Agaton, východní starec: II, 3.1
Albert Veliký, biskup, [+ 1280]: II, 4
Alfons Maria z Liguori (L.), biskup, učitel Církve, [+ 1787]: II,1-3; 4-8.2
Alkuin, teolog, [+ 804]: II, 1
Ambrož, biskup a učitel Církve, [+ 397]: II, 1-2.1; 3.1; 5; 5.1; 6.1, 7; 8-8.2
Ambrož Autpert, opat, [+ 784]: II, 7
Amma Synkletiké, starověká mniška: II, 3.1
Ammon, mnich, [+ 350]: II, 3.1; 7.1
Anděla z Foligna, řeholnice, [+ 1309]: II, 4.1
Anselm, aricibiskup, učitel Církve, [+ 1109]: II, 4; 7; 8.1; 8.2
Ansgar, biskup, [+ 865]: II, 8
Antonín Paduánský(P.), [+ 1231]: II, 2.1
Antonín Veliký(V.), poustevník(80 roků), [+ 356]: II, 3.1;4;4.1; 7
Apoštolské konstituce: II, 8.1
Arnobius, apologeta, [+ 330]: II, 1
Arsenius, starověký mnich: II, 3.1
Atanáš, patriarcha a učitel Církve, [+ 373]: II, 1; 3-3.1
Athenagoras, apologeta, [ + 190]: 8.2
Augustin, biskup a uč. Církve, [+ 430]: II, 1-8.2
Bach J.S., hudební skladatel, [+ 1750]: II, 8.2
Balduin, arcibiskup, [+1190]: II, 2
Basil Veliký(V.), arcibiskup, učitel Církve, [+ 379]: II, 1; 2.1; 3.1; 5.1
Beda Ctihodný(C.) kněz a benediktin, [+ 735]: II, 4; 6; 7
Benedikt, zakladatel řádu, [+ 547]: II, 3.1
Benedikt VIII, papež, [+ 1024]: II, 8.2(Kupka)
Benedikt XIV., papež, [+ 1758 ]: II, 8.2
Benedikt Labre, žebrák, [+ 1783]: II, 8
Bernard, opat, cisterciák, učitel Církve, [+ 1153]: II, 1; 2-,4.1; 5.1-7.1; 8.1-8.2
Bernardin Sienský(S.), kněz františkán, [+ 1444]: II, 2.1
Boethius, filosof, [+ 525]: II, 4
Bona, kardinál, II, 3.1; 8.1- 8.2
Bonaventura, kardinál, františkán, [+ 1274]: II, 1; 2.1; 3; 4; 5.1; 6; 7-8; 8.2
Brigita, patronka Evropy, [+ 1373]: II, 2; 6; 6.1; 7; 8
Bruno, zakladatel kartuziánů, [+ 1101]: II ,5.1
Caesarius Arleský(A.), biskup, [+ 543]: II, 2; 5.1
Cyprián, biskup a mučedník, [+ 258]: II, 1-2; 3-3.1; 4-5; 6; 8; 8.2
Cyril Jeruzalémský(J.), biskup, učitel Církve, [+ 386]: II, 1; 2.1; 3; 3.1; 6; 7; 8.2
Daniel, starověký poustevník: II, 6; 8.1,2
Diadoch, biskup, [+ 486]: II, 2.1; 3.1
Dionýsius Areopagita, biskup, [+ 96]: II, 7.1; 8.2
Dorotej, archimandrita, [ 6. stol.]: II, 6
Diviš kartuzián: II, 8.2
Efrém, jáhen, učitel Církve, [+ 373]: II, 1-2; 3.1; 4; 6; 7
Epifanius, arcibiskup, [+ 403]: II, 5.1
Erasmus Rotterdamský, [+ 1536]: II, 8.2
Euthymius, biskup, [+ 828]: II, 8
Evagrius, biskup, [+ 399]: II, 1
Evgenij, starověký mnich: II, 4.1
Ezechiel, prorok SZ: II, 2
Faustina, řeholnice a mystička, [+ 1938]: II,4.1
Felix, mnich, [+ 1587]: II,6.1
Filip Benitský, řeholník, [+ 1285] : II,5.1
Filip Neri, kněz, [+ 1595]: II, 6.1; 8.2
František z Assisi(A.), zakladatel řádů, [+ 1226]: II, 1-2; 3-3.1; 4; 5; 6; 7; 8; 8.2
František Borgiáš, jezuita, [+ 1572]: II, 5.1
František Maria z Camporossa, řeholník, [+ 1866]: II,4; 3.1; 8.1
František Saleský(S.), biskup, učitel Církve, [+ 1622]: II, 2.1; 3.1, 4; 6.1; 7.1; 8.2
František Suarez , jezuita, [+ 1617]: II, 7.1
František X. , misionář, [+ 1552]:II, 4
Fulgencius, biskup, [+ 533]: II, 1; 8.2
German, patriarcha, [+733]: II, 1; 6; 8
Gertruda, cisterciačka, [+ 1302]: II, 8.2
Gogol N.V., spisovatel, [+ 1852 ]: II, 8.2
Hilarius, biskup, učitel Církve, [+ 367]: II, 1; 2.1; 6.1; 7
Hippolyt, kněz, mučedník, [+ 253]: II, 3.1
Hildegarda, řeholnice, [+ 1179]:II, 3.1; 4.1; 7.1
Homilie, II, 1; 3
Hyperechios, starověký mnich,: II, 3.1; 7.1
Humbert z Romagne, řeholník [+ 1277]: II, 8.1
Charbel Makhluf , poustevník,[+ 1898]: II, 3
Chautard, opat trapistů, [+ 1935]: II, 4
Ignác z Antiochie(A.), biskup, mučedník, [+ 107]: II, 1; 4; 7; 8.1-2
Ignác z Loyoly(L.), zakladatel jezuitů, [+ 1556]: II, 3.1
Ignác ze Santia, řeholník, [+ 1770]: II,8.1
Irenej, biskup, mučedník, [+ kolem 200]: II, 1; 2.1; 8.2
Izaiáš, prorok SZ: II, 1
Izaiáš, mnich, [+ 491],: II, 1,3.1,4.1
Izák syrský, mnich, [+550]: II, 4.1
Izák thébský, starověký mnich: II, 4
Izidor (S.), arcibiskup, učitel Církve, [+ 636]: II, 1; 3.1; 5.1; 8.2
Izidoros, starověký mnich: II, 3.1
Jakub, apoštol: II,7
Jan Almužník, patriarcha, [+ 616]: II, 8.2
Jan, apoštol, [+ okolo 100]: II, 2.1; 7
Jan Bosko, zakladatel salesiánů, [+ 1888]: II, 4
Jan Damašský (D.), kněz , učitel Církve, [+ 750]: II, 2;2.1
Jan Drusia, opat: II, 3.1
Jan Eudes, kněz, [+ 1680]: II, 4.1
Jan Fisher(F.), biskup, mučedník, [+ 1535]: II, 8.2
Jan Gerson, teolog, [+ 1429]: II, 3
Jan Kassián, opat, [+ 432]: II, 1. 8.2
Jan Klimak, opat, [+ 605]: II, 4.1
Jan Kolobos, mnich, [+ 409] : II, 1
Jan Macias, řeholník, [+ 1645]: II, 5
Jan Maro, patriarcha, [+ 7.stol. ]: II, 8.2
Jan od Kříže, karmelitán, učitel Církve, [+ 1591]: II, 3.1; 4.1; 6.1; 7.1; 8.1
Jan Pavel II., papež, [+ 2005]: II, 7.1
Jan M. Vianney, kněz, [+ 1859]: II, 1; 2.1; 3.1; 4; 5.1; 6; 7; 7.1; 8.2
Jan Scot Eriugena, teolog, [+ 870]: II, 7.1
Jan z Avily, kněz, [+ 1550]: 8.1
Jan Zlatoústý(Z.), patriarcha a učitel Církve, [+ 407]: II,1-2.1; 3.1; 4; 5-6.1; 7; 8-8.2
Jana z Arku, mučednice, [+ 1431]: II, 2.1; 4
Jeremiáš, prorok SZ, II, 2.1
Jeroným, kněz, učitel Církve, [+ 420]: II, 2-4; 5.1; 6.1; 7; 8..1-2
Jindřich Suso, mystik, [+ 1366]: II, 4
Jordán, dominikán, [+ 1236]: II, 1
Josef Cafasso, kněz, [+ 1860]: II, 4
Julián Eymard, zakladatel eucharistiánů, [+ 1868]: II, 3; 5; 8.2
Juliána z Norwiche, mystička, [+ 1416]: II, 8.2
Justin, filosof, mučedník, [+ 165]: II, 2.1; 8.2
Kajetán, zakladatel teatinů[+ 1547]: II, 3
Kancionál, II, 2.1
Karel Boromejský(B.), kardinál,[+ 1584]: II, 4; 7.1
Karel Foucauld, poustevník, [+ 1916]: II, 4.1; 5.1; 7.1
Kassiodor, opat, [+ 570]: II, 7
Kateřina Sienská, učitelka Církve, [+ 1380]: II, 1-3; 4.1; 6.1; 7-8; 8,1
Kateřina Emmerichová, řeholnice, mystička, [+ 1823]: II, 8
Klement I, papež, mučedník, [+ 97]: II, 3.1; 4
Klement Alexanrijský, [+ 215]: II,1
Kolumbán, věrozvěst, opat, [+ 615]: II, 3.1;4
Koncil: II, 8.2
Kryštof Kolumbus, mořeplavec, [+ 1506]: II, 7.1
Kupka, biskup, [+ 1941]: II, 8.2
Lev(V.) Veliký, papež, učitel Církve, [+ 461]: II, 2.1; 3; 3.1; 4.1
List Diognetovi II, 1; 2; 3-3.1
Liturgie: II, 1-3.1; 6-6.1; 7-8; 8.2
Lukáš, evangelista: II,7
Lúkiana, starověký poustevník: II, 4
Ludvík, král, [+ 1270]: II, 4
Ludvík z Montfortu, kněz [+ 1716]: II,3
Makarius, starověký poustevník: II, 8
Marchantius, II, 8.2
Marie od Ukřižovaného Ježíše, řeholnice, [+ 1878]: II, 4.1
Markéta(A.) Marie, Alacoque, řeholnice, [+ 1690]: II, 2.1; 4; 6.1; 8.1
Martin, biskup, [+ 397 ]: II, 4 (Sulpicius)
Martin Luther, pseudoreformátor, [+ 1546]: II, 8.2
Martin z Kochenu, kapucín, [+ 1712]: II, 8.2
Martin I., papež, mučedník, [+ 656]: II, 4
Martin de Porres, řeholník, [+ 1636]: II, 4 (Jan XXIII.)
Matouš, apoštol, [+ kolem r. 70]: II, 7, 8.2
Maxim Turínský (T.), biskup, [+ 420]: II, 2.1
Maxim Vyznavač(V.), mnich, [+ 662]: II, 4; 4.1
Matoj, starověký mnich, : II, 3.1
Mechtilda, abatyše, [+ 1154]: II, 8.2
Meliton, biskup, [+ před 190]: II, 8.1
Metoděj Sicilský(S.), patriarcha, [+ 847]: II, 1
Mikuláš z Flüe, poustevník, [+ 1487]: II, 4
Mnich, neznámý: II, 1-7; 8; 8.1
Mojžíš, starověký mnich: II, 3.1; 4, 7
Nestor, mnich, [+ 12. stol]: II, 3.1
Nilus, opat, [+ 1004]: II, 4
Ondřej Avellini, kněz [+ 1608]: II,8.1,2
Ondřej Krétský(K.), biskup, [+ 740]: II, 1
Origenes, kněz, [+ 253]: II, 2; 3; 4; 5.1; 7
Orsiésios, starověký mnich: II, 7
Odon, opat, [+ 942]: II, 7.1
Patrik, biskup a věrozvěst, [+ 461]: II, 2.1; 4
Paulín Nolský(N.), biskup, [+ 431]:II, 4
Pavel, apoštol, [+ 67]: II, 4; 6-7
Pavel od Kříže(K.), zakladatel pasionistů, [+ 1775]: II, 4
Pavel VI., papež, [+ 1978]: II, 4.1
Petr, apoštol, [+ 67]: II, 8.1
Petr z Blois, teolog, (+ 1211): II, 8.2
Petr Ctihodný, opat, [+ 1156]: II, 6
Petr Damiani(D.), kardinál, učitel Církve, [+ 1072]: II, 1; 7; 7.1
Petr(Ch.) Chryzolog, biskup, učitel Církve, [+451]: II, 1; 2; 3.1; 5
Pimen, : II, 3.1
Poimen, poustevník, [+ 451]: II, 2.1; 3.1; 6; 8.1
Pio z Pietralciny, stigmatizovaný kněz, [+ 1968]: II, 8.1; 8.2
Pius X, papež, [+ 1914]: II, 5.1
Polycarp, biskup, mučedník, [po r. 155]: II, 7
Prosper Aquitánský, laik, [+ okolo 460]: II, 2.1
Rabanus Maurus, arcibiskup, [+ 857]: II, 6; 7.1
Robert Bellarmin, kardinál, [+ 1621]: II, 6.1; 8.2
Romuald, zakladatel kamaldolských mnichů, [+ 1027]: II, 8,1
Rupert z Deutz, teolog, [+ 1134 ]: II, 7; 8
Růžena z Limy, řeholnice, [+ 1617]: II, 3.1
Řehoř(Naz.) Naziánský, biskup, učitel Církve, [+ 390]: II, 3.1; 4, 6.1; 8.1; 8.2
Řehoř z Nyssy, arcibiskup, [+ 395]: II, 1; 3; 3.1; 4; 7; 8.2
Řehoř Veliký(V.), papež, učitel Církve, [+ 604]: II, 2; 3.1; 4.1; 6; 6.1; 7.1; 8; 8.2
Sakramentrář: II, 8.2
Sergius, papež, [+ 701 ]: II, 8.2 (Tomáš A.)
Silvestr, papež, [+ 335]: II, 8.2
Suger, opat, [+ 1151]: II, 8.2
Synklétiké, starověká mniška: II, 3.1
Telesfor, papež, [+ 136]: II, 8.2
Teodor Studita(S.), opat, [+ 826]: II, 2.1, 4
Terezie z Avily(A.), karmelitka, učitelka Církve, [+ 1582]: II, 1; 3.1; 4; 4.1; 6.1; 7; 8
Terezie Benedikta, řeholnice, [+ 1942]: II, 3.1; 4; 4.1; 7.1; 8.1-2
Terezie z Lisieux(L.), řeholnice, [+ 1897]: II, 2.1; 5.1; 8.1
Tertulián, kněz, [+ 220]: II, 1- 3; 4; 7; 8.2
Tithoés, starověký mnich: II, 3.1
Tomáš Akvinský(A.),kněz dominikán, učitel Církve, [+ 1274]: II, 1-8.2
Tomáš Becket(B.), arcibiskup, mučedník, [+ 1170]: II, 4
Tomáš z Celana, spisovatel, [+ 1255]: II, 8.2
Tomáš Kempenský(Následování Krista), [+ 1471]: II, 1-4.1; 5.1- 8.2
Tomáš z Villanovy, arcibiskup, [+ 1555]: II, 6.1; 7
Valentin de Berio-Ochoa, mučedník, [+ 1861]: II, 2.1
Vavřinec, jáhen a mučedník, [+ 258]: II, 4
Vavřinec Brindisi(B.), kapucín, učitel Církve, [+ 1619]: II. 4
Vavřinec Justiniani(J.), patriarcha, [+ 1455]:II, 2.1
Veronika Juliani, řeholnice, [+ 1727]: II, 8.2
Vilém, opat, cisterciák, [+ 1148]: II, 4; 5; 6
Vincenc Lerinský(L.), mnich,[+ před r. 490]: II, 8
Vissarion, starověký mnich, II, 4.1
Zeno Veronský, biskup, [+ 372]: II, 4