Tradice.net

Veritas liberavit vos
(Jan 8,32)

 • Přehodnocování historie

  Starý člověk ve své paměti uchovává bohatou minulost. Dokáže si často velmi podrobně vzpomenout na události ze svého dětství a mládí. Svoji blízkou minulost mnohdy zapomíná. Nemůže se rozpomenout na to, co měl včera na jídlo atd. Jinak co do viny je tomu, když si člověk upravuje minulost z osobních důvodů. Slyšíme-li to, co často tvrdí rozvedení lidé, tak si můžeme klást otázku, zda jde vlastně o stejnou osobu a opravdu se tak změnila během manželství.
 • Metafyzika a materialismus

  Řecká předpona „meta“ má různý význam a jedním z nich je „za“ a „po“. Fyzika je věda o přírodě a dějích, které se v ní odehrávají. Poznání přírody je dnes podstatně bohatší než před staletími. Dnešní fyzik se stává pro množství poznatků znalcem pouze v části fyziky jako je atomová fyzika. Usilovat o poznání další oborů jako chemie, matematika a geometrie, medicína či psychologie je to, oč se fyzik ani nepokouší.
 • Soukromá mše svatá

  Jeden kněz mi vyprávěl, jak po návratu z komunistického vězení nemohl veřejně jako kněz působit. Chodil do práce tak, že ráno ve 4 hodiny vstal, rozjímal a sloužil celé roky soukromně každý den mši svatou podobně jako klášter bez fyzické přítomnosti lidí. Jeden příklad odmítání „soukromé“ mše svaté: Rodina jde při dovolené do kostela a tam se potká s knězem. Kněz se ptá: „Zůstanete na mši sv.? Pokud ano, tak bude mše svatá.
 • Communicatio in sacris

  Katechismus kardinála Tomáška z roku 1968 má v č. 72 hříchy proti víře: „K jinověrcům se máme chovat snášenlivě. Pro jejich víru jimi neopovrhujeme, neposmíváme se jim a nepronásledujeme je. Byl by to hřích proti lásce k bližnímu. Proto praví svatý Augustin: „Bludy potírejte, bloudící milujte!“ Kdo byl od mala vychován v nepravé víře a pokládá ji pevně za pravou, nemá za to hřích, dokud nepozná víru pravou. Je však výslovně zakázáno chodit na kázání a bohoslužby jinověrců, přijímat od nich svátosti a být jim kmotry při náboženských úkonech.
 • Akafist k svatým apoštolům Petru a Pavlu

  Věřím v Církev apoštolskou. Vzorem víry v Církev apoštolskou je Panna Maria. Je to víra podle Tradice a Písma svatého, víra prostá a duchovně hluboká, prožívaná vytrvale a s vroucností. Tyto rysy má hymnus k apoštolům sv. Petru a Pavlu. Kněz: Požehnaný Bůh náš nyní i vždycky i na věky věků. Lid: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, poklad dobra a dárce života, přijď a přebývej v nás, očisť nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.
RSS kanál