Věřím v těla vzkříšení. Pomocí k věření této náročné pravdy jsou i svatí s neporušeným tělem, k nimž jsou sestaveny soukromé litanie v tomto článku. Informace jsou z jejich životopisů: F. Ekert Církev Vítězná, M. Kulda Církevní rok a jiné. Je např. otázkou, zda po uvedeném trvání neporušení těla toto trvá dále a to, že “dosud” nemusí platit nutně při budoucí četbě. Litanie obsahují polovinu z okolo 200 svatých s neporušeným tělem.

Pane smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane smiluj se nad námi.
Otče z nebes Bože, smiluj se nad námi.
Synu Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi.
Duše Svatý, Bože, smiluj se nad námi.
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, s tělem neporušeném v nebi, oroduj za nás (oroduj za nás i u dalších osob),
Svatý Josefe, s tělem neporušeným v nebi, jak učil sv. Bernardin Sienský a sv. František Saleský,
Sv. Cecílie, mučednice z roku 230 s dosud neporušeným tělem,
Sv. mučedníci z thébské legie z roku 305, jejichž těla byla v roce 1121 neporušená,
Sv. Řehoři poustevníku, + 331, jehož tělo po několika letech bylo neporušené,
Sv. Silvane, + 350, s tělem dosud zcela neporušeným,
Svatý Spyridone, + 348, jehož ostatky jsou dodnes neporušené,
Sv. German, biskupe, + 448 a roku 841 s neporušeným tělem,
Sv. Silvestře z Kabillonu, + 520, jehož tělo bylo roku 877 shledáno neporušené,
Král Osvalde, + 642, mající na almužnu štědré ruce, jež ještě po sto letech shledány neporušenými,
Sv. Ediltruda, + 679 ve Skotsku a po 16 letech po smrti s tělem neporušeným,
Sv. Klaudius, 25 biskupe Besanconský, + 696, jehož tělo ve 13. stol. bylo neporušené,
Svatá Otilie, + 720 a roku 1354 shledána s tělem neporušený; svědkem císař Karel IV.,
Sv. Vitburgo, + 743 a po 50 letech s tělem neporušeným,
Svatý Otmare, + 759 a po deseti letech s tělem neporušeným,
Sv. Vunibalde, + 761 a po 16 letech s tělem neporušeným,
Sv Magnus, opat, + 772 v bavorském městě Füssen a roku 829 s neporušeným těle,
Sv. Anno, + 918 v Albánii a po mnoha letech s tělem neporušeným,
Sv Ludmilo, při převozu z Tetína do Prahy s tělem bez porušení,
Sv. Václave, dle Kristiánovy legendy po třech letech od smrti s neporušeným tělem a pevností vlasů,
Blahosl. Podivene, sluho sv. Václava, visící na stromě po oběšení tři léta s tělem neporušeným,
Sv. Kolomane, + 1012 a 1014 slavně přenesený do chrámu v Melku,
Sv, Vladimíre, králi Dalmatský, + 1015. Po stoletích s tělem neporušeným i dřevěným křížem v rukou,
Sv. Petko (Paraskevo) s tělem neporušeným i po dvou století při přenesení 1221,
Sv. Romualde, zakladateli řádu, + 1027 a po 439 letech s tělem neporušeným,
Sv. Benedikte, + 1034, jehož tělo po roce vytaženo z řeky neporušené,
Sv. Štěpáne, krále uherský, + 1038, jehož neporušená pravice je dodnes,
Sv. Bohumilo, + 1060 a po 72 letech s tělem neporušeným,
Sv. Eduarde, + 1066, jehož tělo roku 1102 shledáno bez porušení,
Sv. Řehoři VII., papeži + 1085 a roku 1577 s tělem bez porušení,
Sv. Bruno, zakladateli karuziánu, + 1101 a tělem roku 1514 neporušeným,
Blahoslavený poustevníku Benedikte, + 1107 v Etrurii a po 323 letech s tělem neporušeným,
Sv. Ubalde, + 1160 s tělem doposud neporušeným,
Sv. Mikuláši, + 1167 na Sicílii v Arkary a po 330 letech s tělem neporušeným,
Sv. Isidore, + 1170 a po 40 letech s tělem neporušeným,
Sv. Štěpáne Nemanjo, + 1200, jehož neporušené tělo převáženo roku 1208,
Sv. Dominiku, + 1221 a roku 1233 s tělem při přenesení neporušeným,
Blahoslavený Martine, + 1221, jehož pravice neporušena zůstala,
Sv Alžběto, + 1224, jejíž tělo po otevření hrobu roku 1236 bylo neporušené,
Sv. Vilane, biskupe v Umbrii, + 1230 s tělem dosud zachovaným,
Sv. Sávo + 1237, jehož neporušené tělo spálili Turci porazivší Srby roku 1595 v Mileševě,
Blahoslavený Ondřeji, + 1251, s tělem 60 let neporušeným, což papež Řehoř XII. za zázrak prohlásil,
Sv Růženo z Viterbo, + 1252, s neporušeným tělem dodnes,
Sv. Kláro, + 1253, jejíž tělo bylo shledáno tělo neporušeno po 600 letech,
Blahoslavená Isabelo, + 1270 a devátého dne po pohřbu vyzdvižena s neporušeným tělem,
Sv. Kláro, + 1272 a pohřbena v Lucca, kde má své neporušené tělo,
Blahosl. Konráde Migliani, + 1289, mající v Askoli neporušené tělo,
Sv. Maria Marie de Socos, + 1290 a po 90 letech s tělem neporušeným,
Blah. Bonizelo, + 1300, z jejíž rakve létaly včely, a tak se zjistilo tělo neporušené,
Blahoslavená Maríno, + 1300 a v roce 1471 po otevření hrobu s tělem neporušeným,
Sv. Kláro Montefalkonská, + 1308, s tělem i srdcem dosud v úctě chovaným, .
Sv. Angelo da Foligno, + 1309, s tělem dosud zcela neporušeným,
Sv. Markéta Castello, + 1320, jejíž tělo dosud zcela neporušené,
Blahosl. Imeldo Lambertini, + 1333, s tělem dosud neporušeným,
Blahosl. Mattia Nazzareni, abatyše, + 1336, s tělem dosud neporušeným,
Sv. Isabelo španělská, + 1336, s tělem neporušeným roku 1612,
Blahoslavený Alberte od Milána, + 1359 a roku 1535 s tělem zcela neporušeným,
Sv. Ugoline Kortonský, + 1440, z jehož rakve 30 let po jeho smrt vyrostla vonící bílá lilie a tělo zjištěno neporušené,
Sv. Gemma + 1449, jejíž tělo po roce bylo neporušené,
Sv. Rito, + 1457, s tělem dosud neporušeným,
Sv. Kateřino Boloňská, + 1463, jejíž tělo je dosud neporušené,
Blahosl. Antonie z Florentie, + 1472 s tělem po pěti letech od uložení do hrobu neporušeným,
Sv. Jakube, knězi z Picense + 1476, jehož neporušeného těla se dotkl papež Benedikt XIII., + 1730 a svatořečil tě,
Sv. Serafino, abatyše, + 1477, jejíž tělo po několika letech nalezeno neporušené tělo v rakví zhnilé,
Sv. Františku, z Paula, s tělem neporušeným do roku 1562, kdy je hugenoti spálili,
Sv. Františko, panno, + 1496, rok po smrti s tělem neporušeným a lilijí kvetoucí v rukou,
Sv. Ivane, + 1503, až do roku 1716 s tělem neporušeným v Srbsku, kdy je sveřepí Turci zničili,
Sv. Vincenci, + 1504 u Akvili s tělem 14 roků po smrti ve stavu neporušeném,
Sv. Kateřino Janovská, + 1510, jejíž tělo po osmnácti měsících z hrobu výzdviženo zcela neporušené,
Sv. Andělo, + 1540, 30 dnů nepochována a bez porušení, vydávajíc vůni libeznou,
Sv. Františku Xaverského, + 1553 a po dvou a půl měsíci neporušený,
Sv. Kazimíre, + 1584 a po 120 letech s tělem a hymnem k Panně Marii neporušeným,
Sv. Jane od Kříže, + 1591, jemuž několik měsíců po smrti amputovali prst a tělo začalo krvácet,
Sv. Germano, pasačko, + 1601 a 1644 s tělem neporušeným,
Sv. Alfonsi Turibii, arcibiskupe, + 1606, jehož neporušené tělo přeneseno do Limy po roce,
Sv. Františeku Saleský, + 1622 a s neporušeným tělem 10 roků po smrti,
Ctihodná Žofie Bošňáková, + 1644, s tělem neporušeným do roku 2009, kdy je spálil pomatený člověk,
Ctihodný Martine Středo, + 1649, jehož tělo v kryptě kostela jezuitů v Brně je neporušené,
Sv. Ondřeji Bobolo, + 1657 a roku 1719, 1808 a 1815 s tělem shledaným neporušeným,
Ctihodná Marie Elekto od Ježíše, + 1663, jejíž neporušené tělo je dodnes,
Sv. Vincenci z Pauly, patrone charity, + 1660, s tělem dosud zcela neporušeným,
Ctihodná Marie z Agredy, + 1665, s tělem dosud neporušeným,
Sv. Markéto Marie Alacoque, + 1690, s tělem dosud neporušeným,
Sv. Veroniko Guiliani, + 1727, s tělem dosud zcela neporušeným,
Sv. Ignác Laconi, + 1781, s tělem dosud neporušeným,
Blahosl. Stefanusi Bellesini, + 1830, s tělem dosud zcela neporušeným,
Blahosl. Anna Maria Taigi, + 1837, jejíž tělo je dosud zcela neporušené,
Sv. Joaquina Venduro, + 1853, s tělem dosud neporušeným,
Sv. Jane Maria Vianney. + 1859, s tělem dosud zcela neporušeným,
Sv. Kateřino Labouré, + 1876, s tělem dosud neporušeným,
Svatá Bernadetto Soubirous, + 1879, s tělem dosud neporušeným,
Sv. Jane Bosco, + 1888, s tělem dosud zcela neporušeným,
sv. Charbele Makhlouf, + 1898, s tělem dosud neporušeným,
Sv. Marie Goretti, + 1902, s tělem dosud neporušeným,
Sv. Pie X., + 1914, s tělem dosud zcela neporušeným,
Blahosl. Bartolomeo Longo, + 1926, jehož neporušené tělo odpočívá v Pompejích,
Sv. Aloisi Orieone, + 1840, s tělem dosud neporušeným,
Sv. Leopolde Mandiči, + 1942 a v roce 1962 s tělem neporušeným,
Sv. Jan XXIII., + 1963, s tělem dosud neporušeným,
Sv. Pio, + 1968, s tělem dosud neporušeným,
Všichni svatí s neporušeným tělem,

Další svaté a některé s obrázky uvádí toto video:
https://www.google.com/search?rlz=1CAPIDD_enCZ1069&sca_esv=d8623174695cfe74&cs=0&sxsrf=ACQVn0-Ay4VSk5De0aDG3nrqG7p0Zxbf-A:1710554687513&q=svat%C3%AD+s+neporu%C5%A1en%C3%BDm+t%C4%9Blem&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjjkZLk2PeEAxWYgf0HHakuCFYQ0pQJegQIChAB&biw=911&bih=408&dpr=1.5#fpstate=ive&vld=cid:b4723ef6,vid:XM_WNMAcyW4,st:68

Závěrečná modlitba: “Všemohoucí a dobrý Bože, který jsi vzkříšení těla lidem přislíbil a v zárodku skrze neporušené těla potvrdil, dej na přímluvu svatých s neporušeným tělem, aby naše srdce ti bylo oddáno a neporušené hříchem, a tak dosáhli naplnění tvých zaslíbení přesahující běžné lidské tužby. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, jenž s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.”