Informaci o knize, z níž je čerpáno je v https://tradice.net/2022/08/2022-08-29/#gsc.tab=0

  1. Okultismus, spiritismus: neškodné hry, nebo nebezpečí? Člověka odjakživa fascinoval neviditelný svět a s ním spojené tajemství. Okultismus této přitažlivosti využívá. Okultní praktiky jsou tedy nebezpečím proto, že vyvolávají nezdravou zvědavost. Tyto praktiky slibují zajistit přístup do neviditelného světa a získání některých schopností. Nástraha spočívá v tom, že tyto schopnosti jsou skutečné jako třeba “dar” věštění, jasnovidectví nebo léčitelství. Co je za těmito praktikami? I když to člověk většinou neví, jako ostatně většina jasnovidců a léčitelů, manipuluje s nimi Nepřítel neboli démon, aniž by si toho dotyčný člověk byl vědom. Někdy je dokonce přesvědčen, že koná dobro. Takový člověk je zcela obětí klamu. Když se tyto praktiky provozují delší dobu, je téměř jisté, že se člověk postupně dostane pod vliv Zlého: v tu chvíli se totiž utvářejí démonická pouta, která budou mít pro svoji oběť zničující následky.

  2. Hovoří se dnes o mezigeneračních vazbách. Co se tím míní? Monsignor Rey, biskup v Toulonu, mi jednou řekl: “Rozměr vtělení v našem životě implikuje jakousi ‘dohledatelnost’ našich kořenů, tedy našich předků, na nichž v dobrém i ve zlém závisíme na genetické, psychologické a eventuálně duchovní rovině.” Dědičnost je, jak víme. soubor znaků, které se přenášejí na potomky…Vezměme si příklad dědečka, horlivého zednáře, a jeho vnuka, který může mít různé potíže způsobená poutem, jež na něj při smrti dědečka přešlo…Pokud blízcí či vzdálení předkové praktikovali animalistické rituály, vyvolávali duchy, nebo čarovali, potomci, včetně pokřtěných, mohou být pod vlivem Zlého: takové případy jsou dnes časté na všech kontinentech. Já sám jsem s nimi byl v rámci své služby často konfrontován. Pokud tedy konstatujeme, že rodinné, sociální a dědičné podmínění existuje a může snižovat morální odpovědnost žijících, je třeba také ihned upozornit na dvě úskalí, jichž je nutné se varovat. Pozor na nebezpečí pádu do určitého fatalismu (nic s tím nenadělám) a na mentalitu oběti. Je zbytečné se vymlouvat: “Za to mohou moji předkové”, osobní svoboda přece existuje. A s Boží milostí jsou všichni lidé plně zodpovědni za své jednání. Ze zkušenosti mnoha exorcismů tedy vyplývá, že žijící lidé mohou zdědit démonická pouta vzniklá z neuspořádaných skutků svých předků. Je to něco jako nákaza zlem. Tato pouta mohou způsobit velmi zhoubné potíže potomků (viz případ Martina v knize). Každý pokřtěný se však může utíkat o pomoc k Boží milosti podle svých potřeb, jak je psáno v první listu Korinťanům: Bůh je věrný! On nedopustí, abyste byli zkoušeni víc, než snesete” (I Kor 10,13). Jako u všech kroků náboženského typu tkví nebezpečí v tom, že se zastřou ostatní možné příčiny problémů: nemoc, psychická porucha…Každý případ musí být posuzován s řešen vhodným způsobem.

  3. Co znamená číslo 666? Toto číslo najdeme v bibli…(Zj 13,16-18)…Během staletí bylo toto číslo předmětem mnoha různých interpretací…

  4. Gotické hnutí…Co k němu můžeme říci? Gotické hnutí (gothic/goth) vzniklo v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. Je subkulturou punku a tradice černého romantismu a fantasy…

  5. Co je příčinou vandalismu a znesvěcování? V roce 2009 registrovala státní informační služba ve Francii 389 útoků na místa křesťanského kultu, ve většině katolická: 180 hřbitovů, 209 kostelů, kaplí a božích muk. Toto číslo je o 40% vyšší než v roce 2008. Je zřejmé, že při těchto útocích máme mimo jiné co do činění s démonem, protože se nejedná jen o pouhou radost z rozbíjení…Toto násilí se totiž obrací proti křesťanským symbolům, z kterých má démon hrůzu.

  6. Co je vstupní branou pro působení Zlého? Vstupních bran je dnes tolik, že je velmi těžké vyjmenovat všechny praktiky, které se jimi mohou stát. Uvedeme alespoň následující, které můžeme rozdělit do dvou skupin. Na jedné straně jsou to brány aktivní, kdy je oběť sama aktivním protagonistou. Na druhé straně jsou to brány takzvaně pasivní…Do aktivní skupiny můžeme zařadit mnoho známých praktik: okultismus, ezoteriku, spiritismus, astrologii, věštění, hádání budoucnosti, numerologii, konzultace věštců, mágů, marabutů, kartářek, čarodějů, médií, léčitelů, používání kyvadla, tarotů automatického psaní, poslouchání hard rocku, drsná bojová umění, kung-fu aj, tantrické iniciace, šamanismus, aktivní praktikování východních spiritualit, zen, jógu, transcendentální meditaci, otevírání čaker. Dále si vezměme velké množství případů lidí, kteří se oddávají závažným morálním poklesků, kteří jsou uvězněni v dlouhodobých závislostech na alkoholu, penězích, drogách, hrách, sexu, aktivní homosexualitě, pornografii…To jsou v dnešní době nejčastější případy. Z toho se lze vymanit je skutečným pokáním a upřímným obrácením. Do této skupiny můžeme ještě zařadit alternativní terapie jako kineziologii, reiki, taiči, reflexologii, biofeedeback, antroposofii (produkty Weleda, bioenergie atd. neboli všechno, co se týká teoreticky a prakticky takzvané práce s energií, jak ji vyznává čínská nebo japonská medicína nebo myšlenkových proudů New Age…Do aktivní skupiny řadíme také jakoukoli magickou praxi, čarodějnictví (jednotlivce či skupiny), pokud je praktikuje dotyčná osoba, nošení amuletů, pentáklů, talismanů, piercingu a tetování. K aktivní skupině patří také příslušnost k zednářství, k nějaké sektě nebo hypersenzibilita a konečně uzavření smlouvy s ďáblem nebo praktikování satanismu. Do skupiny pasivních vstupních bran můžeme na prvním místě zařadit všechno to, co jsme zmínili v předchozí skupině, ale v tomto případě se těmto aktivitám věnuje někdo v okolí nebo předkové oběti. K tomu připojme rodinné zátěže: útoky na lásku jako rozvody a cizoložství; útoky na život jako potrat, sebevražda, vražda; citová zranění jako nedostatek lásky, sexuální zneužívání v dětství nebo dospívání, incest, znásilnění. Strachy: traumata, zármutek, automobilové nehody, nebezpečí smrti, fóbie. Do pasivní skupiny řadíme také problémy s okolím, se sousedy atd. Máte nějaké nepřátele? Proklínal vás někdo, vyhrožoval vám? Pokud ano, je třeba označit jménem (nebo příjmením) osoby, které by mohli být příčinou nadvlády Zlého, označit jménem démony, kteří jsou ve hře. Jedině tak bude možné postiženému vysvětlit obsah modlitby za rozvázání, kterou se bude kněz modlit, a požádat ho o souhlas. Potom, pokud je pokřtěný, jej vyzvat, aby se se vší rozhodností vrátil ke svému spasiteli Ježíši Kristu skrze modlitbu, svátosti, bezúhonný morální život a pouto k Církvi…Někdy se říká, že problémy jsou buď psychického původu nebo od ďábla…Ano je to možné, ale já si myslím, že velmi často jdou obě příčiny ruku v ruce

  7. Co je šamanismus? Šamanismu spočívá v praktikách zaměřených na zprostředkování kontaktu mezi lidmi a “duchy” přírody (duchy zvířat, mrtvých, nenarozených, dušemi nemocných, jež je třeba přivést zpět k životu, atd.)

  8. Rituál vúdú. Dnes je dostatek důkazů, že praktiky vúdú jsou promíseny s magií a čarodějnictvím a jsou nebezpečně efektivní, pokud jde o to, proklít nebo démonicky spoutat nenáviděného člověka. Ověřil jsem si to v mnoha případech

  9. Alternativní medicína, paralelní a energetické terapie: co si o nich myslet? Využívání těchto terapií není neutrální. Jako exorcista jsem to byl nucen mnohokrát konstatovat…Řekl bych, že je v nich 60% šarlatánství, 20% placebo efektu, ale také 20% okultismu, protože tam, kde panuje omyl a lež, lehce vklouzne démon. Mnohokrát jsem se musel modlit modlitbu za rozvázání za lidi, kteří podstoupili “léčbu” u podobných terapeutů. Trpěli různými tělesnými a psychickými problémy, které se nedaly přirozeně vysvětlit. Ústup potíží po modlitbě za rozvázání byl důkazem okultní příčiny těchto problémů…

  10. Reiki je v módě. Mohu se jím nechat léčit? Reiki je většinou vědecké obce považováno za pseudovědu. Nejen že existují důkazy, že výsledky reiki se dají srovnat s výsledky placeba…ale naše zkušenost dokládá především to, že tato praxe je nebezpečná, neboť se může stát nástrojem okultního působení (viz případ Sandry v knize)