Vatikánský rozhlas zveřejnil 15.2. 2012 zprávu: „Mezinárodní komise, vytvořená před dvěma roky při Kongregaci pro nauku víry za účelem prozkoumat údajná mariánská zjevení v Medjugorje, pokračuje ve své práci. V čele komise stojí emeritní vikář římské diecéze kard. Camillo Ruini, který by rád do konce tohoto roku předložil závěrečnou zprávu Svatému otci. Teprve on rozhodne o tom, zda je na místě mluvit o nadpřirozeném charakteru zjevení…“ Proč tato zpráva dosud není?

E. Michael Jones v knize Tajemství Medžugorje uvádí jako pramen tuto literaturu, kterou studoval k vytvoření svého názoru:
Anderson, Walter Truett: The Upstart Spring: Esalen and the American Awakening, Loddon 1983 (zkr. Anderson, The Upstart)
Bubalo, Janko: Ich schaute die Gottesmutter, Gespräche mit der Seherin Vicka in Medjugorje, Jestetten 1986 (zkr. Bubalo, Ich schaute) Burtchaell, James T. CSC: Philemon’s Problem, Foundation for Adult Teaching Aids, Chicago 1973 (zkr. Burtchaell, Philemon’s) Coulson, William R.: Tearing down the Temple, in: Fidelity, prosinec 1983 Craig, Mary: Das Geheimnis um die Madonna von Medjugorje, Jestetten 1989 Everyman/ Westernhagen: Madona v Medžugorji, film BBC 1987
Faricy, Robert / Rooney, Lucy: Medjugorje Jornal: Mary Speaks to the World, Chicago 1986 (zkr. Rooney, Medjugorje)
Festinger, Leon: When Prophecy Fails, University of Minnesota Press, Minneapolis 1956. Franic, Frane: Due vescovi a confronto: Mons. Pavao Zanic e Mons. Frane Franic (Two Bishops Confront Each Other…) Excerpt fromIl Sabbato. In: M. Botta / L. Frigerio: Le apparizioni di Medjugorje (152-154), Pessano (Milano) 1984
Frère, Michel de la sainte Trinité: Erscheinungen in Medjugorje, Kein Datum, drei Hefte, Bezugsquelle: A. Frey, Im Brühl 45, CH-4107 Ettingen Frère, Michel de la sainte Trinité: Medjugorje en toute Vérité, selon de discernement des esprits, 500 Seiten, 1991, Bezugsquelle: Association de la Contre-Réforme Catholique, F-10260 Saint-Parres-les-Vaudes Galot, Jean SJ: Le Apparizioni Private Nella Vita Della Chiesa, in: Civiltà Cattolica, 1985, Jg 136, Vol II, 19-33 (zkr. Galot, Le Apparizioni)
Gobbi, Stefano: Die Muttergottes an die Priester, ihre vielgeliebten Söhne, Marianische Priesterbewegung, D-7708 Tengen 2, Blumenfeld 1987 (zkr. Gobbi, Muttergottes) Gramaglia, P. A.: L’equivoco di Medjugorje. Apparizioni mariane o fenomeni di medianità?, Turin 1987
Hawthorne, Nathaniel: Der scharlachrote Buchstabe, München 1986 (zkr. Hawthorne, Der scharlachrote) Hebblethwaite, Peter: From Marilogy to Liberation Theology, Walsingham 1986 Ivankovic, Vicka: Tagebuch vom Beginn der Erscheinungen in Medjugorje, in: Sivric, Ivo / Belangèr Louis Hrsg., The Hidden Side of Medjugorje, A Theologian’s Observations, Bd. I, Québec 1989, Anhang 4 (zkr. Ivankovic, Tagebuch)
Janz, Denis R.: Medjugorje’s Miracles: Faith and Profit, in: The Christian Century, 26. 8. 1987, 724 (zkr. Janz, Medjugorje’s Miracles) Johannes vom Kreuz: Der Aufstieg zum Berge Karmel, München 1957 (zkr. Johannes vom Kreuz, Der Aufstieg) Katholische Bischofskonferenzder USA: Partners for the Mystery of Redemption, Erster Entwurf approbiert 1. 4. 1988. Übers.: Zur Gleichheit berufen, Entwurf des Frauen-Hirtenbriefes des katholischen Bischofskonferenz der USA, Publik-Forum-Dokumentation 1988, 79f
Knox, Ronald: Enthusiasm, A Chapter in the History of Religion, with a special reference to the XVII. and XVIII. Centuries, Oxford 1951 (zkr. Knox, Enthusiasm)
Kosicki, George / Farrell, Gerald: The Spirit and the Bride say: ‘Come’!, New Jersey 1981 (zkr. Kosicki, The Spirit)
Laurentin, René / Rupcic, Ljudevit: Corpus chronologique: Message et Pédagogie de Marie à Medjugorje, Paris 1988 (zkr. Laurentin, Corpus) Laurentin, René: La Prolongation des apparitions de Medjugorje, délai de miséricorde pour un monde en danger?, Paris 1986 (zkr. Laurentin, La Prolongation) Laurentin, René: Medjugorje à l’heure de la desinformation, Paris 1985 Laurentin, René: Dernières nouvelles de Medjugorje, vers la fin des apparitions, Paris 1985 (zkr. Laurentin, Dernières nouvelles) Laurentin, René: Das Geschehen von Medjugorje, Eine Untersuchung, Graz 1986 (zkr. Laurentin, Das Geschehen)
Ljubic, Marijan: Medjugorje: Dernière invitation à la Prière et à la Conversion, Hauteville 1983 (zkr. Ljubic, Medjugorje)
Miravalle, Mark: The Message of Medjugorje in the Sources of Divine Revelations, Diss. Rom Angelicum, o. J. Miravalle, Mark: Heart of the Message of Medjugorje, Franciscan University Press 1988 Miravalle, Mark: The Message of Medžugorje. The Marian Message to the Modern World, Lauham, University Press of America 1986
Ott, Alois: Advents und Weihnachtsbrief 198586, Flugblatt, Starnberg 1. 12. 1986, Hrsg. Studentisch- Akademische Notgemeinschaft München/Starnberg e.V. Gegründet 1946, D-8135 Starnberg Söcking, Heimgartenstr. 32
Pavlovic, Marija: Sento il bisogno, Erste Erklärung vom 21. 4. 1988, kopie v držení autora, místo neuvedeno Pavlovic, Marija: Sento il dovere morale, Zweite Erklärung vom 11. 7. 1988, Flugblatt in Italienisch und Kroatisch, kopie v držení autora, místo neuvedeno (zkr. Pavlovic, Zweite Erklärung)
Ranaghan, Kevin: Perspective, in: New Covenant, April 1980, 18 (zkr. Ranaghan, Perspective) Ranaghan Kevin: Catholic Pentecostals Today, Charismatic Renewal Services, South Bend Indiana 1983 (zkr. Ranaghan, Catholic Pentecostals)
Ratzinger, Joseph: Zur Lage des Glaubens, Ein Gespräch mit Vittorio Messori / Joseph Ratzinger, München 1986 (zkr. Ratzinger, Zur Lage) Reimers, Adrian: In Jesus’ Name, in: New Convenant, Februar 1983, 27 (zkr. Reimers, In Jesus’)
Reimers, Adrian: A Failed Promise, in: Fidelity, Mai 1986, 36-41
Rooney, Lucy / Faricy, Robert: Medjugorje Journal: Mary Speaks to the World, Chicago 1986 (zkr. Rooney, Medjugorje) Rooney, Lucy: Lord Jesus, Teach Me to Pray: Seven Week Course in Personal Prayer, Paulist P. US 1988
Rothkranz, Johannes: Die Lügen von Medjugorje, Verlag Anton A. Schmid, Verlagsprogramm Pro Fide Catholica, Durach 1991
Rupcic, Ljudevit: Die Erscheinungen Unsere Lieben Frau in Medjugorje, Jestetten 1984
Schutz, William: Joy, Grove-Press New York 1967. Dt. Ausgabe: Freude, Abschied von der Angst durch Psychotraining, Reinbek/Hamburg 1971 (zkr. Schutz, Freude) Schutz, William: Here Comes Everbody, New York 1971 (zkr. Schutz, Here Comes)
Sivric, Ivo / Belangèr, Louis Hrsg.: The Hidden Side of Medjugorje, A Theologian’s Observations Bd. I, Quebec 1989. Francouzské vydání: La face cachée de Medjugorje, Québec 1988 (zkr. Sivric, The Hidden) Starkey, Marion: The Devil in Massachusetts, New York 1961 (zkr. Starkey, The Devil)
Vlasic, Tomislav: Eine Berufung im Marianischen Jahr, Ein Brief von P. Tomislav Vlasic OFM am Fest Mariä Verkündigung, 25. 3. 1988, Mailand 1988, Bezugsquelle: Verein Freunde von Medjugorje, I-20133 Milano,Via Nirone 9, Italy (zkr: Vlasic, Eine Berufung; angl. vydání: An Appeal in the Marian Year, Mailand 25. 3. 1988) Vlasic, Tomislav: Kronika ukazanja u Međugorje (překl.: Dokument o období 11. 8. - 31. 2. 1981, předaný biskupovi z Mostaru Vlasic, Tomislav / Barbaric, Slavko: Öffnet eure Herzen MARIA, der Königin des Friedens, Ansprachen von P. Tomislav Vlasicund Slavko Barbaric (Ostern-Dezember 1984), Jestetten 1988, Bezugsquelle: Rosenkranz-Aktion, D-7893 Jestetten Vlasic, Tomislav / Barbaric, Slavko: Ansprachen von P. Tomislav Vlasic und Slavko Barbaric (von Januar bis Juni 1985) Jestetten 1988, Bezugsquelle: Rosenkranz-Aktion, D-7893 Jestetten
Zanic, Pavao: Die gegenwärtige (inoffiziele)Position der Diözese Mostar zu den Geschehnissen in Medjugorje, Mostar 30. 10. 1984, in: Medjugorje: Fakten, Dokumente, Theologie,Veritas 1986 Zanic, Pavao: Erklärung in Medjugorje vom Bischof von Mostar (Izjava mostarskog biskupa o Međugorju) vom 25. 7. 1987, in: Sivric Belangèr, Louis Hrsg.: The Hidden Side of Medjugorje, A Theologian’s Observations Bd. I, Quebec 1989 Zanic, Pavao: Međjugorje, Mostar 1990. Zu beziehen: Setaliste JNA 18, Yu-88001 Mostar (zkr. Zanic, Međjugorje) Zanic, Pavao: Strogo povjerlivo! Uloga Fra Tomislava Vlasića u Međugorju (Confidental: The Role of Father Tomislav Vlasic) November 1985 Zanic, Pavao / Kuharić, Franjo: Biskupska konferencijasastavila novu komisiju za istrazivanje međugorskih događaja, Vgl. Presseerklärung vom 9. 1. 1987, in: Glas Koncila, 18. 1. 1987. Vgl. Sivric, The Hidden 139f
Kniha Tajemství Medžugorje začíná slovy: „Povstanou nepraví Kristové a nepraví proroci, a budou činit veliké zázraky a divy, takže by uvedli v blud i vyvolené“ a má tento obsah:

KAPITOLA I Vizionáři a kněží: Matka Boží si přeje deset minut 14 Každovečerní zjevení 15 Šedá, růžová a žlutá 15 Vím to i nevím 17 Jsem vždy ráda, když mluvíte co možná nejvíc 18 Kdo komu vysvětluje zjevení? 18 Šablonovitý postup 19 Teologické úskoky 20 Příběh zakrváceného kapesníku 21 Přesvědčený odpůrce 22 Dva suspendovaní kněží 23 Periferní zjevení 25 Vlasić přísahá, že žádný deník neexistuje 25 Nejnovější obrat 26
KAPITOLA II Mekka entuziasistů: Údajná uzdravení 28 Nemohli by to uznat za zázrak 29 Pověst o překvapivém obrácení 30 Strašná, ohavná zvířata 30 Všechno bylo oranžové 31 Entuziasmus a úloha Církve 32 Všeobecné normy jednání církevního řádu 33 Uvidět neznamená uvěřit 33 Promarněná autorita 34 Ďábel pracuje dvojkolejně Gnosticismus a montanismus 35
KAPITOLA III Znamení a zázraky: Medžugorje a charizmatici Životopis jako příklad 37 Mnoho spásy i mimo Církev 38 Jízlivý racionalismus 39 Znamení a zázraky 39 Krize 40 Problém ekumenické senzitivity 41 Příchod nového věku 42 Podobná ambivalence 43 Posedlý Medžugorjí 43 Dvě rozhodující věci 44 Skučel rozčilením 44 Tenký led 45 Déle než se čekalo 46 Varování 47 Neuvěřitelná uzavřenost srdce 47 Změna nálady mezi žáky 48 Zázrak během vyučování 49 Spirituální sestup 49 Všeobecná nejistota 50 Nebezpečí 50 Nebezpečí pro víru 51 Ratzinger Report 52 Rozhodující otázka 53 Kritéria 54
KAPITOLA IV Zastírací manévr: Neříkej jeho jméno 55 Každý by chtěl být čestný 56 Zastírací manévr 57 Účinné, ale špinavé 58 Nervózně a vyhýbavě 58 Padělání 59 Kdo jsou hlavní aktéři? 60 Manipulování „vizionáři“ 61 Proč nepočkal, až s tím byla hotova?
KAPITOLA V Co se opravdu stalo: Charizmaticko-meditativní modlitební skupiny 65 Sensitivy Training 65 Zesil tlak skupiny 66 Mystické prožitky 67 Duši hubící síla 68 Kalifornizace Chorvatska 69 Nevěřící Jidáši 69 Místo skoncování s věcí ji P. Zovko sám přebírá 70 Byla poněkud nerozhodná 70 Zarážející smích 71 Modifikovaná teorie 72 Reakce lidí 73 Zeptejte se Gospy, zda se chce zjevit v kostele 73 Nový rozmach 74 Gospa je zde! 74 Salem Village 1692 75 Ošklivé počínání děvčat 76 Medžugorje a Salem 76 Spolehlivé znamení 76 Tlak zevnitř 77 Sexuální fantazie 78 Velikášství aneb neřešené sexuální konflikty 79 Východisko z nesnází 80 Volání o pomoc? 80 Odpověděl malý chlapec 81 Postskriptum 82
KAPITOLA VI Medžugorje se rozplývá v dým – Jugoslávští biskupové říkají: Ne Prohlášení jugoslávské biskupské konference ve světle tisku 83 Převrací se smysl: putující příslovce 84 Důkazní břemeno pravosti 85 Hlas Církve 85 Obhájci se nevzdávají 86 Objektivní stanovisko 89 Účinek negativního posudku na skupiny a hnutí 89 Ztráta hodnověrnosti charizmatického hnutí 90 Svědectví charizmatika 91 Sahání po moci 93 Manipulace, lež, pomluva 94 Typické intriky fanatika 96 Vzpoura proti Církvi 97
Dokumentace: Kardinál Ratzinger k Medžugorji 101 Biskup Pavao Zanićo dokumentu jugoslávské biskupské konference 102 Papež přijímá mostarského biskupa a mluví s ním o událostech v Medžugorji 102 Doslov 104 Seznam literatury 105 Index 108

Na straně 52 si lze přečíst: „I pokud jde o Medžugorji, lze jen sotva říci, že by Řím nějak rozhodněji zasáhl. „Ratzinger,“ řekl jeden biskup, který to musel vědět, „mi prohlásil, že na ni nevěří.“ Na straně 101 z Der Fels březen 1991, str. 87 podle časopisu Fidelity, který udělal 7. února 1991 v texaském Dallasu interview s kardinálem Ratzingerem. Fidelity: „Jaké je vaše osobní mínění o Medžugorji?“ Ratzinger: „Nemohu být jiného názoru než biskupové.“ Fidelity: „To znamená, že tam nic nadpřirozeného není?“ Ratzinger: „Ano, ale musíte si počkat na zveřejnění, kde bude všechno mnohem přesnější, než jak bylo v tisku.“
Sv. Terezie Benedikta v knize Věda kříže napsala o učiteli Církve sv. Janu od Kříže: „Jan vyžadoval víru, která se spoléhá jedině na učení Ježíše Krista a Jeho Církve a neopírá se o žádná mimořádné zjevení…zda stigmatizovanou ženu viděl, odpověděl: „Neviděl jsem ji a vidět jsem ji ani nechtěl, neboť bych se musel velmi zarmoutit nad svou ubohou vírou, kdyby při pohledu na podobné věci měla jen maličko vzrůst“

I po letech od napsání tohoto článku nejasnost zůstává www.tkkbs.sk, 17. 5. 2017: “Třináct hlasů ve prospěch uznání nadpřirozenosti prvních sedmi zjevení v Medžugorji, jeden hlas proti a jeden se zdržel. Naopak většina hlasů se zdržela - kvůli množství pochybností - ohledně pokračování fenoménu zjevení od konce roku 1981 po současnost. Takový je konečný výsledek práce komise pro Medžugorje, kterou v roce 2010 ustanovil Benedikt XVI. a jejím vedením pověřil kardinála Camilla Ruiniho. Ruiniho komise vypracovala dokument, o němž se zmínil i papež František v rozhovoru se žurnalisty během letu z Fatimy, když poukázal na rozdíl mezi prvními zjeveními a následujícími událostmi: “Komise schopných teologů, biskupů, kardinálů. Schopných, velmi schopných. Zpráva Ruini je velmi, velmi dobrá.” Signál, který vzešel ze slov papeže, jak je známo, je pozitivní vzhledem na duchovní ovoce a obrácení (“lidé, kteří tam jdou, se obracejí, potkávají Boha, mění život”) ale spíše negativní, co se týká zjevení, které prý dodnes pokračují: “Dávám přednost Marii - matce, a ne Panně Marii - vedoucí telegrafického úřadu, která každý den o určité hodině posílá odkaz.”