• Prapor Krista a Lucifera

  Pravý duch jezuitů podle jejich zakladatele sv. Ignáce z Loyoly je čerpatelný z jeho díla. Zvláště ceněna jsou Duchovní cvičení. Doslovný jejich překlad ze španělštiny od Jaroslava Ovečky T.J vyšel v roce 1921 v Hlasech Svatohostýnských. Pro druhý týden duchovních cvičení je: “Čtvrtého dne rozjímání o dvou praporech, jednom Krista, nejvyššího Vojevůdce a Pána našeho, druhém Lucifera, zapřísahlého nepřítele naší lidské přirozenosti. Obvyklá modlitba přípravná. První průprava je událost; bude to zde, jak Kristus volá a chce všecky pod svůj prapor a Lucifer naopak pod svůj.
 • List Barnabášův

  List Barnabášův je starokřesťanská písemnost sepsaná okolo roku 100. Takto píše o cestě světla: “Cesta světla je tedy taková: Chce-li se někdo tou cestou ubírat k vytčenému cíli, ať si hledí svých skutků. Poznání, jak po ní jít, které nám bylo dáno, je takové: Budeš milovat svého Stvořitele, ctít budeš svého Tvůrce, oslavovat toho, jenž tě vykoupil ze smrti. Budeš prostého srdce a duchem bohatý. Nepřipojíš se k lidem, kteří chodí po cestě smrti, budeš nenávidět vše, co se nelíbí Bohu, nenávidět všechno pokrytectví a neopustíš přikázání Páně.
 • Vzory pro Amazonii

  Kardinál W. Brandmüller, kardinál R. Burke a s nimi biskup A. Schneider považují projekt amazonské synody roku 2019 za projev hereze a apostaze. Panna Maria je přemožitelka všech bludů a skrze pravou mariánskou úctu se ničí bludy a hříchy. Hlavní patronku celé Latinské Ameriky je od roku 1910. Sv. Růžena z Limy zemřela 24. VIII. 1617. V roce 1671 byla prohlášena za svatou. Je uctívána jako patronka celé Latinské Ameriky. Už od dětství viděla svůj vzor a ideál ve sv.
 • Tradiční a moderní výchova

  Zde dozvídá se robě, čím povinno Bohu, národu a sobě. Nápis na bývalé škole v S. Nápis s programem školy. Program slučitelný se shrnutím evangelia a požadavky milovat Boha celým srdcem a bližního jako sebe. Program s ideálem, který v praxi počítá s překážkami, poněvadž člověk je nakloněn ke zlému. Naklonění ke zlému je rovnáno tresty. Často fyzickými. Před stoletím v obci Z. učil jeden učitel 93 žáků a měl jednoho pomocníka s rákoskou.
 • Žena oděná sluncem

  Prohlášení, kdy se papež odvolává na neomylnost nejsou častá. Naposledy tak učinil Pius XII. v roce 1950. Vyhlásil dogma o Nanebevzetí Panny Marie. V liturgii za Pia XII. nastala změna u svátku Nanebevzetí P. Marie ve vstupní antifoně. Je z knihy Apokalypsa 12,1: “Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.” Liturgické nasměrování vede k četbě Apokalypsy, kde 12.
RSS kanál