Od sv. Ambrože máme: “Muži, žena se ti nepodřizuje? Nevadí, stejně ji musíš milovat. Ženo, muž tě nemiluje? Nevadí, stejně se mu musíš podřizovat.” Není těžké si domyslet, co vedlo k tomuto výroku. Muž si stěžuje na ženu. Žena si stěžuje na muže. Sv. Ambrož nepopírá oprávněné nářky, ale ví jak tato zahořklost brání v plnění povinností. Jasně tyto povinnosti mužům i ženám připomíná…Podle moudrosti učitele Církve sv. Ambrože je možná aplikace ve všech mezilidských vztazích. Rodičům a vychovatelům naříkající na neposlušné děti lze říci: Děti vás neposlouchají? Nevadí, stejně je musíte dobře vychovávat. Dětem a mládeži stěžující si na rodiče a vychovatele lze říci: Nejsou dost dobří? Stejně je musíte mít v úctě.

Občanům stěžujícím si na politiky lze říci: Špatně vám vládnou? Stejně se musíte snažit být dobrými občany. Politikům lze říci: Lidé vás neberou vážně? Stejně se musíte snažit vládnout spravedlivě. Vidíš špatnosti u kněze, biskupa nebo papeže? Stejně máš mít úctu ke svátosti kněžství a podřizovat se více Bohu než lidem. Vidíš špatnosti u věřících? Stejně máš povinnost hlásat dobré vzory a dát příklad jejich následování. To co ti má vadit je, že nejsi svatý. Svatí si hleděli svých povinností. Věděli, že hříchy druhých jim v uskutečnění svatosti nemohou zabránit. Nepatřili, nepatří a nebudou patřit mezi ty, o nichž Pán Ježíš předpověděl v evangeliu sv. Matouše 24,12: “A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska.” Podle apoštola Pavla z listu Římanům 12,21 by mi měl vadit opak: “Nedopusť, aby tě zlo přemohlo, nýbrž přemáhej zlo dobrem.”