Abdiáš, prorok SZ: V, 23
Abitinští mučedníci, [+ okolo 300]: V, 19
Abraham, poustevník, [+ 360]: V, 26.4
Adolf Kolping, biskup, [+ 1865]: V, 26.4
Afra, kajícnice, [+ 304]: V, 26.4
Agaton, starověký poustevník: V, 22
Achác , biskup, [+ 250]: V, 1; 4; 19; 26.4
Akafist, východní hymnus o P. Marii, [6. stol.]:V, 26.2
Albert, patriarcha, [+ 1214]: V, 6
Albert Veliký (V.), biskup a učitel Církve, [+ 1280]: 9; 13; 18; 26.2,4
Albert Hurtado, kněz SJ, [+ 1952]: V, 26,4
Alcuin, opat, [+ 804]: V,7
Alexandr III., papež, [+ 1181]: V,2 6.2
Alexandr IV, papež, [+ 1261]: V, 1
Alexius, řeholník, [+ 1310]: V, 26.2
Alfons Maria z Liguori (L.), biskup, učitel Církve, [+ 1787]: V, 1; 9; 11-13; 15; 18; 21; 23; 24.1,4,6-8; 13; 26.1,2,4
Alfred, král, [+ 901]: V, 26.4
Alois z Gonzagy(G.), jezuita, [+ 1591]: V, 26.4
Alžběta od Nejsv. Trojice, řeholnice, [+ 1906]: V,26.4
Alžběta portugalská, královna, [+ 1336]: V, 26,4
Alžběta uherská, řeholnice, [+ 1231]: V, 26.4
Amadeus, řeholník, [+ 1482]: V, 26.2
Ambrož, biskup a učitel Církve, [+ 397]: V,1; 3; 8-9; 13; 15; 17.1; 18-21; 23; 24.1,9; 26; 26.2,4,4(o Šebastinánovi);
Ammon, poustevník, [+ 254]: V, 26.4
Anastázius z Antiochie(A.), patriarcha, [+ 599]: V, 26.4
Anastázius Sinajský(S.), opat [+ okolo 700]: V, 26.4
Anděla z Foligna, řeholnice, [+ 1309]: V, 26.4
Anděla Merici, zakladatelka voršilek, [+ 1540]: V, 26.4
Anděla Salawa, služebná, [+ 1922]: V, 26,4
Anežka římská, mučednice, [+ okolo 250]: V, 26.4
Anežka Montepulciani, řeholnice, [+ 1314]: V,18
Anna Garcia, řeholnice, [+ 1625]: V, 21
Anselm, aricibiskup, učitel Církve, [+ 1109]: V, 9; 13; 26.2,4
Anthim, biskup, mučedník, [+ 303]: V, 26.4
Antonín Maria Klaret(K.), arcibiskup, [+ 1870]: V,26.4
Antonín z Padovy(P.), františkán, učitel Církve, [+ 1231]: V, 6; 9; 19; 24.1; 26.4
Antonín Veliký(V.), poustevník (80 roků), [+ 356]: V, 9; 14-15; 18; 26.2
Apolinář, biskup, [+ 73]: V, 26.4
Apolinář Morel, mučedník, [+ 1792]: V, 26.4
Apoštolské konstituce: V, 4; 24.8
Aristoteles, filosof, [+ 322 před K.]: V,13; 22; 25
Arnobius, apologeta [+ 330]: V,15
Asterius, metropolita, [+ 410]: V, 26.4
Atanáš, patriarcha a učitel Církve, [+ 373]: V, 1; 4; 9; 15; 26.2,4,4(o Antonínu)
Athenagoras, apologeta, [+ 190]: V,19
Audax, mučedník, [+ 250]: V, 26,4
Augustin Gažovič: V,15
Augustin, biskup a učitel Církve, [+430]: V,1-5; 7- 9; 11; 13-15; 18-23; 24.1,4,5; 25; 26.1-2,4,4(o Vavřinci),
Avitus, biskup, [+ 524]: V,9
Balduin, arcibiskup, [+ 1190]: V, 22; 26.2
Barbora, mučednice, [+ 237]: V,11, 26.4
Bartolomeo Longo, apoštol růžence, [+ 1926]: V,18
Bartolomějka Capitanová, řeholnice, [+ 1833]: V,26,4
Basil Veliký(V.), arcibiskup, učitel Církve, [+ 379]: V, 1; 4; 7; 9; 12-13; 15; 17.1; 18-19; 23; 25; 24.1; 26.2,4
Basilius ze Seleucie, [+ 458]: V,26,4
Beda Ctihodný(C.) kněz a benediktin, [+ 735]: V, 9; 20; 23; 26.2,4
Benedikt, zakladatel řádu, [+ 547]: V, 7; 18; 23; 26.4
Benedikt XVI., papež: V, 5; 9
Benedikt a druzi, mučedníci, [+ 1003]: V, 26.4
Bernard, opat, cisteciák, učitel Církve, [+ 1153]: V, 3; 7; 11-13; 15; 18; 20; 22-23; 24.1; 26.1-2,4, 4(o andělech)
Bernard Olivetský, řeholník, [+ 1348]: V, 26.4
Bernard Kvintavala, řeholník, [+ 1241]: V,13
Bernardetta Soubirousová (S.), řeholnice, [+ 1879]: V, 26.3-4
Bernardin Sienský (S.), kněz františkán, [+ 1444]: V, 26.2,4
Berno, opat, [+ 928]: V. 26.2
Blanka, královna [+ 1252 ]: V, 26,4
Boetius, filosof, [+ 525]: V, 23
Bohumír, rytíř, [+ 1127]: V, 26.4
Bonaventura, kardinál, františkán, [+ 1274]: V, 7; 13; 15; 18-19; 22-23; 24.1,13; 26.1-2,4
Bonifác, arcibiskup, mučedník, [+ 754]: V, 2; 26.4
Brigita, patronka Evropy, [+ 1373]: V, 13; 18; 23; 24.1; 26.1,2,4
Bruno, zakladatel kartuziánů, [+ 1101]: V, 26.2
Bruno z Querfurtu(Q.), biskup, mučedník, [+ 1009]: V,26.4 ( o Vojtěchovi)
Cicero, filozof a řečník, [+ 43 před K.],: V,25
Celestin I, papež, [+ 432]: V,17.1
Cesaree mladší, řeholnice, [+ 530]: V,15
Caesarius Arleský (A.), biskup, [+ 543]: V, 14; 20; 21-23; 24.1; 26.4
Cyprián, biskup a mučedník, [+ 258]: V,1-3; 9; 14; 18; 23; 26.2,4,
Cyril Alexandrijský (A.), patriarcha, učitel Církve, [+ 444]: V,1- 2; 5; 26.2,4
Cyril, věrozvěst, patron Evropy, [+ 869]: V, 26,4
Cyril z Gortyně, biskup, [+ 250]: V,9
Cyril Jeruzalémský (J.), biskup, učitel Církve, [+ 386]: V, 4; 8.1; 9; 14-15; 18; 26.4,
Cyrillonas, [+ okolo 400]: V, 26,2
Cyriaka, mučednice, [+ 251]: V, 26.4
Česlav, kněz, dominikán, [+ 1242]: V, 26.4
Daminán Veuster, kněz, [+ 1889]: V, 26,4
Dante Alighieri, básník, [+ 1321]: V, 8, 26.2
Dekrety, pravní sbírka 13. stol.: V, 14
Diadoch, biskup, [+ 486]: V, 13
Didaché, spis okolo r. 100: V, 17; 17.1
Didaskalia, starověký spis: V, 17; 19
Dionýsius, patriarcha, [+ 265]: V,2
Dionýsius, biskup, [+ 96]: V, 13; 18
Dionýsius kartusián: V, 26.3
Dominik, zakladatel řádu, [ + 1221]: V, 4; 7; 23; 26.4
Dorota, mučednice, [+ 4. stol.]: V, 26.4
Dorotej, archimandrita, [+ 6. stol.]: V, 22; 26.4
Eberhard, arcibiskup, [+ 1164]: V, 26.4
Edmund Kampián, kněz, mučedník, [+ 1581]:V, 5, 26.4
Eduard, král, [+ 978]: V, 26.4
Eduard, král, [+ 1066]: V, 26.4
Eduar Poppe, kněz, [+ 1924]: V, 26.4
Efrém, jáhen, učitel Církve, [+ 373]: V, 5; 11; 13; 15; 23; 26.2,4
Engelbert, arcibiskup, [+ 1225]: V,6
Eligius, biskup, [+ 658]: V,6
Elred, opat, cisterciák, [+ 1167]:V, 13; 26.2,4
Emerit, mučedník, [+ 303]: V,15
Epifanius, arcibiskup, [+ 403]: V, 17; 26.2
Ethelvald, biskup, [+ 984]: V, 24
Eugraf, mučedník, [+ 309]: V, 26.4
Eupel, jáhen a mučedník, [+ 304]: V, 26.4
Eusebius mučedník Řím, [+ 191]: V,26,4
Eusebius z Alexandrie, starověk: V, 19
Eusebius z Cesaree, biskup, [+ 371]: V, 15; 18
Eusebius z Vercelli, biskup, [+ 371] : V, 26.2,4
Eusebie Palomino, řeholnice, [+ 1935]: V, 26.4
Evagrius, biskup, [+ 399]: V, 18
Ezechiel, prorok SZ: V,10; 19
Faustus z Riez, [5. stol.]: V, 1; 14
Faustina, řeholnice a mystička, [+ 1938]: V, 26.4
Felix, mnich, [+ 1587]:V, 26.4
Felix z Nicosie, mnich, [+ 1787]: V,26.4
Ferdinand, král, [+ 1252]: V, 26.4
Fereol, mučedník, [+ 303 ]: V,25
Fidelius, kapucín, mučedník, [+ 1622]: V, 26.4
Fileáš, mučedník, [+ 304]: V, 26.4
Filemon, mučedník, [+ 286]: V, 26.4
Filip Benický, servita, [+ 1285]: V,12
Filip Neri, kněz, [+ 1595]: V, 18; 26.4
František z Assisi (A.), zakladatel řádů, [+ 1226]: V, 7; 13; 26.4
František Borgiáš, jezuita, [+ 1572]: V, 26.4
František Caracciolo, zakladatel řádu, [+ 1608]: V, 26,4
František z Pauly (P.), zakladatel paulánů, [+ 1507]: V, 13; 26.4
František Saleský (S.), biskup, učitel Církve, [+ 1622]: V, 1; 7; 11-13; 18; 21; 23; 26.2,4
František Solano, řeholník, [+ 1610]: V, 26.4
Františka Římká (Ř.), zakladatelka oblátek, [+ 1440]: V, 24.10; 26.4
František Xaverský (X.), kněz, misionář, [+ 1552]: V,6, 26.4
Františka Chantal, řeholnice, [+ 1641]: V, 13, 26.4
Fulbert, biskup, [+ 1208]: V, 26.2
Fulgencius, biskup, [+ 533]: V, 2; 13; 23; 26.2,4
Gabriel od Sedmibolestné P. Marie, kněz, [+ 1862]: V, 26,2,4
Galilio, hvězdář, [+ 1642]: V, 15
Gemma Galgani, mystička, [+ 1903]: V, 26.4
German, biskup, [+ 576]: V, 6
German, patriarcha, [+ 733]: V, 1; 26.2,4
Gertruda, cisterciačka, [+ 1302]: V, 26.2,4
Guido, V, 18
Hadeloga, princezna, abatyše, [+ 750]: V,26,4
Hedvika, řeholnice, [+ 1243]: V, 24.10; 26.4
Hermas, spisovatel, [+ 2. stol.]: V, 21
Hermenegild, mučedník, [+ 584]: V, 26,4
Hesychius, kněz [ + 434]: V,15
Hilarius, biskup, učitel Církve, [+ 367]: V,1; 2; 9; 15; 26.2,4
Hildebert, opat, [+ 752 ]: V, 26,3
Hildegarda, řeholnice, [+ 1179]: V, 24.4; 26.4
Hippolyt, kněz, mučedník, [+ 253]: V,15; 26.2;
Homilie: V, 1; 17
Hymnus: V, 18; 26.2
Hyacint Maria Cormier, dominikán, [+ 1916]: V, 26,4
Hubert, biskup, [+ 727]: V, 26.4
Hugo od sv. Viktora, teolog, [+ 1141]: V, 15; 23
Charbel Makhluf, řeholník, [+ 1898]: V, 13; 18; 26.4
Chromácius, biskup, [+ 407]: V,18; 26.4
Ignác z Antiochie(A.), biskup, mučedník, [+ 107]: V, 2; 4-5; 17- 19; 23; 26.2,4
Ignác z Loyoly(L.), zakladatel jezuitů, [+ 1556]: V, 5; 13; 18-19; 23; 26.4
Ildefons, arcibiskup, [+ 667]: V, 18; 26.2,4
Inocenc I., papež, [+ 417]: V, 6, 26,4
Inocenc III., papež, [+ 1216]: V, 5; 26.2
Inocenc IV., papež, [+ 1254] : V,1
Irena, mučednice, [+ 304]: V, 15; 26.4
Irenej, biskup, mučedník, [+ kolem 200]:V,1-5; 8.1; 9-10;15; 18-21; 23; 26.2.4
Iuvenalis, starořímský básník,: V, 23
Izák(H.) z Hvězdy, opat, cisterciák, [+ 1169]: V, 1; 7; 26.4
Izák z Ninive, starověk: V, 18
Izák syrský, mnich, [+ 550]: V, 18; 23
Izaiáš, starozákonní prorok: V, 17
Izaiáš, poustevník,: V, 9; 13-14; 17.1; 22-23
Izidor (S.), arcibiskup, učitel Církve, [+ 636]: V, 4; 23; 25
Jacopone da Todi, františkán, [+ 1306]: V, 13
sv. Jakub Berthieu, misionář, [+ 1896]: V, 26,4
Jakub Sarug, syrský spisovatel, [+ 521]: V, 26.2
Jakub Voragine, biskup, spisovatel, [+ 1298]: V, 26.4
Jan Almužník, patriarcha, [+ 616]: V, 24.1
Jan, apoštol, [+ okolo 100]: V, 9; 11; 13
Jan Bosko, zakladatel salesiánů, [+ 1888]: V, 7; 9; 26.4
Jan de Brebeuf, kněz, jezuita, mučedník, [+ 1649]: V, 26.4
Jan Damašský (D.), kněz, učitel Církve, [+ 750]: V, 1; 9; 11; 17.1; 18-19; 22; 23; 24.1; 26.1.2,4
Jan Eudes (E.), zakl. kongregace, [+ 1680]: V, 7; 26.4
Jan Fisher, biskup, [+ 1535]: V, 4
Jan Gerson, teolog, [+ 1429]: V, 1; 26.2
Jan Kapistránský (K.), kněz, františkán,[ + 1456]: V, 26.4
Jan Kasián, opat, [+ 432]: V, 8; 13; 14; 15;
Jan Kentský, kněz, profesor, [+ 1473]: V, 26.4
Jan Klimak, opat, [+ 605]: V, 11; 18
Jan Kolombini, řeholník, [+ 1367]: V, 26.4
Jan Křtitel de la Salle, zakladatel řádu, [+ 1719]: V, 26.4
Jan Leonardi (L.), kněz, [+ 1609]: V, 26.4
Jan Nepomuk Neuman, biskup, [+ 1860 ] : V, 26.4
Jan od Kříže, karmelitán, učitel Církve, [+ 1591]: V, 7; 13; 15; 18; 23; 24.2; 26.2,4
Jan Ogilvi, jezuita, mučedník, [+ 1615]: V, 26.4
Jan M. Vianney, kněz, [+ 1859]: V, 1; 7-9; 11-15; 18-19; 23; 24.1; 26.2,4
Jan z Avily, kněz, [+ 1569]: V, 7; 15
Jan z Boha, zakladatel kongregace, [+ 1550]: V, 24.11; 26.4
Jan z Fakunda, kněz, [+ 1479]: V, 26,4
Jan z Jenštejna, arcibiskup, [+ 1400]: V, 26.2;
Jan Zlatoústý (Z.), patriarcha a učitel Církve, [+ 407) : V, 1; 4-5; 7; 9; 12-13; 15; 18-23; 24.1,9,12,14; 25; 26.2,4
Jan XXIII, papež, [+ 1963]: V, 4; 5; 7; 18
Jana z Arku, mučednice: [+ 1431]: V, 2
Jan a Pavel, mučedníci, [+ 362]: V, 26.4
Jana Beretta Mollová, manželka a lékařka, [+ 1962]: V, 26,2
Jeroným Emiliani, zakladatel somasků, [+ 1537]: V, 26.4
Jeroným, kněz, učitel Církve, [+ 420]: V, 1-2; 4; 7; 9; 12-13; 15; 18-23; 24.1; 26.2,4
Jindřich, císař, [+ 1024]: V, 26.4
Jindřich Ossó, kněz, [+ 1896]: V, 26,4
Jiří, mučedník, [+ 303]: V,26,4
Jiří Nikodémský: V, 26.2
Jiří Popiełuszko, mučedník, [+ 1984]: V,26,4
John Henry Newman, kardinál, konvertita, [+ 1890]: V, 1; 4; 22
Jordán, kněz, [+ 1236]: V, 12; 26.1,2
Josafat, biskup a mučedník, [+ 1623]: V, 26.4 (o něm Pius XI.)
José Maria Escriva, Balanquer, zakladatel Opus Dei, [+ 1975]: V, 26.4
Josef Hymmograf: V, 26,2
Josef, starověký poustevník: V, 22
Josef Kalasanský (K.), zakladatel piaristů, [+ 1648]: V, 26.4
Josef Kopertinský, řeholník, [+ 1663]: V, 26.4
Josef z Leonessy, řeholník, [+ 1612]: V,26.4
Julián Eymard, zakladatel eucharistiánů, [+ 1868]: V, 13; 26.4
Juniper, řeholník, [+ okolo 1220]: V,13
Justin, filosof, mučedník, [+ 165]: V, 17; 23; 26.2,4
Justina, mučednice, [+ 304]: V, 26.4
Justina, poustevnice, [+ 1319]: V, 18
Justinián, starověký císař, V, 19
Kajetán, zakladatel teatinů, [+ 1547]: V, 26.1,4
Kamil de Lellis, zakladatel kamiliánů, [+ 1614]: V, 26.4
Kamila Battista Varano, [+ 1524 ]: V, 26,4
Kanut, mučedník a král, [+ 1086]: V,1
Karel Boromejský(B.), kardinál, [+ 1584]: V, 7; 9; 18; 26.4
Karel Lwanga, mučedník, [+ 1886]: V,26.4 ( o něm Pavel VI.)
Karel I., císař, [+ 1922]: V, 26.4
Kašpar Bertone, kněz [+ 1853]: V, 26,4
Katechismus, V, 8; 26.3
Kateřina Drexelová, řeholnice, [+ 1955]: V, 26.4
Kateřina Emmerichová, řeholnice, mystička, [+ 1823]: V, 26.4
Kateřina Janovská, [+ 1510]: V, 13; 26.4
Kateřina Labouré, řeholnice, [+ 1876 ]: V, 26.3
Kateřina Sienská(S.), patronka Evropy, [+ 1380]: V, 3; 5; 7; 9-15; 18; 21; 23; 24; 24.1-4,8; 26.1,4
Kateřina Sinajská, mučednice, [+ 307]: V, 26.4
Kazimír, syn krále, [+ 1484]: V, 26.4
Klára, spoluzakladatelka klarisek, [+ 1253]: V, 15; 24.7; 26.4(k sv. Anežce)
Klára Montefalconská, řeholnice, [+ 1308]: V, 26.4
Klement I, papež, mučedník, [+ 97]: V, 2; 7; 9; 11; 13-15; 17-18; 23; 26.2.4
Klement Hofbauer, kněz, [+ 1820 ]: V, 9; 26.4 (o něm sv. Pius X.)
Klement XIII., papež, [+ 1769]: V, 26.4 (o Janu Kenstkém)
Klement Alexandrijský, [+ 215]: V, 2-3; 17; 18; 25
Kolumbán, věrozvěst, opat, [+ 615]:V, 13; 23
Koncil: V, 1; 15; 16
Konrád z Parzhamu, řeholník, [+ 1894]: V,26.4
Kornel a Lapide: V, 26,2
Kosmas, kronikář, [+ 1125]: V, 26.4 (Benedikt a druhové)
Kristina, mučednice, [+ 303]: V, 26,4
Kryšpín z Viterba, řeholník, [+ 1750]: V, 26.4
Kvirín, biskup, [+ 309]: V, 26.4
Laktancius, apologeta, [+ 325 ]: V, 4; 7; 26.2
Legenda: V, 26.2
Leonard: V, 26.4
Leonard z Limoges, poustevník, [+ 559]: V, 26.4
Leopold, markrabě, [+ 1134]: V, 26.4
Leopold Mandič, kněz, [+ 1942]: V, 26,4
Lev XIII., papež, [+ 1903]: V, 1; 5; 7; 18; 25
Lev (V.) Veliký, papež, učitel Církve, [+ 461]: V, 3; 5; 13; 19; 21; 26.2,4
List Barnabášův (V,14, 17,18) Diognetovi, Hermas V,17
List Diognetovi (V,13; 26)
Litanie: V, 18;19
Liturgie: V, 1-4; 7.11; 8; 12-15; 17.1; 18-20; 22-23; 24.1,8; 26.1,2
Lucie, mučednice, [+ 304]: V, 23, 26.4
Ludmila, mučednice, [+ 921]: V, 26.4
Ludvík M. Grignon, kněz, [+ 1716]: V, 26.2,4
Ludvík, král, [+ 1270]: V, 18; 26.4
Ludvík Tolosánský, [+ 1297]: V, 26.4
Lukáš, evangelista, [+ po r. 70]: V,17
Lutger, biskup [+ 809]: V,18
Malchus, mnich, [+ 370]: V, 26.4
Makarius, mnich, [+ 390]: V, 6; 18; 26.4
Makarius Alexandrijský, mnich, [+ 395]: V,15
Marek, evangelista, [+ 68]: V,10
Marie(P.) Magdaléna Pazzi, karmelitka, [+ 1607]: V, 13; 26.4
Marie Goretti, panna a mučednice, [+ 1902 ]: V, 26.4 (Pius XII.)
Marie Paillotová a družky, mučednice [+ 1794], V, 26.4
Marie T. R. Ferragudová a dcery, mučednice, [+ 1936]: V, 26.4
Markéta, mučednice, [+ 280]: V, 26.4
Markéta (A.) Marie, Alacoque, řeholnice, [+ 1690]: V, 18; 26.4
Markéta Kortónská, [+ 1297]: V, 26.4
Markéta Skotská, královna, [+ 1093 ]: V, 26.4
Marina, řeholnice, [+ 1633 ]: V,13
Martin, biskup, [+ 397 ]: V,6; 24.4,12; 26.4 (Sulpicius)
Martin Luther, pseudoreformátor, [+ 1546]: V, 26.2
Martin I., papež, mučedník, [+ 656]: V, 24.14
Martin de Porres, řeholník, [+ 1636]: V, 26.4 (Jan XXIII.)
Martinian, mučedník, [+ 67]: V, 26.4
Matouš, apoštol, [+ kolem r. 70]: V, 21
Matěj, apoštol, [+ 80]: V,26,4
Matylda, královna, [+ 968]: V, 26,4
Maurus, opat, [+ 584]: V, 26.4
Maura, mučednice, [+ 303]: V,26.4
Maxmilián Kolbe, mučedník, minorita, [+ 1941]: V, 7, 26.2,4
Maxim Turínský(T.), biskup, [+ kolem 420]: IV, 22; 23; 26.4
Maxim Vyznavač(V.), mnich, [+ 662]: V, 3; 13; 15; 26.4
Mechtilda, abatyše, [+ 1154]: 7; 18; 26.2,4
Melánie, poustevnice [+ 439]: V, 26.4
Ménas,mučedník, [+ 3O9]: V, 26,4
Menodora, mučedníce, [+ 3O3]: V, 26,4
Metoděj Olymský(O.), biskup, mučedník, [+ 250]: V, 3; 26.2
Metoděj Sicilský(S.), patriarcha, [+ 847]: V, 26.4 (o Agátě)
Metoděj, věrozvěst, [+ 885]: V, 26.4
Michael Glykas V, 26.2
Michelangelo Buonarotti, umělec, [+ 1564]: V, 18
Mikuláš z Flüe, poustevník, [+ 1487]: V, 26.4
Mikuláš Kusánský, kardinál, [+ 1464]: V, 26.2
Mikuláš Pieck, [+ 1572]: V, 26.4
Mikuláš Tavelic’, mučedník, [+ 1391]: V, 26.4
Mikuláš z Tolentina, kněz, [+ 1306]: V, 26,4
Miroslav Bulesic’, kněz, [+ 1947]: V, 26.4
Mojžíš, velevýznamná postava SZ: V, 13; 25
Mojžíš, starověký opat: V, 13; 23
Monika, matka sv. Augustina, [+ 387]: V, 26.4
Mnich neznámý: V, 7; 13-15; 18-19; 22-23
Nesteros, opat: V, 24.11
Niketos, opat, [+ 824]: V, 3
Nilus, mnich, [+ 430]: V,18
Norbert, arcibiskup, zakladatel premostrátů, [+ 1134]: V, 26.4
Notburga, služebná, [+ 1313]: V, 26.4
Odon, opat, [+ 942]: V, 12; 26,2
Oldřich, biskup, [+ 973]: V, 24,1; 26.4
Ondřej z Avellina, kněz, [+ 1608]: V, 26,4
Ondřej Kim Taegon, kněz, mučedník, [+ 1846]: V, 26.4
Ondřej Krétský (K.), biskup, [+ 740]: V, 7; 25; 26.2,4
Origenes, kněz, [+ 253]: V, 1-2; 7; 15; 17-19; 21-23; 26; 26,2
Pacián, biskup, [+ 392]: V, 26.4
Pachomius, opat, [+ 348]: V, 26.4
Pambóa, starověký poustevník: V, 23; 24.1
Pancharius, mučedník, [+ 294]: V, 26.4
Pantaleon, mučedník, [+ 305]: V, 26.4
Pascal, filosof a vědec, [+ 1662]: V, 12
Patrik, biskup, misionář, [+ 461]: V, 26.4
Paulín Nolský (N.), biskup, [ + 431]: V, 2; 13; 26.1,4
Pavel, apoštol, [+ 67]: V, 1; 6; 8; 10-11; 18-19
Pavel Le-Bao-Tinha, kněz, mučedník, [+ 1843]: V, 26.4
Pavel od Kříže(K.), zakladatel pasionistů, [+ 1775]: V, 26.4
Pavel Miki, mučedník, [+ 1597]: V, 24.6;
Pavel VI., papež, [+ 1978]: V, 5; 26,2
Pelagius, papež: V, 2
Perpetua a Felicita, mučednice, [+ 203]: V, 26.4
Petr, apoštol, [+ 67]: V, 26.1,3
Petr z Alcantary (A.), řeholník, [+ 1562]: V, 26.4
Petr z Alexandrie, patriarcha a mučedník, [+ 311]: V,6
Petr Balsamus, mučedník, [+ 309]: V, 26.4
Petr Damiani (D.), kardinál, učitel Církve, [+ 1072]: V,1; 23; 24.5; 26,2
Petr Colombiére (C.), kněz, [+ 1682]: V, 26.4
Petr Fourier, kněz, [+ 1640]: V, 26.4
Petr Chanel, misionář, mučedník, [+ 1841]: V, 26.4
Petr (Ch.) Chryzolog, biskup, učitel Církve, [+ 451]: V, 18-19; 26.1,2,4;
Petr Kanisius(K.), kněz, učitel Církve, [+ 1597]: V, 9; 13; 15; 19; 26.2,4
Petr Klarifikátor, převor, [+ okolo 1406]: V, 26.2;
Petr Klaver, jezuita, misionář, [+ 1654]: V, 24.13;
Petr Majumenus, mučedník, [+ 8. stol.], V, 26.4
Petr Nolask, kněz, [+ 1256]: V, 26.4
Petr Veronský, inkvizitor a mučedník, [ + 1252]: V, 24.7
Petronila, dcera apoštola Petra, [+ 1. stol.]: V, 26.4
Pius I., papež, [+ 155]: V, 5, 26,4
Pius II., papež, [+ 1464]: V, 26.1
Pius V,, papež [+ 1572]: V, 6
Pius VII, papež [+ 1823]: V, 6,7
Pius IX., papež: [+ 1878]: V, 24.12, 26.2
Pius X., papež, [+ 1914]: V, 1; 5; 26.4
Pius XI., papež, [+ 1939]: V, 5; 7
Pius XII., papež, [+ 1958]: V, 1-5; 18
Pio z Pietralciny, stigmatizovaný kněz (+ 1968): V,18, 26.4
Pionius, mučedník, [+ 251]: V, 26.4
Plinius Mladší: V, 19
Poimen, starověký poustevník: V, 7; 15; 21; 23; 24.1; 26
Polycarp, biskup, mučedník, [po r. 155]: V,14;17; 26.4
Poustevník, neznámý, starověk: V, 13; 14-15; 17.1; 18; 22-23
Priska, mučednice, [+ okolo r. 50]: V, 26,4
Proklus, patriarcha, [+ 446]: V, 26.2,4;
Prokop, opat, [+ 1053]: V, 26.4
Prosper Aquitánský, laik, [+ okolo 460]: V, 13
Pythagoras, filozof [+ okolo 500 před K. ] V, 7 (Tomáš A.)
Quodvultdeus, biskup, [+ 453]: V, 26.4
Rabanus Maurus, arcibiskup, [+ 857]: V, 26.1,26,4 (Marie Magdaléna)
Rabulas, biskup, [+ 435]: V, 26.2
Radim, arcibiskup, [+ 1006 ] : V, 26.4 (o něm Kosmas)
Rajmund Nonnat, kněz, [+ 1240]: V, 26.4
Rajmund z Penafortu, kněz, dominikán, [+ 1275]: V, 26.4
Remigius, biskup, [+ 535]: V, 26,4
Rita, řeholnice, [+ 1457]: V, 4
Rituál z roku 1614: V, 8.1
Richard od sv. Viktora, teolog, [+ 1173], V, 26,2
Robert Bellarmin (B.), kardinál, jezuita, [+ 1621]: V, 15; 26.4
Roch, poustevník, [+ 1327]: V, 26.4
Romana, poustevnice, [+ 324]: V, 26,4
Romuald, zakladatel řádu, [+ 1027]: V, 18
Rudigier, biskup: V, 26.2;
Rudolf Agricola: V, 26.4 (o Anně)
Rupert, biskup, [+ 623]: V, 26.4
Rupert z Deutz, [+ 1134 ]: V, 26.2
Růžena z Limy, panna, [+ 1617]: V, 19; 26.4
Řehoř VII., papež, [+ 1085]: V, 6, 14, 26.4
Řehoř XV., papež, [+ 1623 ]: V, 7
Řehoř XVI., papež, [+ 1846 ]: V, 4
Řehoř z Agrigenta (A.), biskup, [ + 603]: V, 26.4
Řehoř Divotvůrce, [+ 270]: V, 26.2,4
Řehoř (Naz.) Naziánský, biskup, učitel Církve, [+ 390]: V, 9; 18; 23; 24.1; 26.2,4
Řehoř z Nyssy, arcibiskup, [+ 395]: V, 9; 13; 15; 18; 21; 23; 26.2,4
Řehoř Veliký(V.), papež, učitel Církve, [+ 604]: V,1-2; 5; 7; 9; 14-16; 18-20; 23; 24.1; 25; 26.2,4, 4( o archandělech)
Sabina, mučednice, [+ 250]: V, 26.4
Samson, biskup, [+ okolo 600]: V, 26.4
Sára, starověká mniška: V, 24.1
Scupoli, řeholník, [+ 1610]: V,1; 12; 13; 18; 22-23
Sedulius, [+ 450]: V, 26.2
Serafín z Montegranara, řeholník, [+ 1604]: V,26.4
Fulton Sheen, arcibiskup, [+ 1979]: V, 5
Scholastika, řeholnice, [+ 547 ] : V, 26.4 (Řehoř V.)
Silván, V, 7
Simeon, biskup a mučedník, [+ 107]: V, 26,4
Simeon, Nový teolog, [+ 1022]: V, 22
Simeon Tesalonický: V, 1
Sisóa, starověký poustevník: V, 15; 23
Sixtus V, papež: V, 23
Sofronius, patriarcha, [+ 638]: V, 26.2,4
Solovjev V.S, profesor, konvertita, [+ 1900]: V, 4, 5
Sperát, mučedník, [+ 200]: V, 15
Stratilatij, mnich, : V, 12
Suarez: V, 26,2
Sulpisius Severus, mnich, [+ konec 4. stol.]: V, 26.4(o Martinovi)
Sulpicius, arcibiskup, [+ 644]: V, 26.4
Symfronian, mučedník, [+ kolem 270]: V, 26.4
Symmachus, papež [ + 514] V, 19
Synkelité, panna, [+ 350]: V, 26.4
Syra, reklusa, [+ 640]: V, 18
Štěpán, král, [+ 1038]: V,5; 26.4
Štěpán Nemanja (Simenon), král, mnich, [+ 1200]: V,5
Tarasius, patriarcha [+ 806]: V, 26.2
Tekla, mučednice, [+ 1. stol.]: V, 26,4
Teodor Romža, mučedník [+ 1947]: V, 26.4
Teodor Studita (S.), opat, [+ 826]: V, 26.2,4
Teodoros z Ennatu, starověký poustevník: V, 18
Teodoret: V, 23
Teodot z Ancyry [+ 430]: V, 26,2
Teodota, mučednice, [+ 318]: V, 26,4
Teofan Vénard, kněz , mučedník, [+ 1861]: V, 26.4
Teofil, biskup, [+ 181]: V, 15, 26.4
Teofil (Bohumil), mučedník [+ 4. stol. ]: V, 26.4
Tereza (Matka), zakladatelka řádu, [+ 1997]: V, 18, 26.4
Terezie Benedikta (E. Steinová), patronka Evropy, (+ 1942): V, 7-9; 11; 13; 18; 26.4
Terezie z Avily (A.), karmelitka, učitelka Církve, [+ 1582]: V,11; 18; 24.2,4
Terezie z Lisieux (L.), řeholnice, [+ 1897]: V, 7; 13; 15;18; 26.2,4
Tertulián, kněz, [+ 220]: V,5; 9; 15; 17; 18-19; 24.15; 25; 26.2
Timoteus, lektor, [+ 303]: V, 26.4 (s Maurou)
Tomáš Akvinský (A.), kněz dominikán, učitel Církve, [+ 1274]: V, 1- 2; 6-15; 18-23; 24.1,3; 25; 26.1,2,4
Tomáš Becket (B.), arcibiskup, mučedník, [+ 1170]: V, 6-7; 26.4
Tomáš Kempenský(Následování Krista, většinou), [+ 1471]: V, 8-13; 15; 19; 22-23; 24.1; 26.1-2,4
Tomáš More (M.), mučedník, kancléř, [+ 1535]: V, 26.4
Tomáš z Villanovy, arcibiskup, [+ 1555]: V, 9; 23; 26.4
Ursicin, mučedník, [+ 310]: V, 19
Václav, kníže, mučedník, [+ 929]: V, 10; 24.1; 26.4
Valentin, mučedník, [+ 269]: V, 26.4
Vavřinec, jáhen a mučedník, [+ 258]: V, 26.4
Vavřinec Brindisi (B.), kapucín, učitel Církve, [+ 1619]: V, 26.4
Vavřinec Justiniani (J.), patriarcha, [+ 1455]: V, 15; 24,1, 26.2,4
Veronika Juliani, řeholnice, [+ 1727]: V, 26.4
Viktorie, panna a mučednice, [+ 253]: V, 26.4
Viktorie, panna a mučednice, [+ 303]: V, 26.4
Vilém, arcibiskup, [+ 1209]: V, 26.4
Vilém, opat, cisterciák, [+ 1148]: V, 13
Vincenc Ferrerský (F.), kněz, dominikán, [+ 1419] : V, 18; 26.4
Vincenc Lerinský (L.), mnich, [+ před r. 490]: V, 1; 4
Vincenc (P.) z Paula, zakladatel kongregací, [+ 1660]: V, 24.13; 26.4
Vincenc Palloti, kněz, [+ 1849]: V, 26.2
Vojtěch, biskup, [+ 997]: V, 26.4(Bruno z Q.)
Werrich (Guerric), opat, cisterciák, [+ 1157]: V, 26.2,4
Wolfgang, biskup, [+ 994]: V, 26.4
Zachariáš, prorok SZ: V, 14; 18
Zdislava z Lemberka, vzorná matka, [+ 1252 ]: V, 26,4 Pavel VI.
Zeno Veronský, biskup, [+ 372]: V, 26.4
Zikmund, král, [+ 523 ]: V, 26.4 (Řehoř T.)
Zita, [+ 1272]: V, 26.4
Zolli E., konvertita, rabín, [+ 1956]: V, 5