Svátek Panny Marie byl schválen pro Španělsko v roce 1513. ThDr. František Cinek píše v knize Mše svatá k 12. září: “Po odvrácení mohutného vpádu mohamedanismu do střední Evropy vítězstvím u Vídně 12. září 1683 zavedl ji papež Inocenc XI. (dekretem ze dne 25. listopadu 1683) jako děkovnou slavnost po celé Církvi, stanoviv ji na neděli v oktávě Narození Panny Marie. Po liturgické reformě za Pia X. umístěna byla na dnešní den. O slavnosti uděluje Církev za obvyklých podmínek plnomocné odpustky.” NOM má pouze nezávaznou památku jména Panny Marie.

Dějiny islámu jsou o jeho šíření mečem. Je to jeho rozšíření mečem v severní Africe a následně i na Pyrenejský poloostrov. Mečem byl dobyt v roce 1453 islámem Konstantinopol. Po bitvě u Moháče v roce 1526 bylo islámem obsazeno Maďarsko. V bitvě u Moháče zahynul dvacetiletý český, uherský a chorvatský král Ludvík Jagelonský. Islámské vlády se Maďaři zbavili po vítězství v bitvě u Nagyharsánye, která proběhla 12. srpna 1687. Vídeň byla obléhána islámem neúspěšně v roce 1529. Velký turkobijec král Jan Sobieský turecká vojska oblehající Lvov porazil v bitvě u Chotynu dne 11. listopadu 1673. Ve spojenectví s Ruskem odrazil král Jan Sobieský v letech 1675 v bitvě u Lvova a 1676 v bitvě u Zorawna další tureckou invazi. Na památku vítězství nad islámem u Lepanta 7. října 1571 byl zaveden svátek Panny Marie růžencové. Tato po staletí stejná zkušenost s agresivním islámem má být dle Dekretu Nostrae Aetate II. Vatikánského koncilu zapomenuta: “Jelikož během staletí povstalo mezi křesťany a mohamedány nemálo rozbrojů a nepřátelství, vybízí posvátný sněm všechny, aby zapomněli na to, co bylo, aby se upřímně snažili o vzájemné porozumění a aby společně chránili a podporovali sociální spravedlnost, mravní hodnoty, mír a svobodu pro všechny lidi.”

Ztráta paměti o pravdě, že války vůči křesťanským zemím začaly ze strany islámu, za něž se dnešní představitelé islámu nikdy neomluvil staví islám do jiného světla. V tomto světle se nevidí, jak na územích s islámskou většinou jsou křesťané běžně utiskováni. Toto opuštění tradice v prohlášení o nekřesťanských náboženstvích bylo odhlasováno na II. VK těmi, kdo sloužili tradiční liturgii. Podobně při konání tradiční liturgie byly schvalovány i další texty nesouznící s tradicí. Konání tradiční liturgie nutně nevede k uplatňování zřetele na tradiční víru a mravy. Aktuální podnět ke zřeteli na tradiční víru a mravy vznikl při papežské návštěvě na Slovensku 13.-15. září 2021 https://franciscus.tradi.sk/sk/

Ve jménu Panny Marie, podle jejího příkladu je jistota správného pojetí křesťanské víry!