Ukázky formátování

Nadpis 2. úrovně

Nadpis 3. úrovně

Nadpis 4. úrovně

Nadpis 5. úrovně

Nadpisy jsou od textu odděleny mezerou.

Nadpis 6. úrovně

Nadpis 6. úrovně není od následujícího odstavce oddělen mezerou

Odstavec se oddělí prázdným řádkem …

Uvnitř odstavce
je možné odřádkovat …

Tři a více pomlček na začátku řádku vloží mezi odstavce vodorovnou čáru (před pomlčkami musí být prázdný řádek):


Text lze formátovat: kurzíva, tučné, tučná kurzíva, přeškrknuté nebo červené.

Text může obsahovat odkazy na jiné stránky

 1. číslovaný seznam musí být od ostatního textu oddělen prázdným řádkem
 2. řádek musí začínat libovolným číslem následovaným tečkou a mezerou
  1. číslovaný seznam
  2. může obsahovat i více úrovní
   1. jednotlivé úrovně
   2. se oddělují buď tabulátorem nebo nekolika mezerami na začátku řádku

 • nečíslovaný seznam musí být od ostatního textu oddělen prázdným řádkem
 • řádek musí začínat pomlčkou a mezerou
  • nečíslovaný seznam
  • může obsahovat i více úrovní
   • jednotlivé úrovně
   • se oddělují buď tabulátorem nebo nekolika mezerami na začátku řádkuToto je:
seznam definic

Jednotlivé definice:
musí být odděleny prázdnými řádky

Text může obsahovat odkazy na poznámky pod čarou.1

Text (např. citace) je možné uzavřít do bloku.

Uvnitř mohou být i odstavce (po rozdělení prázdným řádkem)
I jakékoliv dalčí formátování, např. seznamy:
toto je tabulka
1 abc X
10 def y
V textu jsou automaticky nahrazeny:
tři tečky za sebou …
dva znaky mínus - za sebou znakem krátké pomlčky –
tři znaky mínus - za sebou znakem dlouhé pomlčky —
zlomky např. 12 2100

 1. Toto je poznámka pod čarou.
  [return]