Bible píše skrze apoštola Pavla v prvním listu Timoteovi 6,10: “Neboť kořenem všeho zla je láska k penězům a už mnoho těch, kteří se po nich pachtili, zbloudilo ve víře a připravilo si mnoho bolestí.” Většina lidí tomu nevěří. V módě jsou bohatí. Deset nejbohatších mužů světa více než zdvojnásobilo své jmění ze 700 miliard dolarů na 1,5 bilionu dolarů — tempem 15 000 dolarů za sekundu nebo 1,3 miliardy dolarů denně — během prvních dvou let pandemie, která zaznamenala pokles příjmů 99 procent lidstva. Zdroj https://www.oxfam.org/en/press-releases ten-richest-men-double-their-fortunes-pandemic-while-incomes-99-percent-humanity
Wikipedie píše: OXFAM je významná mezinárodní charitativní organizace, která pod hlavičkou Oxfam International sdružuje 13 národních organizací zaměřených na odstranění chudoby a nespravedlnosti ve světě.
https://forbes.cz/leaderboard_tag/nejbohatsi-lide-sveta-2021/ uvádí v roce 2021 nejbohatší lidi světa takto: 1. Jeff Bezos: hodnota majetku 2021 177,0 mld. USD a v roce 2020 majetek za 113,0 mld. USD. 2. Elon Musk.: 2021 151,0 mld. USD a 2020 24,6 mld. USD. 3. Bernard Arnault 2021 150,0 mld. USD a 2020 76 mld. USD. 4. Bill Gates 2021 124,0 mld. USD a 2020 98 mld. USD. 5. Mark Zurkerberg 2021 97,0 mld. USD a 2020 54,7 mld. USD. 6. Warren Buffett 2021 96,0 mld. USD a 2020 67,5 mld. USD. 7. Larry Ellison 2021 93,0 mld. USD a v 2020 59,0 mld. USD. 8. Larry Page 2021 91,5 mld USD a 2020 50,9 mld. USD. 9. Sergey Brin 2021 89,0 mld. USD a 2020 49,1 mld. USD. Mukeš Ambani 2021 84,5 mld. USD a 2020 36,8 mld. USD. Co do národnosti je 8 z USA, jeden z Francie a jeden z Indie. Deset nejbohatších lidí vlastní majetek šestkrát větší než nejchudší 3,1 miliardy obyvatel planety,
Skrze nadace některých těchto lidí mají o nich mnozí mínění, že jde o filantropy.
Stockholmský mezinárodní institut (Sipri) uvádí celosvětově za rok 2021 2,113 bilionu dolarů na zbrojení. Největší výdaje mají USA s 801 miliard dolarů v roce 2021. Čína dává 293 miliard USD. Rusko 65,9 miliardy dolarů. Pokud by USA jenom o desetinu snižily výdaje na zbrojení, tak by bezkonkurenče zbrojily a přitom by se mohlo uskutečnit mnoho dobrých projektů ve prospěch chudých zemí.

Přišel mi tento e-mail: “V ČR se vyočkovalo 12,6 milionu dávek vakcíny. Jedna dávka Pfizeru, který je u nás nejrozšířenější (10m dávek) stojí (po posledním zvýšení cen) 497 korun. To je krásných 6,2 miliardy korun. Pro koho? Inu kromě Pfizeru a dalších i pro firmu Avenier miliardáře Chrenka, v jejímž představenstvu sedí jistý pan Prymula a donedávna i jistý pan Maďar. Pan Prymula je mimochodem také ředitelem v nemocnici Agel v Říčanech, která taky patří panu Chrenkovi. Avenier dostane za centrální distribuci vakcín 150 milionů. Kromě toho dostávají za očkování jedné dávky cca 300 korun také lékaři a očkovací centra (které také vlastní Avenier). V ČR má jeden praktický lékař průměrně 1700 pacientů. Když tedy průměrný praktický lékař naočkuje dvěma dávkami 60% svých pacientů, vydělá si podle všeho 600 000 korun. Kromě toho ovšem praktici od pojišťoven dostávají ještě motivační poplatek “za přemluveného důchodce nad 65 let”. 380 korun. Naočkuje-li lékař třeba 200 důchodců, přivydělá si dalších krásných 76 tisíc. Tím to ale nehasne. Máme tu totiž třetí dávku! A když se naplní vize, které už pronáší kupříkladu Flégr a další, tedy že bude potřeba si dát i čtvrtou a dost možná i pravidelně, tak z těch 4,5 miliard se stane pravidelná každoroční renta. Tomu už říkám důvod lobbovat za povinné očkování pro všechny. I ty kteří mají imunitu po prodělané nemoci. I pro děti, které to nepotřebují.” Aby se v emocích neztratilo podstatné odpověděl jsem: “A jaké duchovní zisky si přisvojili katoličtí křesťané? Modlí se víc a přibylo mezi nimi blíženské lásky?” Odpověď je: “Když tak přemýšlím nad tou Vaší otázkou, myslím, že já se modlím pořád stejně, covid necovid.”

Na podobný e-mail https://www.howbad.info/ o darebáctví dnešních dnů píši: “Podařilo se Vám za poslední rok zlepšit osobní křesťanský život?” Odpověď je: “Určitě ano. Už jenom tím, že jsem si poslední dobou dokázal zařídit v práci šichty tak, abych mohl na mši sv. pokud možno každou neděli a začal jsem se každé ráno zasvěcovat P. Marii. Také jsme se nedávno začali s manželkou modlit před jídlem, což jsme předtím nedělali ne z nezájmu, ale z nevědomosti. Je toho ještě mnoho, co bych měl zlepšit, ale přicházím na to postupně a ne všechno jde ze dne na den. Jsem teď marod, ale až se uzdravím, chtěl bych konečně začít s mariánskými sobotami.”

Na sociální nespravedlnost a nemravost reaguje prorok Izaiáš: 5,8 Běda těm, kdo připojují dům k domu a pole slučují s polem, že nezbývá místo! Sami jste se stali pány uprostřed země? Hospodin zástupů mi přísahal do uší: „Jistě, mnoho domů bude opuštěných, veliké a krásné domy budou liduprázdné!“ Neboť deset jiter vinic vydá jeden bat vína, kdo zaseje chomer obilí, sklidí efu. Běda těm, kdo časně ráno vstávají a honí se za opojným nápojem, potom vysedávají až do soumraku, aby je rozpálilo víno. Citeru a harfu, bubínek a píšťalu mívají s vínem na svých pitkách, nehledí však na Hospodinovo dílo, nepozorují skutky jeho rukou. Proto můj národ táhne do vyhnanství, poněvadž neměl rozum; jeho šlechta zahynula hladem a jeho lid vyschl žízní.
Proto rozevřelo podsvětí svůj jícen, dokořán roztáhlo svá ústa, sestupují do něho mocní Jeruzaléma i jeho lid, hlučí a jásají v něm. Každý je pokořen, kdekdo je potupen, oči pyšných jsou poníženy. Ale Hospodin zástupů se oslaví v soudu, svatý Bůh zjeví ve spravedlnosti svou svatost. Beránci se budou pást na své pastvině a cizáci budou jíst na troskách po odvlečených boháčích. Běda těm, kdo si přitahují nepravost provazy klamu a jako popruhy vozu přitahují hřích! říkají: „Ať si pospíší, ať urychlí své dílo, abychom ho viděli; ať se přiblíží­ a uskuteční úradek Svatého Izraele, abychom ho poznali!“ Běda těm, kdo nazývají zlo dobrem a dobro zlem, kdo považují tmu za světlo a světlo za tmu, kdo považují hořké za sladké a sladké za hořké!
Běda těm, kdo jsou moudří ve svých očích a sami před sebou chytří! Běda těm, kdo jsou hrdiny v pití vína a siláky v míchání opojných nápojů, kdo za úplatek osvobozují bezbožného, ale odpírají právo spravedlivému!”