Více informací na: Children of God for Life (cogforlife.org)
Celý článek: National Catholic Register
"MOBILIZUJTE SVĚDOMÍ VE PROSPĚCH ŽIVOTA" DIGNITAS PERSONAE, 35