v listu Galaťanům. Římský misál v Schallerově překladu uvádí na 14. neděli po Duchu Svatém z listu Galaťanům skutky těla takto: “Zjevny jsou skutky těla; jsou to smilství, mečistota, nestydatost, chlípnost, modloslužba, čarodějství, nepřátelství, sváry, řevnivost, zlosti, osobivosti, různice, roztržky, závist, vraždy, opilství, obžerství a věci jim podobné; o těch vám předpovídám, jako jsem byl již předpověděl, že kdo takové věci dělají, království Božího nedojdou.
 • Mariánské hodinky

  ThDr. Jan Hejčl v knize Hodinky mariánské píše: “Věčné zaměstnání Církve vítězné a poslední cil každého z nás jest nepřetržité noření se do Boha, oceánu to pravdy, dobra i krásna, a neutuchající zpěv, který opěvá jeho velikost. Církev bojující by však ráda již nyní zde na zemi se připodobnila k této věčné nebeské práci a proto vede své děti k tomu, by — pokud možno — nepřetržitě chválily Nejvyššího, by každý okamžik posvětily chválou boží, modlitbou.
 • Oslava narozenin

  Písmo svaté nepopisuje, jak příkladní lidé slaví své narozeniny. Negativně popisuje narozeniny Heroda, který při nich dal slib vedoucí ke smrti Jana Křtitele. V liturgii se slaví pouze narození Pána Ježíše, Panny Marie a Jana Křtitele. U ostatních svatých se slaví den jejich smrti chápaný jako narození pro nebe. V tradiční liturgii se modlí např. v den vyznavače: “Bože, jenž nás výroční slavností svatého N., Vyznavače svého, oblažuješ, popřej milostivě, abychom, jehož narozeniny slavíme, napodobovali také skutky.
RSS kanál