Jak se jmenuješ? Jmenuji se Trápení. I toto jméno má své důsledky. Kladná slova: “Můj nejlepší přitel je Trápení.” Nebo negativní: “S Trápení se nedá vydržet.” O muži, co dostal jméno Trápení čteme v bibli. Nezměnil si jméno, ale prosil, aby ušel trápení: “I Paralipomenon 4,9-10: “Jaebes byl váženější než jeho bratři; jeho matka ho pojmenovala Jaebes se slovy: „Porodila jsem ho s trápením.“ Jaebes vzýval Boha Izraele takto: „Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a zbavila mě zlého, aby na mne ne dolehlo trápení!“ A Bůh splnil, oč žádal.”

Biblické jméno Trápení se dětem nedává. Biblická jména apoštolů a jiná jsou častá. Důležité je nedělat těmto jménům ostudu životem. Kdo se zpronevěří připravuje si prokletí a s ním spojené trápení časné i věčné.