“Bůh, pán nad životem, svěřil totiž lidem vynikající úkol udržovat život; tento úkol mají však plnit způsobem hodným člověka. Život se má tedy s největší péčí chránit už od samého početí; potrat a usmrcení nemluvněte jsou hanebné zločiny.” Kdy jsi tento výrok slyšel? Jistě ne často. Jde o citaci konstituce Gaudium et spes II. Vatikánského koncilu. Zvláště katoličtí křesťané na Západě by jej měli uvádět do života. Západní preláti totiž nejvíce určovali průběh koncilních jednání, která byla vytvářena pro pastoraci. Místo úcty k celému lidskému životu se stal Západ šiřitelem hanebného zločinu umělých potratů. Smutek a úzkost, jak pokračuje Gaudium et spes, je z tohoto stavu. Smutek a úzkost je z toho, že potracené děti jsou využívány i při výrobě vakcin. Nejbezbranější lidské bytosti mají svou smrtí od možné smrti zachraňovat?

V Evangelium vitae, encyklice Jana Pavla II. o životě, který je nedotknutelné dobro z 25. března 1995 čteme: “Stejné morální odsouzení zasluhuje i používání lidských embryí a plodů jako “biologického materiálu” - “vyrobeného” záměrně s tímto cílem oplodněním ve zkumavce - a používaného jako zdroj orgánů a tkání pro transplantace při léčení některých chorob. Zabití nevinných lidských stvoření, třebas ku prospěchu někoho druhého, je opravdu věc naprosto nepřijatelná.”

Kardinál Pujats, arcibiskup Petu, arcibiskup Lenga, biskup Strickland a biskup Schneider vydali dne 12. prosince 2020, v den svátku Panny Marie Guadalupské prohlášení v němž stojí: “Zločin potratu je tak obludný, že každý druh spojení s tímto zločinem, dokonce i ten velmi vzdálený, je nemorální a nemůže být katolíky, kteří si jsou toho vědomi, za žádných okolností akceptovaný. Ten, kdo používá tyto vakcíny, si musí uvědomit, že jeho tělo má prospěch z „ovoce“ (i když kroky byli odstraněné pomocí série chemických procesů) jednoho z největších zločinů lidstva. Jakákoli souvislost s procesem potratu, i ta nejvzdálenější a implicitní, vrhá stín na úlohu Cirkve vydávat neochvějné svědectví o pravdě, že potraty musí být úplně odmítnuté. Cíle nemohou ospravedlnit prostředky.”
Španělský kardinál Antonio Cañizares Llovera 16. 8. 2020. nazval snahy vyvinout vakcínu proti COVID-19 za použití buněk získaných z potracených dětí „ďábelskou prací“.

V dubnu 2020 arcibiskup Joseph Nauman v USA, předseda americké Pro-life komise spolu s dalšími biskupy, předsedy pro víru a zdraví, vyzval státní orgány v USA k vytvoření vakcíny bez použití buňek z potracených dětí. Tato výzva byla podpořena dalšími 19-ti pro-life organizacemi.11 https://www.usccb.org/resources/Letter-to-FDA-urging-ethical-COVID-vaccines.pdf

Arcibiskup Viganò 13. prosince 2020 o třetí neděli adventni: “Zabránili nám v léčbě existující a účinnou léčbou, místo toho propagují vakcínu, kterou nyní chtějí zavést jako povinnou, a to ještě předtím, než po neúplném testování zjistili její účinnost. A aby neohrozili enormní zisky farmaceutických společností, poskytli imunitu za škody, které mohou jejich vakcíny způsobit populaci. Vakcína je zadarmo, tvrdí nám, ale bude za ni skutečně zaplaceno penězi daňových poplatníků, i když její výrobci nezaručují, že bude chránit před nákazou.”

Při 8 tisících milionů obyvatel současné planety je uváděno v roce 2020 pod 2 miliony úmrtí na covid. Je to kolem 0,025 současné populace. Při epidemie moru v letech 1713–1715 v Praze zemřelo kolem 25% populace. Pandemie by měla mít více obětí než epidemie a má obětí tisíckrát méně než známé epidemie moru. Opatření konaná proti covidu hodnotit jako nadměrná neumí “věda” podobná té, co tvrdila, že není Bůh. Na rakovinu zemřelo v roce 2020 ve světě 4x více lidí než na covid 19. Při umělém potratu bylo v roce 2020 usmrceno 42 milionů lidí. Na jevišti světa tato vražda je ve tmě a covid mimořádně mediálně osvětlován. Toto osvětlování covidu působí slepotu myslí v chápání a řešeních. Bude očkování proti covidu ospravedlňovat umělé potraty a zvyšovat jejich poptávku?

Covidové očkování je co do počtu osob největší v historii lidstva. Co do možných škod na těle a duši má předpoklad být nejhorší v historii lidstva. Vakcíny jsou eticky špatné, špatně vyzkoušené a špatně působící. To se snaží změnit lživá propaganda. Skutečnou pravdu netvoří přání lidí, ale ověřená fakta. To, aby lidé neprožívali smutek a úzkost, ale radost a naději umožňuje plnění Boží vůle. Boží vůle jsou vakcíny eticky dobré, dobře vyzkoušené a dobře působící. Boží vůle je dodržování celého Desatera. Pokud způsob očkování proti covidu napomůže k lepšímu zachování Desatera, nic proti němu. Ježíši, Maria, Josefe, miluji vás, zachraňte duše!