Světský kalendář má řadu svátků v jiný den než pokoncilní liturgie (NOM). Např. 7. března má světský kalendář svátek sv. Tomáše tak, jak byl v kalendáři tradiční liturgie a podle NOM je 31. ledna. Světský kalendář tak nenásleduje NOM se změnou svátků, ale drží se tradičního kalendáře. Vzniká dilema, zda osobně zůstat u tradičního nebo NOM slavení.
NOM začíná 1. lednem a nikoli adventem. Pro srovnání se podívejme na svátky svatých, které v NOM mají jiné datum než v tradiční liturgii. Jsou uváděny i svátky, které NOM nemá. Je uváděn den úmrtí světce, nebeské narozeniny, které teologicky jsou dnem nejobvyklejšího slavení. Svátky tradiční jsou uváděny podle misálku M. Schallera.

Alfredo kardinál Ottaviani a Antonio kardinál Bacci v Stručném kritickém rozboru Nového mešního řádu z 5.6. 1969 okamžitě po návrhu nového misálu napsali papeži řadu výhrad a také: „V Communicantes je vynechána vzpomínka na papeže a svaté mučedníky, na nichž se zakládá římská církev a kteří byli bezpochyby zprostředkovateli apoštolské tradice, kterou zdokonalili v tom, co se později, za sv. Řehoře Velikého, stalo římskou mší.“
Misálek Schaller NOM Den smrti
2. prosince sv. Bibiána (+ 363) 1. zrušeno
4.12. sv. Petra Chrysologa 30. července 31.7.
5.12. sv. Sáby (+ 532) 2. zrušeno
16.12. sv. Eusebia 2. srpna 1.8.
21.12. sv. Tomáš, apoštol 3. července
14. leden sv. Hilarius 13. leden
15.1. sv. Pavel, poustevník (+ 341) 3. zrušeno
16.1. sv. Marcel, p. a m. (+ 309) 4. zrušeno
18.1. Nastolení sv. Petra v Římě změněno na P. Marii, Matku jednoty křesťanů
19.1. sv. Maria, Marta, Audifax, Abach (+ okolo 270) 5. zrušeno
22.1. sv. Anastasia (+ 628) 6. zrušeno
23.1. sv. Rajmunda z P. 7. ledna 6.1.
24.1. sv. Timothea 26.1. s Titem
26.1. sv. Polykarp 23. února 23.2.
27.1. sv. Jan Zlatoústý 13. září 14.9.
28.1. sv. Petra Nolaska (+ 1256) 7. zrušeno
28.1. sv. Anežka m., podruhé 8. zrušeno
29.1. sv. František Saleský 24. ledna 28.12.
30.1. sv. Martina (+ 226) 9. zrušeno
1. února: sv. Ignáce z Antiochie 17. října
4.2. sv. Ondřeje Korsiniho (+ 1373) 10. zrušeno
6.2. sv. Tita 26.1. s Timoteem
7.2. sv. Romualda 19. června 19.6.
8.2. sv. Jan z Mathy (+ 1213) 11. zrušeno
9.2. sv. Cyril Alexandrijský 27. června 27.6.
12.2. Sedmi zakladatelů řádu servitů 17. února
14.2. sv. Valentina (+ 269) 12. zrušeno
15.2. sv. Faustina a Jovity (+ 120) 13. zrušeno
18.2. sv. Simeona (+ 107) 14. zrušeno
23.2. sv. Petr Damiána 21. února
24.2. sv. Matěje 14. května
27.2. sv. Gabriela, vyznavače (+ 1862) 15. zrušeno
2. března blahosl. Anežky České 13. listopadu 2.3.
4.-5.3 Přenesení ostatků sv. Václava 16. zrušeno
6.3. sv. Perpetuy a Felicity 7. března 7.3.
7.3. sv. Tomáš Akvinský 28. leden 7.3.
10.3. sv. Čtyřiceti Mučedníků (+320) 17. zrušeno
11.3. sv. Jan Ogilvie 10. března 10.3.
12.3. sv. Řehoře I., papeže 3. září 12.3.
16.3. sv. Longina 18. zrušeno
17.3. sv. Patricia (+ 461) 19. zrušeno
17.3. blah. Jana Sarkandra 6. května 17.3.
21.3. sv. Benedikta, opata 11. července 21.3.
24.3. archanděla Gabriela společně 29.9 s Michaelem a Rafaelem
27.3. sv. Jana Damašského 4. prosince
28.3. sv. Jan Kapistránský 23. říjen 23.10.
Pátek po Smrtné neděli Sedmibolestná P. Maria 20. zrušeno
11. dubna sv. Lva I., papeže 10. listopadu 10.11.
13.4. sv. Hermenegilda (+ 584) 21. zrušeno
14.4. sv. Justina (+ 166) 22. zrušeno
17.4. sv. Aniceta, p. a m. (+ 165) 23. zrušeno
22.4. sv. Sotera (+ 174) a Kaja (+ 296), papežů 24. zrušeno
26.4. sv. Kleta (+ 91) a Marcelina (+ 304), papežů 25. zrušeno
27.4. sv. Petra Kanisia 21. prosince 21.12.
28.4. sv. Pavla od Kříže 19. října 18.10.
29.4. sv. Petra, mučedníka (+ 1252) 26. zrušeno
30.4. sv. Kateřiny Sienské 29. dubna 29.4.
1. května sv. Filipa a Jakuba 3. května
2.5. sv. Zikmunda 30. dubna
3.5. Nalezení sv. Kříže 27. zrušeno
4.5. sv. Moniky 27. srpna
5.5. sv. Pia V., papeže 30. dubna 1.5.
6.5. sv. Jana, ap. před Lat. branou 28. zrušeno
7.5. sv. Stanislava, mučedníka 11. dubna 11.4.
8.5. Zjevení sv. Michaela arch. 29. zrušeno
9.5. sv. Řehoře Naz. se sv. Basilem 2. ledna 25.1.
10. května sv. Antonína, biskup (+ 1459) 30. zrušeno
12.5. sv. Domitily 31. zrušeno
13.5. sv. Roberta Bellarmina 17. září 17.9.
14.5. sv. Bonifáce (+ 306) 32. zrušeno
15.5. sv. Jan Křtitele de la Salle 7. dubna 7.4.
7.5. sv. Paškala Baylona (+ 1592) 33. zrušeno
18.5. sv. Venancia (+ 250) 34. zrušeno
19.5. sv. Celestina (+ 1296) 35. zrušeno
27.5. sv. Bedy Ctihodného 25. května 26.5.
28.5. sv. Augustina, (+ 604) 27. května 26.5.
29.5. sv. Magdalény de Pazzis 25. května 25.5.
30.5. sv. Felixe, p. a m. (+ 274) 36. zrušeno
31.5. sv. Anděly Merici 27. leden 27.1.
4. června sv. Františka Caracciolo (+ 1608) 37. zrušeno
9.6. sv. Prima a Feliciana (+ 303) 38. zrušeno
10.6. sv. Markéty, královny 16. listopadu 16.11.
12.6. Jana z Fakunda (+ 1479) 39. zrušeno
14.6. sv. Basila, biskupa se sv. Řehořem Naz. 2. ledna 1.1.
15.6. sv. Víta, Modesta a Krescencie pouze sv. Vít
18.6. sv. Efréma 9. června -
19.6. sv. Juliány z Falkonerie (+ 1341) 40. zrušeno
20.6. sv. Silveria, p. a m. (+ 540) 41. zrušeno
25.6. sv. Vilém, opat (+ 1142) 42. zrušeno
26.6. sv. Jana a Pavla (+ 362) 43. zrušeno
30.6. Vzpomínka na sv. ap. Pavla 44. zrušeno
1. července Nejdrahocennější Krve Páně 45. zrušeno
2.7. Navštívení Panny Marie 31. května
3.7. sv. Lva II., papeže (+ 683) 46. zrušeno
5.7. sv. Antonína M.Zaccaria (+ 1539) 47. zrušeno
6.7. oktáv apoštolů Petra a Pavla (a jiné) 48. zrušeno
7.7. sv. Vavřince z Brindisi 21. července 22.7.
8.7. sv. Alžběty, královny (+ 1336) 49. zrušeno
10.7. sv. Sedmi bratří, mučedníků (+ 162) 50. zrušeno
10.7. sv. Rufiny a Sekundy (+ 273) 51. zrušeno
11.7. sv. Pia I., p. a m. (+ 155) 52. zrušeno
12.7. sv. Jana Gualberta, opata (+1073) 53. zrušeno
13.7. sv. Anakleta, papeže (+91) 54. zrušeno
14.7. sv. Bonaventury 15. července 15.7.
15.7. sv. Jindřicha 13. července 13.7.
17.7. sv. Alexia (+ 417) 55. zrušeno
18.7. sv. Kamila de Lellis 14. července 14.7.
19.7. sv. Vincence z Pauly 27. září 27.9.
20.7. sv. Jeronýma Emiliana 8. února 8.2.
21.7. sv. Praxedy (+ 2.stol.) 56. zrušeno
23.7. sv. Apolináře (+ 75) 57. zrušeno
26.7. sv. Anny sv. Jáchyma a Anny společně 26.7. -
27.7. sv. Panteleona (+ 305) 58. zrušeno
28.7. sv. Nazaria a Celsa (+ 68), sv. Viktora, p. a m., (+ 198) sv. Inocence I., p. (+ 417) 59. zrušeno
30.7. sv. Abdona a Sennena (+ 250) 60. zrušeno
1. srpna sv. Petra u Okovů 61. zrušeno
2.8. sv. Alfonsa M. z Liguori 1. srpna 1.8.
3.8. Nalezení ostatků sv. Štěpána 62. zrušeno
4.8. sv. Dominika 8. srpna 6.8.
8.8. sv. Cyriaka, Larga a Smaragda (+ 399) 63. zrušeno
9.8. sv. Jana M.Vianneye 4. srpna 4.8.
11.8. sv. Tiburcia a Zuzany (+ 304) 64. zrušeno
12.8. sv. Kláry 11. srpna 11.8.
13.8. sv. Hippolyta (+ 258) a Kassiana (+ 304) sv. Ponciána a Hippolyta
16.8. sv. Jáchym 26.7 se sv. Annou
17.8. sv. Hyacint 17.7 se bl.Česlavem Česlava 15.7. a H.15.8
18.8. sv. Agapit (+ 275) 65. zrušeno
18.8. sv. Jan Eudese 19. srpna 19.8.
21.8. sv. Jany Fr. Chantal 12. prosince 13.12
22.8. Neposkvrněné Srdce P. Marie sobota po 2. neděli po seslání Ducha Sv.
23.8. sv. Filip Benický (+ 1285) 66. zrušeno
26.8. sv. Zefyrin, p. a m. (+ 217) 67. zrušeno
27.8. sv. Josef Kalasanský 25. srpna 25.8.
30.8. sv. Růženy od Matky Boží 23. srpna 24.8
31.8. sv. Raymunda Nonnata (+ 1240) 68. zrušeno
2. září sv. Štěpána, krále 16. srpna 15.8.
5.9. sv. Vavřince Justiniani (+ 1455) 69. zrušeno
9.9. sv. Gorgonia (+ 303) 70. zrušeno
10.9. sv. Mikuláše z Tolentina (+ 1306) 71. zrušeno
11.9. sv. Profa a Hyacinta (+ 250) 72. zrušeno
12.9. Jména Panny Marie 73. zrušeno
17.9. svátek jizev sv. Františka 74. zrušeno
18.9. sv. Josefa z Kupertina (+ 1663) 75. zrušeno
20.9. sv. Eustachia a druhů (+ 117) 76. zrušeno
22.9. sv. Tomáše z Villanovy (+ 1555) 77. zrušeno
23.9. sv. Lina p. a m. (+ 79) 78. zrušeno
24.9. Blah. Panny Marie de Mercede 79. zrušeno
26.9. sv. Cypriana a Justiny (+ 304) 80. zrušeno
27.9. sv. Kosmy a Damiána 26. září -
29.9. svátek sv. Michala Archanděla společně s Gabrielem a Rafaelem
1. října sv. Remigia (+ 535) 81. zrušeno
3.10. sv. Terezie Ježíškovy 1. října 30.9.
5.10. sv. Placida a druhů (+ 541) 82. zrušeno
8.10. sv. Brigity 23. července 23.7.
10.10. sv. Františka Borgiáše (+ 1572) 83. zrušeno
11.10. Mateřství Panny Marie 84. zrušeno
13.10. sv. Eduarda (+ 1066) 85. zrušeno
17.10. sv. Markéty Marie Alacoque 16. října 17.10.
19.10. sv. Petra z Alkantary (+1562) 86. zrušeno
20.10. sv. Jana Kancia (+ 1473) 23. prosinec 24.12
21.10. sv. Hilariona (+ 372) 87. zrušeno
21.10. sv. Voršily a družek (+ 453) 88. zrušeno
22.10. sv. Kordula (+ 453) 89. zrušeno
24.10. sv. Rafaela společně 29.9.
25.10. sv. Chrysantha a Darie (+ 283) 90. zrušeno
26.10. sv. Evarista p. a m. (+ 105) 91. zrušeno
5.11. sv. ostatků chrámů diecézí 92. zrušeno
8.11. oktáv Všech Svatých oktáv zrušen a podobně u řady dalších svátků
10.11. sv. Ondřeje Avellina (+ 1608) 93. zrušeno
12.11. sv. Martina I., p. a m. (+ 688) 94. zrušeno
12.11. sv. Kristina, Benedikta, Matouše, Jana a Izáka 25. srpna
13.11. sv. Didaka (+ 1463) 95. zrušeno
14.11. sv. Josafata 12. listopadu 12.11
17.11. sv. Řehoře Divotvůrce (+ 270) 96. zrušeno
19.11. sv. Alžběty 17. listopadu 17.11
20.11. sv. Felixe z Valois (+ 1212) 97. zrušeno
24.11. sv. Jana od Kříže 14. prosince 14.12
25.11. sv. Kateřiny (+ 305) 98. zrušeno
26.11. sv. Silvestra, opata (+ 1267) 99. zrušeno

Změna je u svátku Krista Krále z poslední říjnové neděle na poslední neděli církevního roku. Změna je i v názvech nedělí, které nejvíce jsou v NOM „v mezidobí“ místo tradičně „po Duchu Svatém“.
Tyto změny ke škodě věci nastali pod vedením arcibiskupa Bugniniho, člena zednářské lóže (uvádí např. Piet van der Poeg v díle Nová nebo stará mše?). Proti zednářství napsali papežové od Klementa XII. od roku 1738 řadu dokumentů, v nichž odhalují snahu zednářů zákeřně škodit. Svatí, jejichž svátky byly v NOM zrušeny, orodujte za nás!