• Drama sv. papeže Silveria

  Sv. papež Silverius je mučedník z roku 538, což je doba považovaná za svobodu Církve. Legenda čili Čtení o milých Svatých Božích od Jana Evangelisty Bílého takto píše o sv. Silveriu: “Řecko a vůbec veškerý východ stal se počínaje od IV. až do VIII. stoleti rejdištěm, na kterémž se rozmanití kacíři a bludaři bujně proháněl. K těmto patři také kacířství Eutychesovo, které později slulo monofysitismem. Tento blud, ač na sněmu církevním v Chalcedoně r.
 • Papežská a františkánská krize

  Angelo Clareto v Kronice neb historii sedmi soužení řádu menších bratří píše, jak po smrti sv. Františka nastala vážná krize, jejíž příčinou byl špatný výkon nejvyšší řádové autority podpořené papežem: 77. Když se přiblížila hodina přechodu Božího služebníka do nebe, dal pokorný a chudý František svolat všechny přítomné bratry u Porciunkuly. Vléval jim těsně před smrtí útěchu. S otcovskou láskou a mocnými slovy je povzbuzoval k zachovávání řehole, k tomu, aby se navzájem milovali božskou láskou, aby poslouchali a ctili svatou matku Církev římskou a aby měli v úctě všechny kleriky, kteří žijí po způsobu svaté římské Církve.
 • Sv. Antonín v Rimini a děti

  Obyvatelé Rimini nad hlavní chráme města dali: „Služba Boží je rozkoš tohoto světa největší!” Jak k tomu došlo vysvětluje v básni profesor František Sušil: Chodí svatý Anton kolem břehu moře, Svatou jeho duši obkličuje hoře. „Což ti, Antonine! což ti srdce hlodá“ „Co ti hoře plodi tato mořská voda ? „A ta mořská voda nehlodá mi hrudi, „Ta mi v hloubi duše svaté city budí. „Proto duše moje, proto jest tak smutná, že ta mysl lidská, že jest přeurputná.
 • Modlitby za mír

  V žalmu 120,6-7 je nářek: “Dlouho již bydlím u těch, kteří nenávidí pokoj. Když já mluvím o míru, oni chtějí válku.” Z Božího dopuštění je v Apokalypse předpověděno Zj 6,4: “A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a lidé aby se navzájem pobíjeli, a byl mu dán velký meč.” Sv. Pius X. v encyklice E supremi apostolatus vydané 4. října 1903 píše: “Touha po míru se dotýká vpravdě všech srdcí a není nikoho, kdo by vášnivě po něm nevolal.
 • Před a po jubilejním roku

  Co dělat před jubilejním rokem? Dobrou přípravu. K ní patří využití zkušeností před a po předchozích jubilejních letech, Shodu v pojetí ukazují tři papežské encykliky o Nesvětějším Srdci Ježíšovu. Annum sacrum, encyklika papeže Lva XIII. z 25. května 1899: “Před nedávnem, jak je vám známo, jsme vyhlásili apoštolským listem podle práva a tradice Našich předchůdců svatý jubilejní rok, který má být brzy oslaven v Našem městě. Dnes chceme jako přímo nadějeplný závdavek pro požehnaný průběh této slavnosti podnítit další vynikající dílo a svěřit vám je.
RSS kanál