Acepsimas, biskup a mučedník, [+ 376]: I, 1.2
Afraat, mnich, [+ 345]: I, 4.5
Agatha, mučednice, [+ 251]: I, 2.12,14
Agatho, poustevník, [+ stol.]: I, 2.1
Aitilahas, jáhen, [+ 376]: I,4.5
Albert Veliký (V.), biskup a učitel Církve, [+ 1280]: I, 3.3; 5
Alfons z L., biskup a učitel Církve, [+ 1787]: I, 1.2-3; 2.1,4,5,10; 3.2-3; 4,1-5; 5
Alkuin, teolog, [+ 804]: I, 3.1
Alžběta od Nejsv. Trojice, řeholnice, [+ 1906]: I, 1.3
Ambrož, biskup a učitel Církve, [+ 397]: I, 1.2-3; 2.7; 3.2-3; 4,1,3; 5
Ambrož Autpert, opat [+ 784] I, 1.3
Anaxagoras, filozof [+ 428 před K.] I, 2.12 (Augustin)
Anselm, arcibiskup, učitel Církve, [+ 1109]: I, 1.2-3; 5
Antonín z Florencie, biskup, [+ 1459]: I, 4.1
Antonín Veliký(V.), poustevník(80 roků), [+ 356]: I, 1.2; 2.1,4,6; 3.3; 4.1,3; 5
Antoním Paduánský(P.), kněz a učitel Církve, [+ 1231]: I, 2.5; 3.3; 4.2,3
Apolinář, arcibiskup, [+ 611]: I, 4.1
Aristoteles, filosof, [+ 322 před K.]: I, 1.2
Arkadius, mučedník, [+ 312]: I, 2.12
Arsenius, starověký mnich: I, 1.3; 5
Atanáš, patriarcha a učitel Církve, [+ 373]: I,1.2; 2.5; 3.2-3; 4.1; 5
Athenagoras, apologeta, [+ 190: I,1.3
Augustin, biskup a učitel Církve, [+ 430]: I, 1.2-3; 2.1,3-5,12-13; 3.1-3;4.1-5; 5
Avicenna, filozof, [+ 1037 ]: I, 1.2
Barbašmín, biskup,mučedník,[+ 345 ]: I, 2.12
Barbora, mučednice, [+ 237]: I, 3.3
Barula, mučedník-dítě, [+ 237]: I,2.12
Balduin, arcibiskup, [+ 1190]: I, 2.6
Basil Veliký(V.), arcibiskup, učitel Církve, [+ 379]: I, 1.2; 2.5; 3.1; 4.1,3
Beda C., mnich, [+ 735]: I, 3.2
Benedikt, zakladatel řádu, [+ 547]: I, 3.2; 4.5
Benedikt XII., papež, [+ 1342 ]: I, 4.3
Benedikt XIII., papež, [+ 1730]: I, 2.1
Benedikt XIV., papež, [+ 1758]I, 2.2
Bernard, opat, cisteciák, učitel Církve, [+ 1153]: I, 1.2-3; 2.1; 3.2-3; 4.1,3,5; 5
Bernardin Sienský (S.), kněz františkán, [+ 1444]: I, 4.3-4
Boethius, filosof, [+ 525]: I, 1.2-3; 2.6; 5
Bonaventura, kardinál, františkán, [+ 1274]: I, 1.2-3; 2.1; 3.2-3; 4.1.3.5; 5
Bonifác, arcibiskup a mučedník, [+ 754]: I, 3.1
Braulion, biskup, [+ 651]: I,4.1
Brigita, patronka Evropy, [+ 1373]: I, 1.2-3; I,3,1
Bruno, zakladatel kartuziánů, [+ 1101]: I, 4.3
Caesarius Arleský (A.), biskup, [+ 543]: I, 2.6
Cyprián, biskup a mučedník, [+ 258]: I, 3.3; 4.3; 5
Cyril Alexandrijský (A.), patriarcha, učitel Církve, [+ 444]: I, 3.1
Cyril, věrozvěst, patron Evropy, [+ 869]: I, 1.3; 2.10; 3.1-2; 5
Cyril Jeruzalémský (J.), biskup, učitel Církve, [+ 386]: I, 1.2; 2.1;3.3; 4.2,4; 5
Česlav, dominikán, [+ 1241]: I, 4.1
Digna, řeholnice, [+ 853]: I, 3.2
Dionysia, panna a mučednice, [+ 250]: I, 2.12
Dionýsius Areopagita, biskup, [+ 96]: I, 1.2,3; 2.6; 5Dominik, zakladatel řádu, [ + 1221]: I, 4.3
Dorotea, panna a mučednice, [+ 303]: I, 2.12
Dorotej, archimandrita, [+ 6. stol.]: V, 22; 26.4
Edmund Kampián, kněz, mučedník, [+ 1581]: I,4.2
Efrém, jáhen, učitel Církve, [+ 373]: I, 4.1.4; 5
Epifanius, biskup, [+ 403]: I, 1.3; 4.1
Epipod, mučedník s Alexandrem [+ okolo 170]: I,2,14
Eugen, biskup, [+ okolo 550]: I, 3.2
Eusebius z Cesaree biskup, [+ 371]: I, 1.3
Evagrius, biskup, [+ 399]: I, 1.3
Evženie Smetová, zakladatelka řehole, [+ 1871]: I, 4.4
Ezechiel, prorok SZ: I, 2.4
Felician, mučedník, [+ 303]: I, 4.1
Felix II., papež a mučedník, [+ 355]: I,2.1
Filip Neri, kněz,[+ 1595]: I,3.3
Firmus, mučedník, [+ 303]: I,2.12
Ferdinand, princ, [+ 1443]: I, 2.10
František z Assisi (A.), zakladatel řádů, [+ 1226]: I, 1.3; 2.6,10; 3.2; 4.1
František z Pauly, zakladatel řádu, [+ 1507]: I, 4.1
František Saleský (S.), biskup, učitel Církve, [+ 1622]: I, 1.1,3; 2.1,5; 3.3; 4.1; 4.5
František Xaverský (X.), kněz, misionář, [+ 1552]: I, 2.10; 3.2-3
Genesius, mučedník, [+ 285]: I, 2.1
Gordius, mučedník, [+ 304]: I, 2.5
German, patriarcha, [+ 733]: I, 4.3
Gertruda, řeholnice, [+ 659]: I, 4.3
Gianna Molla, matka, [+ 1962]: I,2.6
Hilarius, biskup, učitel Církve, [+ 367]: I, 1.2-3; 2,5; 3.1-3; 5
Hippolyt, teolog, [+ 235]: I, 2.5
Homilie, I, 2.5; 3.3
Hugo od sv. Viktora, teolog, [+ 1141]: I, 1,2
Charbel Makhluf, poustevník, [+ 1898]: I, 1.3; 3.3; 4.1,5
Chryzogon, mučedník [+ 304]: I, 2.12
Ignác z Antiochie (A.), biskup, mučedník, [+ 107]: I, 2.1; 2.5,8,10; 4,1; 5
Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitů, [+ 1556]: I, 1,2-3; 2,1; 4.2,5; 5
Irenej, biskup, mučedník, [+ kolem 200]: I, 2.1,12; 3.2-3
Izaiáš, prorok SZ: I, 1.2
Izaiáš, starověký mnich, [+ 491]: I, 1.3
Izák Thébský, starověký mnich: I, 5
Izidor (S.), arcibiskup, učitel Církve, [+ 636]: I, 1,2-3
Jakub Komolý, mučedník, [+ 422]: I, 1.3
Jacopone da Todi, františkán, [+ 1306]: I, 4.3
Jan, apoštol, [+ okolo 100]: I, 1.2; 4.1
Jan a Pavel, mučedníci, [+ 362]: I,3.2
Jan z Boha, kněz, [+ 1550]: I,4.1
Jan Bosko, kněz, [+ 1888]: I, 2.6; 2.10; 4.1,5
Jan Damašský (D.), kněz, učitel Církve, [+ 750]: I, 1.2-3; 2.3,8; 3.2-3; 4.3, 5
Jan Duns Scotus, teolog, [+ 1308]: I, 3.2
Jan Eudes,kněz, [+ 1680]: I, 2.6
Jan Gualbert, opat, [+ 1073]: I, 4.1
Jan Křtitel de la Salle, kněz,[+ 1719]: I,2.6
Jan od Kříže, karmelitán, učitel Církve, [+ 1591]: I,;2.1,6; 3.2-3; 4.1,2
Jan Scot Eriugena, teolog, [+ 870]: I, 1.3; 3.3
Jan M. Vianney, kněz, [+ 1859]: I, 1.2-3; 2.5,6; 3,2-3; 4.1-5;.5
Jan Zlatoústý (Z.), patriarcha a učitel Církve, [+ 407) : I, 1.2-3; 2.1,5,6,10,13; 3,2,3; 4.1-2, 4-5
Jan XXIII, papež, [+ 1963]: I, 2.4
Jeremiáš, prorok SZ: I,4
Jeroným, kněz, učitel Církve, [+ 420]: I, 1.2; 2.1,4-5; 3.1-2; 4.3; 5
Joachin ze Sieny, řeholník, [+ 1305]: I,4.1
John H. Newman, kardinál, konvertita, [+ 1890]: I, 2.1
Josef Cottolengo, kněz, [+ 1852]: I, 2.6
Juda, apoštol, [+ po r. 65]: I,2.5
Jůlie, mučednice,[+ 4. stol.]: I, 2.14
Juliána z Norwiche, poustevnice:[+ 1416]: I,1.3
Julita, mučednice, [+ 305]: I,1.3
Justin, filosof, mučedník, [+ 165]: I, 2.4,10; 3.1
Kancionál: I, 2.10; 3.1; 4.5
Karel IV., císař, [+ 1378]: I, 4.1
Kasián, biskup, [+ 388]: I,4.4
Kateřina Sienská (S.), patronka Evropy, [+ 1380]: I, 1.2-3; 2.4-6,14; 3,.2-3; 4.1,3-4; 5
Klaudius s bratry, mučedník, [+ 298]: I,3.2
Klement I, papež, mučedník, [+ 97]: I, 1.3
Klement XII, papež, [+ 1740 ]I, 2.6
Klement Alexandrijský, [+ 215]: I, 1.2.3; 2.5; 3.1
Kolumbán, věrozvěst, opat, [+ 615]:I, 3.2
Koncil: úvod, I, 2.1-2, 2.7,10; 3.2-3; 4.
Kristýna, mučednice, [+ 295 ]: I, 2.12
Kvirín, biskup, [+ 309 ]: I, 5
Laktancius, apologeta, [+ 325 ]: I, 1.2
Leopold Mandič, kněz, [+ 1942]: I,2.5
Lev XII., papež, [+ 1829 ] I, 2.6
Lev XIII., papež, [+ 1903]: I, 2.9,14
Lev (V.) Veliký, papež, učitel Církve, [+ 461]: I, 1.3; 2.1,11; 3.3; 5
List Diognetovi: I,2.6,10-12,15; 4.1
Liturgie: I, 1.2-3; 2.1,4-6,10,11; 3,1-3; 4.1-3; 5
Ludvík, král, [+ 1270]: I, 2.1,5; 3.2
Ludvík Toulouský, biskup, [+ 1297]: I, 4.1, 2.5
Maharsapor, mučedník, [+ 422]: I, 5
Makarius, mnich, [+ 390]: I, 1.3, 3.3
Malachiáš, biskup, [+ 1147]: I, 4.4
Marciál, mučedník, [+ okolo 160]: I, 2.1
Markéta, kartuziánka, [+ 1310]: I, 1.3
Markéta, dominikánka, [+ 1270]: I, 4.1
Matoés, starověký mnich: I, 1.3
Matouš, apoštol, [+ kolem r. 70]: I, 3.2
Metoděj, věrozvěst, [+ 885]: I, 2,5; 3.1
Metoděj, patriarcha, [+ 847]: I, 4.3
Matylda, královna, [+ 968]:
Michael Gobron s 200 druhy,[+ 914]: I,2.10
Michalangelo Buonaroti, umělec, [+ 1564]: I, 4.2
Mikuláš z Flüe, poustevník, [+ 1487]: I,4.1
Mnich (neznámý): I, 1.2-3, 2.1,8, 3.1,3, 4, 4.2,5, 5
Notker, mnich, [+ 912]: I, 2.6
Neofyt, mučedník za Diokleciána: I,1.3
Odon, opat, [+ 942]: I, 3.3
Ondřej, apoštol, [+ 70]: I, 3.3
Ondřej Kim Taegon, kněz, mučedník, [+ 1846],: I, 1.2
Ondřej Krétský (K.), biskup, [+ 740]: I, 3.3, 5
Origenes, kněz, [+ 253]: I, 1.2; 2.5; 3.1
Osvald, biskup, [+ 992]: I, 3,2
Otýlie, řeholnice, [+ 720]: I, 3.3
Otto, biskup, [+ 1139]: I, 2,5
Pankrác, mučedník, [+ 304]: I,2.12
Palladios, starověký mnich: I, 2.1
Paschalis Baylon, řeholník [+ 1592]: I, 1.3
Paulín z N., biskup, [+ 431]: I, 3.3
Pascal, filosof a vědec, [+ 1662]: I, 4.1
Pavel, apoštol, [+ 67]: I,1.2-3; 4.2,5
Pelagius, mučedník, [+ 926]: I,3.2
Perpetua, mučednice, [+ 202]: I,4.4
Petr Almato, mučedník, [+ 1861]: I, 4.1
Petr, apoštol, [+ 67]: I, 2.1
Petr Damiani (D.), kardinál, učitel Církve, [+ 1072]: I, 3.3, I,4.4.5
Petr (Ch.) Chryzolog, biskup, učitel Církve, [+ 451]: I, 3.3, 4.3
Petr Faber, kněz, [+ 1546]: I, 4.2
Petr Kanisius (K.), kněz, učitel Církve, [+ 1597]: I, 2.1, 4.2, 5
Pio z Pietralciny, stigmatizovaný kněz, [+ 1968]: I, 2.1,6, 4.1,4
Pius VII., papež, [+ 1823 ]: I, 2.14
Pius IX., papež, [+ 1878]: I, 2.5,7,14,15
Pius X., papež, [+ 1914]: I, 1.2, 2.1-2,7,11; 3.3
Pius XI., papež, [+ 1939]: I, 2.5,7,9,14; 3.3
Pius XII., papež, [+ 1958]: I, 1.2; 2.7; 5
Platon, filosof, [+ 347 před K]: I, 1.2
Poimen, starověký poustevník: I, 2.4
Polycarp, biskup, mučedník, [okolo r. 155]: I, 2.1(Irenej) 2,5
Porfyrius, filozof, [+ 300 před K. ]:I, 2.13
Posidius, biskup, (starověk): I, 4.1
Prosper Aquitánský, laik, [+ okolo 460]: I, 2.1
Rabanus Maurus, arcibiskup, [+ 857]: I, 5
Rajmund Lullus, mučedník, [+ 1315]: I, 2.10
Richard, biskup, [+ 1253]: I, 4.1
Richard od sv. Viktora, teolog, [+ 1173]: I, 4.3; 5
Robert Bellarmin (B.), kardinál, jezuita, [+ 1621]: I,5
Rustik, mučedník, [+ 303]: I,2.12
Řehoř XVI., papež, [+ 1591]: I, 2.14
Řehoř Divotvůrce, biskup, [+ 270]: I, 2.10
Řehoř (Naz.) Naziánský, biskup, učitel Církve, [+ 390]: I, 1.1-3; 2.6; 3.2-3; 4.1-2; 5
Řehoř z Nyssy, arcibiskup, [+ 395]: I, 1.2-3,12; 4.1, 5
Řehoř Thaumaturgus, biskup, [+ 271]: I, 4.1
Řehoř Turonský, biskup, [+ 595]: I, 4.3
Řehoř Veliký(V.), papež, učitel Církve, [+ 604]: I, 1.2,3; 2.1, 3-6,8; 4.1-5; 5
Řehoř z Nareka, mnich a mystik, [+ okolo 1007]: I, 1.3
Sába, opat, [+ 532]: I,2.5
Sára, starověká mniška: I, 4.1
Scupoli, řeholník, [+ 1610]: I,2.6,15; 4.5; 5
Seneka, filozof, [+ 65 ] I, 2.12 (Augustin)
Serapion, trinitář, [+ 1240]: I, 4.1
Silvestr, opat, [+ 1267]: I, 4,1
Silvestr II, papež, [+ 1003]: I, 1.2
Simeon Nový teolog, opat a mystik: [+ 1022]: I, 2.1
Simeon Tesalonický: I, 4.1
Sofronius, patriarcha, [+ 638]:I, 2.1
Stanislav Kostka, jezuita, [+ 1568]: I, 4.1; 5
Synklétiké, starověká mniška: I, 5
Štěpán, mučedník, [+ 768]:I, 2.1
Štěpán, král, [+ 1038]:I, 4.1
Tacián, mučedník, [+ 236]:I, 3.2,3
Teodor, arcibiskup, [+ 690]:I, 3.1
Teodoret z Kyrrhu, [+ okolo 460]: I, 1.3
Teodóros z Fermy, mnich a jáhen, starověk: I.2.1; 5
Teofil, biskup, [+ kolem 180]: I, 1.3; 2.4,8; 3.3
Teodósius, opat, [+ 529]:I, 4.1
Terezie z Avily (A.), karmelitka, učitelka Církve, [+ 1582]: I, 1.3; 2.1; 5
Terezie Benedikta (E. Steinová),patronka Evropy: [+ 1942]: I, 1.3; 2.1,6; 5
Terezie z Lisieux (L.), řeholnice, [+ 1897]: I, 4.1
Tereza (Matka), řeholnice, [+ 1997]: I, 2.6
Tertulián, kněz, [+ 220]: I, 1.2,3; 2.1; 4.1
Tiburc, mučedník, [+ 295]: I, 2.5
Tomáš Akvinský (A.), kněz dominikán, učitel Církve, [+ 1274]: I, 1.2-3; 2.1,3-6,8,10,11; 3.1-3; 4.1-5; 5
Tomáš Kempenský (Následování Krista), [+ 1471]: I, 1.2-3; 2.1,3-6,8,14-15; 3.2-3; 4.1-5; 5
Tomáš More (M.), mučedník, kancléř, [+ 1535]: I, 2.6; 4.5; 5
Turibius,arcibiskup, [+ 1606]: I, 4.1
Ústava: I, 3,2
Valentin, kněz, mučedník, [+ 269]: I, 2.12
Vavřinec Justiniani (J.), patriarcha, [+ 1455]: I, 4.1
Veronika Giuliani, mystička, [+ 1727]: I, 4.4
Vincent (F.) Ferrerský, kněz, [+ 1419]:I, 3.2; 4.1
Vincenc (L.) Lerinský, mnich, [+ 450]: I, 2.1
Vilém, opat, [+ 1148]: I, 1.3
Vilém Josef Chaminade, kněz, [+ 1850]: I, 2.14
Viktor, mučedník,[+ 303]: I,5
Wolfgang, biskup, [+ 994]: I, 4.1