Co je Hallowen? Věcný rozbor poskytuje kniha Halloween, Ďáblův trik. Kniha je doporučena Mezinárodní asociací exorcistů. Autorem knihy je italský katolický kněz, exorcista Aldo Buonaiuto, který v Římě každoročně přenáší exorcistům na univerzitě Pontificia Regina Apostolorum. Její vysoká odbornost je dána prameny, z nichž čerpá: 8 naučných slovníků a 56 knih. Předmluva knihy je od Giovanni D’Ercole, italského biskupa: „Cesta lásky a zvláštní péče o chudé a křehké vede cestami, které se zdají být neobvyklé a zdánlivě vedou příliš daleko. Mezi chudé naší doby, kteří nemají co jíst, ani co pít, patří také ti, kteří jsou znevýhodnění na duchovních cestách; ti, kteří strádají ve víře; poutníci hledající pravdu a spravedlnost, zvláště pak dospívající a mladí lidé, kteří prosí o almužnu pseudopohanského posvátna naší doby, aniž by byli schopni pozvednout svůj lidský pohled ke světlu víry v Ježíše Krista, neboť jsou zaslepeni “kulturou smrti”, která se šíří často zákeřným a nevědomým způsobem prostřednictvím každodenních společenských událostí, jež se jeví jako oslavy, hry či nevinný únik od stále vážnějších a bolestnějších problémů v životě osamělejších jedinců, kteří mají jen nestálé a nejisté citové vazby, a nejsou schopni v důvěře vztáhnout svou ruku ke světlu Boží Tváře.

Jsou to tito chudí lidé, kterým je kniha Dona Alda Buonaiuta určena. Zdánlivě prosté a lehké téma, jakým se jeví zmíněný svátek (Halloween), je příležitostí k silnému a naléhavému pastoračnímu zásahu. Kniha je tak velkou duchovní pomocí, která vymezuje pravdivý a hluboký význam Halloweenu v rámci historicko-antropologicko-kulturní cesty, která odhaluje novopohanský a protikřesťanský základ tohoto lidového zvyku, jež je dnes rozšířen téměř ve všech zemích Západu, ve kterých se však zvyšuje chudoba víry a nedostatek autentické lidskosti na stezkách pozemské existence. Právě pozornost věnovaná těmto typům chudoby patří k charismatu P. Oreste Benziho, na jehož díle a duchu P. Aldo Buonaiuto věrně spolupracoval a nadšeně v něm také pokračuje.

Doufám, že tato kniha se stane cenou pomůckou pro křesťanské vychovatele a rodiče, vůči kterým zvláštní pozornost nebude nikdy zbytečná vzhledem ke složitosti v současné výchově. Zároveň je třeba varovat všechny, kdo mají výchovnou odpovědnost, i mladé lidi před nástrahami a nebezpečími, která se skrývají v některých kulturních módních trendech, jakým je i Halloween, které jsou naší tradici cizí, které však zároveň vzbuzují zvědavost a přitažlivost pro novost, jejichž prostřednictvím se ale předávají poselství, která jsou pro víru a zdravý lidský růst nových generací zničující. Jsou to zejména mladí lidé, kteří jsou často osamělými poutníky života, a proto snadnými oběťmi duchovních predátorů, kteří využívají jejich potřeby posvátna, aby je uvedli to světa temna, někdy i pod záminkou pouhé zábavy a oddechu.

Lidé jako otec Aldo, kteří dávají víru a rozum do služeb obecného dobra, a zpochybňují tím jedinou, dominantní a uznávanou ideologii, aby tak uchovali bdělé svědomí, by proto měli být podporováni. V objasňování neznámého významu Halloweenu a zlých praktik, s kterými je tento fenomén pro mnohé účastníky většinou jen nevědomě propojen - jako je esoterika, okultismus, spiritismus, satanismus - a zároveň vhodnou výzvou ke znovuobjevení a oslavě kladných náboženských hodnot obsažených v křesťanské slavnosti Všech svatých a Památky všech věrných zesnulých, kniha stojí na křižovatce mezi rozumovým výzkumem a pastoračním působením, jako malý, avšak vzácný nástroj v brašně moudrosti, která činí životní cestu méně nebezpečnou a mnohem snazší pro ty, kdo se chtějí udržet na cestě pravé radosti z Lásky, která si nezahrává s ďáblem. Na cestě přátelství s Bohem, která vede do nebeského domu věčné hostiny.
Dom Giovanni D’Ercole, biskup z Ascoli Piceno