Křesťanské pravdy nejlépe žila Panna Maria. Jak prožívala Zmrtvýchvstání svého Syna? Ukázkou rozjímání nad postojem Panny Marie je píseň Adama Michny „Vesel se nebes Královno“:

1.Vesel se nebes, Královno, aleluja, plesej světa Císařovno, aleluja!
2. Neb Syn Tvůj, jehožs nosila, aleluja, vstal z mrtvých, Matičko milá, aleluja!
3. Jehožs mrtvého plakala, aleluja, vstal z mrtvých Kristus, Tvá chvála, aleluja!
4. Tělo, jež nahé viselo, aleluja, v rouše slávy se zaskvělo, aleluja!
5. Rány jeho jsou zhojeny, aleluja, skvělé jak drahé kamení, aleluja!
6. Tvář ubledlá a zsinalá, aleluja, jako slunce blesk vydala, aleluja!
7. Oči smrtí zamhouřené, aleluja, jak hvězdy jsou osvícené, aleluja!
8. Tělo jeho, prv smrtelné, aleluja, učiněno nesmrtelné, aleluja!
9. Již všecek milý a krásný, aleluja, více než slunce jasný, aleluja!
10. Ve své slávě a jasnosti, aleluja, zůstane až do věčnosti, aleluja!
11. Raduj se z té slávy jeho, aleluja, přimluv se za nás u něho, aleluja!

Tento text je z písně užívané při dřívější liturgii. Nový kancionál pod číslem 407 má tři sloky. Složil snad Adam Michna dvě varianty písně Vesel se nebes Královno? U uvedené varianty s jedenácti slokami a u písně 407 s třemi slokami je uváděn jako autor.