• Pět sekvencí

  V knize O mši svaté rozebírá biskup Kupka sekvence na 20 stranách. Uvádí texty pěti sekvencí liturgie. O jejich vzniku píše: “Radostné alleluja nebo vážný traktus vyznívá v některých dnech v hymnus, kteréžto pojmenování velmi souvisí s původem sekvence. Již za prvních dob středověku obyčejem, alespoň na největší svátky, zpěv posledního písmene z Alleluja prodlužovat, a to více jásáním než zpíváním. Takováto melodie bez textu byla nazývána jubilus, jubilatio, pneuma, neuma, později sequentia.
 • Odvolávání se na Abraháma

  O Abrahámu se čte v bibli ve Starém zákoně i Novém zákoně. To, co se píše ve Starém zákoně odmítají chápat podle Nového zákona židé. Islám popisuje spor mezi židy a křesťany o Abrahama a nárokuje si po více než dvou tisíciletích po jeho životě, že je islámec. V koránu to čteme v súře 3,65-68: “Vlastníci Písma! Proč se hádáte o Abrahama, když přece Tóra i Evangelium byly seslány až po něm?
 • Důsledky slibů

  Lidé slibují věci malé i velké. Slibují dobré i zlé. Oboje někdy i často neplní. Důsledkem neplnění dobrých slibů je narušení lidských vztahů. Důsledkem plnění dobrých slibů jsou dobré mezilidské vztahy a společnost. Jsou i sliby dané Pánu Bohu. Plnění dobrých slibů Bohu Církev buduje. Opak Církev ničí. Žalm 50,14: “Přinášej Bohu oběť chvály a plň Nejvyššímu své sliby!” Kazatel 5,3-4: “Když něco slíbíš Bohu, bez prodlení to splň, neboť Bůh nemá rád blázny; co jsi slíbil, splň!
 • Liturgické služby žen

  Jaké místo dává Písmo svaté ženám v liturgii? Žádné! Jaké místo dává posvátná Tradice ženám v liturgii? Žádné! Alfredo kardinál Ottaviani a Antonio kardinál Bacci o slavnosti Božího Těla, 5. června 1969 napsali Pavlu VI. Breve Esame Critico del Novus Ordo Missae (Stručný kritický rozbor Nového mešního řádu). V něm je: “Navzdory údajnému nadšení pro Písmo předstupuje před nás protistarozákonní a protipavlovská [1 Kor 14, 34; 1 Tim 2, 11-12] „mulier idonea – způsobilá žena“, která bude poprvé v tradici Církve oprávněna přednášet čtení a zastávat jiné „služby, které se vykonávají mimo presbytář“ (č.
 • Co ti má vadit

  Od sv. Ambrože máme: “Muži, žena se ti nepodřizuje? Nevadí, stejně ji musíš milovat. Ženo, muž tě nemiluje? Nevadí, stejně se mu musíš podřizovat.” Není těžké si domyslet, co vedlo k tomuto výroku. Muž si stěžuje na ženu. Žena si stěžuje na muže. Sv. Ambrož nepopírá oprávněné nářky, ale ví jak tato zahořklost brání v plnění povinností. Jasně tyto povinnosti mužům i ženám připomíná…Podle moudrosti učitele Církve sv. Ambrože je možná aplikace ve všech mezilidských vztazích.
RSS kanál