• The trio – the Sacred Scriptures, sacred Tradition and the Pope

  By the example of three rods plaited together, which cannot be broken comparing to only one rod which breaks easily, was Svatopluk (1) pleading his three sons to stay in accord. Second Vatican council in the constitution Dei verbum (Word of God, DV) in the end of DV 10 reminds us the trio, which should stay together as follows: „the task of authentically interpreting the word of God, whether written or handed on, has been entrusted exclusively to the living teaching office of the Church, whose authority is exercised in the name of Jesus Christ.
 • The Tradition and Second Vatican Council

  There are references about the relation of II. Vatican council to the tradition in the Vatican II documents. In the constitution Dei Verbum, par. 21 (DV 21): „The Church has always venerated the divine Scriptures just as she venerates the body of the Lord, since, especially in the sacred liturgy, she unceasingly receives and offers to the faithful the bread of life from the table both of God’s word and of Christ’s body.
 • The sound and spoiled tradition

  The tradition is the set of settled habits, customs, opinions and thoughts being kept to be hand down from one generation to the next generation. It does matter what is handed down and whether it is done consistently and faithfully. The Gospel according Mark describes us already at the beginning (the end of 2nd and the beginning of the 3rd chapter) the dispute over the observing the Sabbath day. Our Lord Jesus is approving the possibility to pluck few of the grain heads and also helas on the Sabbath day.
 • Výročí sv. Ignáce v Manrese

  “Myslíte si, že dnešní kněží mají zkušenost s Bohem?” Po chvíli mlčení dostal kněz Metoděj Kuběna od biskupa Cikrleho odpověď nesouhlasným zavrtěním hlavy… Zkušenost s Bohem v intenzivní míře měli svatí. Sv. Ignác z Loyoly ji učinil v jeskyni na Manrese. Stalo se to před půl stoletím v roce 1522. Jeho zkušenost pomohla nejen jezuitskému řádu. Sv. Ignácem sepsaná Duchovní cvičení začínají takto: “Úvodní poznámky, aby se nabylo jakéhosi porozumění duchovním cvičením, která následují, a aby si jimi pomáhal jak ten, kdo cvičení dává, tak ten, kdo je dostává: “1.
 • Liturgické zpytování svědomí

  Text liturgie Testamentum D.N. Jesu Christi uvádí ve své knize O mši svaté biskup Kupka a píše “vzácná tato památka, která dle tvrzení vydavatelova podává obraz církevní kázně a liturgie prvních dvou staletí.” Z liturgicky hlásené církevní kázně jsou podněty pro zpytování svědomí: “Po kázání čili homilii provolává jáhen: “Povstaňme; Každý znej své místo. Katechumeni ať odejdou. Hleďte, ať nikdo nečistý, ať nikdo nedbalý. Vzhůru očí srdcí vašich. Andělé patří. Hleďte, kdo nemá důvěry, ať odejde.
RSS kanál