• Věci nové a staré

  „Každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“ Tuto tezi obsahuje evangelium Mt 13,52. Učitelé Církve jako učedníci nebeského království nám zanechali příklad jak spojují Starý a Nový zákon a nejen u bible spojují věci staré a nové. Ne všechno staré je nutně dobré a ne všechno nové je nutně špatné. Ne všechno staré je nutně špatné a ne všechno nové je nutně dobré.
 • Přátelé Kristova kříže

  Bílá barva vyniká na pozadí černém. Přátelé Kristova kříže jsou zejména svatí a jsou kontrastem s opakem.. Apoštol Pavel píše v listu Filipanům 3,18-20: „Často jsem vás na to upozorňoval, a teď to říkám se slzami v očích, že se jich mnoho chová jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich konec je záhuba, jejich bůh je břicho a vychloubají se tím, zač by se měli stydět, mají zájem jenom o věci pozemské. My však máme svou vlast v nebi, odkud také s touhou očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista.
 • Vize budoucnosti

  H.G. Wells narozený v roce 1866 a J. Verne psali sci-fi neboli vědecko-fantastické romány. Wells předčí Verna v popisu věcí, co se v budoucnu uskutečnili. S touto vysokou jistotou je spojeno velké znejistění pokud jde o smysl a cíl života. V románu Tono-Bungay se Wells vyznává takto: „Celý život jsem v podstatě hledal, o všem jsem vždy pochyboval. Stále jsem byl nespokojen s tím, co jsem věděl a v co jsem dosud věřil.
 • Žalmy o trestajícím Bohu

  Mezi základní pravdy víry patří: Bůh je nejvýš spravedlivý, dobré odměňuje a zlé trestá. Spravedlivé trestání zla není nemravnost, ale ctnost. Mezi místa bible, jak Bůh zlé trestá patří žalmy. Žalmista žádá naplnění trestající Boží vůle v žalmu 5,11 takto: „Ať za to dojdou odplaty, Bože, ať padnou sami do vlastních tenat! Vyžeň je pro jejich zločiny mnohé, neboť se vzpouzejí proti tobě.“ Žalm 20,9-13: „Všechny tvé odpůrce najde tvá ruka, pravice tvoje tvé nenávistníky.
 • Apoštolát laiků

  Křesťanským laikem se rozumí osoba, která nemá kněžské svěcení. Každý pokřtěný muž či žena mají od chvíle křtu žít křesťanský život. II. Vatikánský koncil vydal v roce 1965 dekret o apoštolátu laiků. Na začátku stojí: „Apoštolát laiků totiž vyvěrá přímo z jejich křesťanského povolání a nemůže v Církvi nikdy chybět. Samo Písmo svaté bohatě dokládá, jak spontánní a plodná byla tato činnost v raném období Církve.“ Způsob apoštolátu laiků je mnohostranný, tak jako lidský život.
RSS kanál