Tradice.net

Veritas liberavit vos
(Jan 8,32)

 • Akafist k svatým apoštolům Petru a Pavlu

  Věřím v Církev apoštolskou. Vzorem víry v Církev apoštolskou je Panna Maria. Je to víra podle Tradice a Písma svatého, víra prostá a duchovně hluboká, prožívaná vytrvale a s vroucností. Tyto rysy má hymnus k apoštolům sv. Petru a Pavlu. Kněz: Požehnaný Bůh náš nyní i vždycky i na věky věků. Lid: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude a všechno naplňuješ, poklad dobra a dárce života, přijď a přebývej v nás, očisť nás od každé poskvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.
 • Biřmování nám pomůže

  Máš slabou víru? Nenacházíš sílu k životu podle víry? Nedokážeš víru šířit? Máš strach víru vyznávat? Bojíš se bojovat proti nepřátelům spásy? Co s tím udělat? Odpověď dává Katechismus kardinála Tomáška: „Co je biřmování? Biřmování je svátost, kterou je pokřtěný člověk od Ducha Svatého posilňován ve víře, aby podle ní žil, ji šířil, statečně vyznával a proti nepřátelům spásy zmužile bojoval.“ Duch II. Vatikánského koncilu se musí hodně změnit, aby byl podle biřmování, svátosti Ducha Svatého.
 • Pastorace bez dogmatiky a morálky

  Současné USA a Západ není pastoračním vzorem, ale odstrašujícím příkladem. Průzkum Gallupova ústavu v roce 1958 ukázal, že tři ze čtyř amerických katolíků pravidelně navštěvují nedělní mši svatou; v roce 2000 se toto číslo blížilo jednomu ze čtyř. Největší diecéze USA Los Angeles za kardinála Mahonyho koná pastoraci tak, že vyplatí odškodné obětem sexuálních přečinů 660 milionů dolarů. Tato a další fakta jsou v knize Ztracení od Philipa F. Lawlera. Biskup F.
 • Všeho s mírou

  I věci dobré se dají špatně použít. Bývá to pro nesprávnou míru užívání. Věci špatné často neškodí nejsou-li užívány. Míru užívání a odmítání věcí plní mírnost (přiměřenost, úměrnost). Jedná se o kardinální ctnost. Je to také ctnost hlavní, která je opakem hněvu. Mírnost působí zdravou míru spravedlivého hněvu a zamezuje hněvu nespravedlivému. První lidé nedokázali ctností mírnosti zcela odmítnout návrh jíst zakázané ovoce. Tato tragédie okoušení zlého se zlými následky se stále opakuje a usvědčuje z nedostatku ctnosti mírnosti.
 • Misál II. Vatikánského koncilu

  Bohoslužba v národním jazyce a s oltářem čelem k lidu patří k pokoncilnímu období. Koncilní texty oltář čelem k lidu a národní jazyk nepřikazují. Tak jako někdo předkládá jako koncil pokoncilní období nemající oporu k koncilních textech, tak naopak ve jménu koncilu odmítá to, co výslovně žádají koncilní texty jako užívání latiny dle SC 36 a SC 54. První citace misálu konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium (SC) je v čl.
RSS kanál